Nyhetsarkiv för "Lun"

2014-12-03

Hallå där Ditte Karlsson...

Nyheter » 2014-12-03
... studerande på grundlärarprogrammet och nyligen vald till ordförande för Lärarförbundet student. Grattis till ordförandeposten! Du kommer att föra 27 000 studerandemedlemmars talan, hur känns det? - Det känns jättebra, samtidigt som det såklart är lite pirrigt! Det är ett stort ansvar. Det är väldigt hedrande att få förtroendet.
2014-12-01
Våren 2013 konstaterade dåvarande utbildningsminister Jan Björklund att "lärarna ska ägna sig åt undervisning och inte byråkrati". Åtgärder sattes in. Men vad har hänt i praktiken? Det ska Johan Samuelsson, lektor i historia vid Karlstads universitet, ta reda på.
2014-11-27

Välkommen på julkonsert

Nyheter » 2014-11-27
Torsdag den 4 december klockan 13.00 intar Musikhöghögskolan Ingesund Aula Magna och de lovar julstämning utöver det vanliga. Evenemanget startar 12.45 med glöggmingel och underhållning av Ingesunds Blåsorkester. Platserna är reserverade för studenter och personal och först till kvarn gäller. Välkommen! Läs mer om julkonserten. Kultur på Kau Arrangemanget är en del av Kultur på Kau. Läs mer om Kultur på Kau här.
2014-11-25

Öronmärk din forskning

Nyheter » 2014-11-25
För en forskare är det viktigt att synas inom sitt ämnesområde samt särskilja sina forskningsresultat från mängden. Det finns ett enkelt och kostnadsfritt sätt att göra det digitalt genom att ge sitt namn och sin forskning ett id. Ett Orcid är en permanent id-handling för forskare. Det går snabbt att registrera sig och är mer varaktigt än en e-postadress.
2014-11-21

Välkommen på författarafton

Nyheter » 2014-11-21
Onsdag den 26 november klockan 18.30 gästar författaren Arkan Asaad Karlstads universitet. Föreläsningen är gratis. 30 platser är reserverade för personal och studenter. Dessa biljetter kan hämtas i Välkomstcentret. Det går även att hämta biljetter på Kronoparkens bibliotek. Först till kvarn gäller. Välkommen! Arkan Asaad är aktuell med sin andra bok Blod rödare än rött.
2014-11-19
StudyPortals Awards är en utmärkelse och en rankning som baseras på en enkät till internationella studenter i Europa. För 2014 rankas Karlstads universitet som nummer ett i Sverige. StudyPortal marknadsför högre utbildningar för internationella studenter, och är baserade i Nederländerna. De listar omkring 30 000 program, både på grundnivå och avancerad nivå, på omkring 1 400 lärosäten i Europa.
2014-11-17
Tidigare livserfarenheter spelar en viktig roll för undervisningen på yrkesutbildningarna. Utifrån vem yrkesläraren är och vilka livserfarenheter som finns fostras eleverna. Det visar en doktorsavhandling från Karlstads universitet. När lärare och elever interagerar i klassrummet skapar de tillsammans förutsättningar för en ny resa för varje enskild elev. Yrkeslärarna försöker fostra sina elever till medvetna samhällsmedborgare och stolta yrkesutövare.
2014-11-13

Barn lär av barn

Nyheter » 2014-11-13
Ge barn i förskolan en framträdande roll när nyanlända barn ska tas emot. Då kan vi få en förskola där alla - oavsett kulturell eller etnisk bakgrund - har möjlighet att bli inkluderade. Det visar en licentiatavhandling från Karlstads universitet. Barn som nyligen kommit till Sverige kombinerar det verbala språket med kroppsspråket.
2014-11-07
<i>Observara att konserten är inställd på grund av sjukdom. Nytt konsertdatum planeras till i mars. </i> Torsdag 13 november klockan 12.30 underhåller Tina Ahlin i Aula Magna på Karlstads universitet. Konserten är gratis och riktar sig till studenter och personal. Först till kvarn gäller. Välkommen! Tina Ahlin är pianist, sångerska, munspelare och kompositör och har varit verksam musiker i 25 år.
2014-11-05

Dags för Karriärveckan 2.0

Nyheter » 2014-11-05
Nästa vecka drar Karriärveckan 2014 igång. Arrangemanget skiljer sig från tidigare år, med temadagar efter program och ett närmare samarbete med studentföreningarna. - Man skulle kunna kalla det Karriärveckan 2.0, säger Carina Bäccman som har samordnat förberedelsearbetet. Tidigare år har vi haft ett mycket mer generellt program, menat att passa alla.
2014-11-03

Har du koll på upphovsrätten?

