Nyheter

 • 2024-04-19

  Glokal journalistik i världen och Värmland

  Vårens Anderseminarium, torsdag 18 april, fokuserade på kopplingen mellan global händelseutveckling och lokal vardag. Hur kan medier förklara komplexa samband och samtidigt göra begriplig journalistik som berör lokalt?

  Staffan Lindberg, reporter på Aftonbladet, inledde med att berätta om de reportage där han och kollegor granskat storföretags löften om grön omställning, genom att undersöka om deras produktionskedjor är hållbara och klimatvänliga hela vägen. Bland annat har han och fotograf åkt till västra Ukraina för att skildra hur biologiskt värdefull skog avverkats för att bli Ikea-möbler.

 • 2024-04-19

  Judith Kiros belönad med tredje litteraturpris

  Judith Kiros, doktorand i engelsk litteratur vid Karlstads universitet, tilldelas Sveriges Radios Lyrikpris 2024 för diktsamlingen Det röda är det gränslösa.
  – Det betyder mycket för mig, säger en mycket glad Judith Kiros.

  Detta är det tredje priset till Judith Kiros och diktsamlingen på kort tid. I slutet av förra året belönades hon både med Svenska Dagbladets litteraturpris och Mare Kandrepriset.

  Sveriges Radios Lyrikpris har delats ut sedan 1958. Det är landets äldsta poesipris och därmed också ett av de mest välrenommerade.

 • 2024-04-17

  Litteraturens värde i fokus för forskarduo på Karlstads universitet

  Merparten av all skönlitteratur som skrivits glöms bort. Endast ett fåtal verk och författarskap får evigt liv. Vad beror det på? Vad är det som alstrar och hämmar litterärt värde? Detta är frågor som Anna Forssberg och Anna Linzie forskar på.

  Anna Forssberg är docent i litteraturvetenskap och Anna Linzie är lektor i engelska vid Karlstads universitet. Båda är knutna till den kulturvetenskapliga forskargruppen Kufo där de sedan 2020 bedriver forskning tillsammans. 

 • 2024-04-16

  Antalet sökande till Karlstads universitet ökar

  Det totala antalet sökande till program vid Karlstads universitet ökar med åtta procent inför höstterminen 2024. Även antalet förstahandssökande ökar, med nio procent.

  Bland de tio programmen med flest sökande märks Beteendevetenskapligt program, som är en ny utbildning vid Karlstads universitet. Totalt har 873 personer sökt denna utbildning, varav 116 i första hand.

 • 2024-04-15

  Uppsatspris till masterstudent i historia

  Carl Englund som i sin masteruppsats tar upp ämnet Nostalgi och politik under 2010 till 2022, har vunnit Svensk mediehistorisk förenings pris för bästa uppsats.

  ”Du gamla, du trygga, du fria. Bruk av nostalgi i svensk politik 2010-2022”, så lyder titeln på Carl Englunds arbete vid masterprogramet i historia vid Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap. Uppsatsen studerar bruk av nostalgi inom svensk politik och specifikt hur riksdagspartierna har använt nostalgiska anspelningar på det förflutna och nostalgiska historiebruk, i sina politiska reklamfilmer mellan åren 2010-2022.

 • 2024-04-11

  Nu börjar utvecklingen av torget utanför hus 11

  Torget utanför hus 11 ska utvecklas. Akademiska hus har redan smygstartat arbetet och grävt i torget för markprover. Vecka 16 börjar arbete på allvar.
  – Vi ser fram emot att tillsammans med Akademiska hus få inviga denna plats till höstterminens början, säger campuschef Olle Lilliestierna.

  Ombyggnaden av torget och tillhörande markentreprenad beräknas pågå från vecka 16 till vecka 22, det vill säga fram till månadsskiftet maj/juni, och kan medföra mindre, tillfälliga störningar.

  – Men det ska inte störa till exempel tentor. Vi har dialog med Akademiska hus och planerar bullriga moment så att de förläggs till tider som minimerar störningar för verksamheten, säger Olle Lilliestierna.