Nyhetsarkiv för "Crs"

2017-09-06
Margareta Dahlström, Karlstads universitet, är en av fyra nya ledamöter i Tillväxtverkets styrelse, som nyligen utsågs av regeringen. Tillväxtverket är en statlig myndighet som har i uppdrag att bland annat skapa förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas. Regeringen utsåg i somras fyra nya ledamöter till Tillväxtverkets styrelse, under perioden 1 juli 2017 till och med 30 juni 2020.
2017-06-20
Hur ska vi främja forskning och innovation för en grön omställning med skogen som resurs? Det handlar ett nytt Interregprojekt om, ett samarbete mellan Karlstads universitet, Høgskolen i Innlandet och en rad samarbetspartners. Skogen är många till glädje och har många värden för skogsnäringen, besöksnäringen, jakt, svamp- och bärplockning, rekreation och friluftsliv, kulturarv, hälsa med mera.
2017-04-27

Demokratin och regionaliseringen

Nyheter » 2017-04-27
Under förra året pågick ett forskningsprojekt om demokratiseringssträvanden i regionalpolitiken. Fokus låg på kvinnors inflytande i olika lokala sammanhang, i en tid när politiken präglas av management-inspirerade förhållningssätt, projektpolitik och utvärdering.
2017-04-12

EU - en krisande 60-åring

Nyheter » 2017-04-12
EU firade nyligen att Romfördraget fyllde 60 år. 27 EU-ledare skrev under på en deklaration om ett tryggt, socialt blomstrande och ett starkare EU. Händelsen ägde rum på samma plats som Romfördraget, grunden till EU, utspelade sig för 60 år sedan. Samtidigt som det högtidliga firandet pågick demonstrerade mängder av människor på Roms gator mot samarbetet inom EU.
2017-04-11

CRS firade två år

Nyheter » 2017-04-11
CRS, Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, fyllde två år i början av april. Det firade man med tårta och seminarium. Vad det handlade om? Regioner och den till synes ständiga frågan om Sveriges regionindelning. CRS bildades för två år sedan och är idag ett nationellt väletablerat forskningscentra för regionala utvecklingsfrågor.
2017-03-24
Regioner i världen och regioner i förändring var tema för den internationella forskningskonferensen ”Regions in Transition” på Karlstads universitet i början av mars. Vad är det som gör att en region växer och frodas – eller avfolkas och avstannar? Ett 50-tal forskare från olika ämnen och olika delar av världen möttes för att ta del av varandras forskning kring det gemensamma begreppet regioner och regioners utveckling.
2017-02-07
En ny avhandling i statsvetenskap från Karlstads universitet visar att kommuner och regioner börjar bli mer aktiva när det kommer till att påverka politiska beslut inom EU. Detta för att få inflytande över beslut som berör deras egna intressen. Magnus Lindh har studerat uppfattningar och attityder till EU-relaterade frågor i Västsverige.
2017-01-31
... Digitalisering och besöksnäring heter ett projekt som du jobbar med – vad handlar det om? - Digitala medier kan berika och fördjupa besöksnäringen i Värmland, något som vi har tagit fasta på i pilotprojektet ”Digitalisering och besöksnäring”. Nu är vi halvvägs in i projektet och har genomfört fördjupade studier av två besöksmål, Långbans gruvby och Vildmark Värmland i Torsby.
2016-08-25
NULL Ett spel som kan förklara betydelsen av Långbans gruvor för skolbarn. Eller ett hologram som berättar om flottningen på Klarälven. Digitala medier kan berika och fördjupa besöksnäringen i Värmland, något som forskare vid Karlstads universitet har tagit fasta på i ett nytt pilotprojekt. Länk till hela artikeln
2016-06-27
Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande har tillsammans med Högskolan i Hedmark, beviljats medel för förstudien "Gränsöverskridande ekosystemtjänster. Skogen som natur- och kulturarvsresurs". Projektet startar den 1 augusti och stöds av Interreg Sverige- Norge. Projektet handlar om att trygga och utveckla det gränsöverskridande skogsområdet i Inre Skandinavien.
2016-05-25
Regional Studies Association arrangerar årligen en av de tongivande forskarkonferenserna när det gäller regional utveckling. Här samlas främst forskare men även politiker och tjänstemän för att under ett par dagar varje år ta del av den senaste forskningen.
2016-05-25

CRS-forskare får utmärkelse

Nyheter » 2016-05-25
CRS-forskaren Eva Svensson, professor i miljövetenskap, har tilldelats Emerald Literati Network Awards for Excellence 2016, för sin vetenskapliga artikel, paper, ”Heritage and development outside the metorpolis: discussing issues of attractiveness, growth, participation and sustainable development”. Artikeln publicerades i Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development och utsågs till Outstanding Paper.  Emerald Literati Awards til
2016-05-19
Vad forskar du om? - Jag forskar om hur storföretag och omgivande lokalsamhälle använder sig av historia i berättelser om sig själva och "sin" plats.   - Mitt fokus ligger på hur skapandet av gemensamma berättelser kan ha sett ut och förändrats över tid. Särskilt intresse riktas mot tider före det medialiserade konsumtionssamhället.
2016-04-12
NULL Onsdag 13 april 2016 inspel till ett långsiktigt nationellt skogsprogram Ida Grundel och Camilla Berglund representerar Turismprogrammet och Karlstads universitet för att träffa landsbygdsministern Sven-Erik Bucht för att ge inspel till det svenska nationella skogsprogrammet.
2016-03-15
NULL CRS-forskare i USA: Transdisciplinärt projekt om deltagande modellering En modell är en förenkling av verkligheten. Vi använder modeller dagligen mer eller mindre medvetet för att förstå och hantera världen omkring oss. Forskare inom olika discipliner har länge använt modeller för att beskriva och undersöka olika ekologiska, mänskliga och samhällsmässiga system och hur dessa interagerar; exempelvis en älv och samhället runtomkring.
2016-03-04

Ny ordförande för CRS

Nyheter » 2016-03-04
NULL Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS, har fått en styrelseordförande. Och det är ett namn som är välkänt för Karlstads universitet sedan tidigare: Gunnel Forsberg, professor i kulturgeografi. Läs hela artikeln.
2016-02-09
NULL Nu är CRS akademisk partner i Reglab! Reglab är en mötesplats för regional utveckling. Som medlem i Reglab har man tillgång till alla medlemmars specialistkunskap. Man är en del av ett kompetensnätverk som ger omvärldsbevakning och benchmarking och deltar i framtidsdiskussionen kring utvecklingen av Sveriges regioner. Vi fördjupar vårt samarbete genom att bli partner och ser fram emot många givande aktiviteter tillsammans.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Crs"