Nyheter » 2014-11-03
Nästan allt text- och bildmaterial som används i undervisning och forskning vid Karlstads universitet är skyddat i upphovsrätten. Universitetsbiblioteket hjälper studenter, lärare och forskare genom den snåriga regeldjungeln. Upphovsrättslagen bestämmer hur man får använda sig av skyddat material, som till exempel fotografier, musik, tidningsartiklar, böcker, databaser och program. Att bryta mot upphovsrätten kan bli dyrt.
2014-10-30

Open Access rekommenderas

Nyheter » 2014-10-30
Forskning som är finansierad med allmänna medel bör också vara tillgänglig för de i samhället som inte har tillgång till forskningstidsskrifter. Därför är tidskrifter med Open Access att föredra vid publicering. Karlstads universitets forskare bör sträva efter att publicera sig i fritt tillgängliga tidskrifter eller öppna arkiv. Det innebär en ökad synlighet som i sin tur kan generera fler citeringar. Open Access-tanken är en del av universitets nya publiceringspolicy.
2014-10-28

Fortbildningsdag i spanska

Nyheter » 2014-10-28
Den 7 november arrangeras en fortbildningsdag i spanska. Dagen riktar sig till lärare i spanska inom grundskola och gymnasial utbildning, lärarstudenter inom Ämneslärarprogrammet med inriktning spanska samt forskare på olika ämnen. Händelsen är även öppen för allmänheten. Konferensen är kostnadsfri och kaffe samt lunch ingår. <a href="http://www.kau.se/om-universitetet/aktuellt/kalendarium/1738">Läs mer och anmäl dig här.</a>
2014-10-27
Nu ska kulturen bli ännu synligare på Karlstads universitet. En ny arbetsgrupp, Kultur på Kau, har tillsatts för att jobba med frågorna. – Kultur är viktigt för alla, inte bara för dem som studerar konstnärliga utbildningar.
2014-10-24
Karlstads universitet fortsätter att utbilda rektorer på uppdrag av Skolverket. Rektorsprogrammet är till för skolledare som har anställning som rektor, förskolechef, biträdande rektor eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion. Karlstads universitet har fått förnyat förtroende att anordna Rektorsprogrammet. Programmet upphandlas av Skolverket vart sjätte år, vilket betyder att nya uppdraget löper 2015-2021.
2014-10-17
Nyligen besökte den indiska ambassadören, Banashri Bose Harrison, Karlstads universitet. Förutom ett möte med rektor träffade hon lärare och studenter, nuvarande och tidigare, med erfarenheter från Indien. Ambassadören var mycket imponerad av universitetets långvariga och breda engagemang i Indien. Hon såg fram mot ett fortsatt och utvecklat samarbete. Hon fick också tillfälle till en pratstund med de indiska studenter som just nu studerar i Karlstad.
2014-10-17

VR föreslår Gold open access

Nyheter » 2014-10-17
Vetenskapsrådet, VR, har nyligen publicerat ett utkast till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och konstnärliga verk. Enligt förslaget ska all forskning som finansierats med offentliga medel publiceras som så kallad Gold open access från och med år 2025. Gold open access innebär att artikeln blir fritt tillgänglig omedelbart efter publiceringen.
2014-10-17
Det norska företaget Cloudberry Mobile etablerar sig i Värmland för att rulla ut småcellsteknik för mobil uppkoppling. Företaget ska bland annat samarbeta med Karlstads universitet. Målet är att Värmland ska ligga i framkant i Europa när det gäller bra mobil uppkoppling. Det som gör det möjligt att börja testa småcellstekniken är ett nytt samverkansavtal mellan Karlstads universitet, Landstinget i Värmland, Karlstads kommun, Region Värmland samt IT-klustret Compare.
2014-10-08

Brister i speciallärarprogrammet

Nyheter » 2014-10-08
Universitetskanslersämbetet har idag lämnat beskedet att Karlstads universitets speciallärarutbildning har bristande kvalitet. Nu får lärosätet ett år på sig att åtgärda bristerna. Universitetskanslersämbetet har regeringens uppdrag att utvärdera landets 6 000 utbildningar som leder till examen. Idag presenterades resultatet för bland annat speciallärarutbildningar. För Karlstads universitet blev omdömet att utbildningen underkänns.
2014-09-29
Nu är det 20 år sedan Karlstads universitet startade utbytet med Sydafrikanska republiken. Många studenter från framförallt lärarutbildningen har under åren fått möjlighet att besöka Sydafrika för en längre eller kortare period.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Lun"