Nyheter

 • 2024-05-21

  SUHF-uttalande med anledning av tältmanifestationer

  Sedan förra veckan pågår en tältmanifestation vid Karlstads universitet. Liknande manifestationer pågår vid flera svenska lärosäten och nu gör Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, ett uttalande.

  I uttalandet, publicerat tisdag 21 maj, skriver SUHF bland annat att kriget mellan Israel och Hamas har väckt starkt engagemang och att Sveriges lärosäten understryker vikten av och värnar yttrandefrihet och akademisk frihet.

  ”Fredliga demonstrationer under lagliga former är varje samhällsmedborgares rätt och även studenter och personal på universitet och högskolor har rätt att framföra sina åsikter.

 • 2024-05-21

  Felicia brinner för naturvetenskap och teknik

  Felicia Öberg är student på civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi och sitter också med i IVA:s studentråd, där hon driver frågor som bland annat handlar om att öka intresset för utbildningar inom naturvetenskap och teknik.

  – Jag har nu suttit i IVA:s studentråd ett år och det har var väldigt intressant och inspirerande, säger Felicia Öberg. En gång i månaden ses vi i studentrådet på något av lärosätena. Nu har vi just haft ett månadsmöte här på Karlstads universitet. Månadsmötena handlar om att planera vår verksamhet, som till exempel har handlat om att skriva en artikelserie om vad man kan arbeta med när man tagit sin examen som civilingenjör och att inspirera fler unga till att bli entreprenörer.

 • 2024-05-21

  Ny forskning syftar till att främja utvecklingen av behandlingsmetoder för psykologiskt lidande

  – Psykologiskt lidande som spänner över flera diagnostiska områden är nästan mer vanligt än ovanligt. Tidigare klinisk forskning har tenderat att fokusera på enskilda diagnoser vid utvärdering av psykologiska behandlingsmetoder, vilket länge har lämnat frågan om hur människor med flera diagnoser bäst kan få hjälp bristfälligt utredd, säger Daniel Wallsten, nybliven doktor i psykologi.

  I sin avhandling belyser Daniel Wallsten den komplexa verkligheten av psykologiskt lidande som ofta sträcker sig över flera diagnostiska områden och ifrågasätter aspekter av det medicinska synsättet som innefattar synen på psykologiskt lidande som störningar, men också de metoder som ofta förknippas med medicinsk forskning.

 • 2024-05-20

  Forskningsteam testar nytt cirkulärt skogsgödsel i Värmland

  Forskningen handlar om att testa en ny typ av skogsgödsel, baserad på näringsrika restflöden från massa- och pappersbruk. Kretsloppet sluts därmed genom att man tar vara på restprodukter och återför näringsämnen till den växande skogen.

  – I vår projektgrupp ingår flera företag, universitet och organisationer, säger Maria Sandberg, docent i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. Hon är också forskningsledare för det samverkansprojekt som ligger bakom utvecklingen av en ny typ av gödsel för växande skog, kallat berikat hydrokol.

 • 2024-05-20

  Chans att prata med partierna inför EU-valet

  På onsdag öppnar möjligheten att förtidsrösta i EU-valet. Samma dag kommer partierna till Karlstads universitet för att presentera sin politik.

  Onsdag 22 maj öppnar möjligheten att förtidsrösta i valet till Europaparlamentet. Samma dag kommer representanter för de åtta svenska partier som i dag har plats i parlamentet till Karlstads universitet för att möta studenter, medarbetare och besökare i foajén vid Aula Magna.

  Tid: Onsdag 22 maj klockan 10.00-14.00
  Plats: Karlstads universitet, aulafoajén

 • 2024-05-20

  Kan journalistiken återfå sin trovärdighet? – Ja, men felet är inte mediernas, det är politikerna som ska sluta ljuga

  I juni är det EU-val och i USA väntar ett presidentval i november. Journalistiken står samtidigt inför ett bombardemang om påstådd svikande trovärdighet. Hur ska den lösas och vem kan man egentligen lita på? Henrik Örnebring och Michael Karlsson, båda professorer i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet och journalistikforskare, förklarar läget.

  Mediehusens sjunkande upplagor och annonsförsäljning har länge varit ett problem. Det politiska landskapet har också påverkat synen på medias trovärdighet. Ljuga rakt ut, inga problem. Smutskasta motståndare utan belägg, det görs dagligen. Det här spelet genererar mängder av material som journalistiken behöver ta om hand och svara på. Vilket i sin tur får det riktiga journalistiska arbetet att hamna i kölvattnet av lögner.