Nyheter

 • 2022-01-27

  Barn önskar nya grepp för fysisk aktivitet

  Endast en tredjedel av Sveriges barn är idag tillräckligt fysiskt aktiva och då oftast inom någon form av idrott. Men hur ska vi få de barnen som inte idrottar att vilja lämna datorskärmen, mobilen och soffan? En ny avhandling visar att barnen själva efterlyser andra fysiska aktiviteter än idrott.

  Idrottsrörelsen, med sina 18 000 föreningar, är en av nyckelspelarna i arbetet med att få fler barn att röra på sig på ett sätt som ökar deras välmående. De drar också in stora medel för att finansiera sin verksamhet där många barn traditionellt genom skolan och sina föräldrar deltar i organiserade aktiviteter då föreningslivet och idrottsrörelsen är stark i Sverige.

 • 2022-01-26

  Workshop om småskaliga gårdar och hållbart jordbruk: Från stöd i byråkratidjungeln till mobila slakterier.

  Ett sätt att leva präglat av hårt arbete och en övertygelse om att maten vi äter behöver produceras på ett sätt som är bra för människa, djur och jord för lång tid framöver. Att driva småskaligt, hållbart jordbruk har sina utmaningar – och möjligheter. På projektet Biokumas första workshop delades erfarenheter och idéer.

  Vilket är ditt första matminne? Det var den inledande frågan på projektet Biokumas workshop i slutet av januari. I fokus var biokulturellt arv och alternativ matproduktion – utmaningar och möjligheter i förhållande till landskap och produktion. I berättelserna tog bilder av barndomens favoriträtter form - alltifrån gröt och brunost till efterrättskräm - och speglade hur viktig maten är för oss, inte minst känslomässigt.

 • 2022-01-26

  Johanna Gustavsson ska leda Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR

  Mikael Granberg och Finn Nilsson lämnar i vår sitt uppdrag som föreståndare för CSR. Rektor har beslutat att Johanna Gustavsson, lektor i risk och miljöstudier, blir ny föreståndare från 1 april. Uppdraget sträcker sig till 31 december 2024.

  - Det känns roligt och spännande. Jag ser verkligen fram emot den nya rollen och de möjligheter och utmaningar som följer när det gäller forskning, utbildning och samverkan. Micke och Finn kommer även fortsatt att vara engagerade i verksamheten, så kompetensen och kontinuiteten finns med framåt.

 • 2022-01-26

  Identifierade utvecklingsområden för att minska risk för långvarigt biståndsmottagande

  FoU Välfärd Värmland på Karlstads universitet har under 2019 och 2020 följt 566 klienter i Värmland och resultatet finns nu i en nypublicerad resultatrapport.

  Ekonomiskt bistånd,  är socialtjänstens största biståndsinsats. Behovet av ökad kunskap är stort och det är brist på forskning om vilka insatser som minskar risken för långvarigt biståndsmottagande. 

 • 2022-01-25

  Kreativa studenter skapade Sammankonst – filmpremiär fredag 28 januari!

  Sammankonst är ett kreativt studentprojekt mellan dans-, innovation och design- och musikproduktionsstudenter i tre olika ämneskurser. Under höstterminen 2021 skapade studenterna, utifrån temat ”Det nya gamla”, en filmad dansföreställning genom en kreativ stafett i flera steg, som till slut sammanfogades i Stora konsertsalen på Musikhögskolan Ingesund.

  Det är en mångårig tradition att dansstudenter och blivande högskoleingenjörer inom Innovationsteknik och design på Karlstads universitet och musikproduktionsstudenter på Musikhögskolan Ingesund samskapar kring ett publikt projekt utifrån sina egna kreativa uttryckssätt. Eldkonst har varit en välbesökt gnistrande föreställning på Sandgrundsudden i Karlstad i decembermörkret, med elden som gemensam nämnare. Pandemin satte dock stopp för Eldkonst men istället uppstod Sammankonst!

 • 2022-01-25

  Raketforskning i kemi

  Rymdstyrelsen beviljar ytterligare bidrag till solcellsforskningen vid Karlstads universitet. Senare i år kommer forskargruppen i kemi och materialfysik utföra experiment under mikrogravitation vid parabelflygningar i Bordeaux, Frankrike. Syftet är studera hur strukturen av det aktiva lagret på solcellen bildas.

  - Vi är mycket glada över att Rymdstyrelsen fortsätter satsa på vår forskning, säger Jan van Stam, professor i fysikalisk kemi vid Karlstads universitet. Vi har även godkänts av ESA, European Space Agency, om att få göra våra nya experiment under parabelflygningar under 2022. Detta bekräftar att vi står oss väl i den hårda konkurrensen och att vi på Karlstads universitet bedriver forskning av internationell betydelse.