Nyheter

 • 2024-06-14

  Birgitta Persdotter vann pris för hälsoinnovation

  Birgitta Persdotter, docent i socialt arbete vid Karlstads universitet har mottagit priset DigitalWell Award i kategorin Data & digital teknik. Priset fick hon för sitt arbete med att utveckla och implementera en digital process för att stötta insamling och analys av data för att öka jämlikheten inom socialtjänsten.

  – Det är jättekul! Det jag tycker är roligt är att det också blir en bekräftelse. För även om jag är forskare inom socialtjänst, så tangerar det också den tekniska utvecklingen och digitaliseringen, som är supercentral och viktig framåt för socialtjänstens omställning.

  Nästan 2 000 personer var med och röstade fram årets vinnare av DigitalWell Awards som lyfter fram personer som bidrar till framtidens hälsoinnovationer. Birgitta Persdotter blev den allra första forskaren att motta utmärkelsen.

 • 2024-06-14

  Digital vandringsled kan uppmärksamma det som sker i Sápmi

  Forskningsprojektet ”Sámi ’trail of tears’ walking trail” är avslutat. Richard Ek, professor i kulturgeografi och projektledare, berättar om vikten av att kontrollen ligger hos ursprungsbefolkningen och att kulturen kring Sápmi är oerhört viktig för att hålla liv i berättelserna kring tvångsförflyttningarna av samer.

  – Vi har fått kvitto på det vi hela tiden har känt, förklarar Richard Ek. Kontrollen över vandringsleder och guidade turer måste ligga hos ursprungsbefolkningarna. Projektets erfarenheter från framförallt Australien visar det tydligt. Det som utspelar sig i Sápmi med industriellt skogsbruk, vindkraft samt expansion och nyetableringar av gruvdrift påminner om det som sker och har skett i Sydafrika och Australien där konsekvenserna av kolonialiseringarna är påtagliga än idag.

 • 2024-06-14

  Konferenser fortsatt hållbara enligt Green Key

  Konferenser och evenemang vid Karlstads universitet uppfyller fortsatt kriterierna för Green Key-märkning.
  – Riktigt roligt att vårt arbete fortsätter att gå framåt, säger Helena Björkman och Ida Fridh, i team marknad och evenemang, som drivit ansökningsprocessen.

  Green Key är en internationell miljömärkning som idag omfattar närmare 5 000 anläggningar i 60 länder. I kriterierna ingår bland annat avfallssortering, minskad energi- och vattenförbrukning, miljömärkta rengöringsmedel samt minimering av antalet engångsartiklar. Maten är självklart en viktig aspekt av alla fysiska möten och den ska vara ekologisk eller närproducerad samt vegetarisk i så stor utsträckning som möjligt.

 • 2024-06-13

  Ny studie avslöjar brister i Sveriges vattenförvaltning

  En nyligen avslutad studie av svenska reglerade älvar, däribland Emån, Klarälven och Ätran, har kastat ljus över hur samverkan och styrning av vattenförvaltning fungerar i Sverige. Forskare från Karlstads universitet har identifierat flera viktiga hållbarhetsutmaningar kopplade till vattenreglering, inklusive klimatarbete, översvämningsrisker och biodiversitet.

  Studien visar tydliga tecken på att de över 100 vattenråd som bildats i Sverige, vilka ansvarar för förvaltning av avrinningsområden, ofta saknar ett helhetsperspektiv på vattenförvaltning. Trots att ett grundläggande syfte med dessa råd var att skapa en bredare och mer integrerad förvaltning, saknas representanter för översvämningsrisker i de tre vattenråd som undersökts.

 • 2024-06-12

  Samarbete ska förbättra svensk socialtjänst

  Med start 2024 genomför Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Karlstads universitet Nationell Uppföljning av Socialtjänstens Omställning (NUSO). Drygt 120 kommuner och stadsdelar medverkar för att ta fram kunskap inför ny socialtjänstlag och för att kunna följa utvecklingen över tid.

  NUSO består av tre delstudier som fångar vägen till olika typer av stöd för barn, unga och familjer. Det handlar både om insatser som ges utan utredningsprocess och om socialtjänstens myndighetsutövning. En rad olika faktorer undersöks, såsom skillnader i tillgång till insatser mellan olika grupper av barn, hur utredningar genomförs, förekomst av olika former av problematik och behov, socialtjänstens bedömningar samt resultat av insatser. 

 • 2024-06-11

  Bröderna erbjuder digital matematiksupport till studenter

  Bröderna Maarouf och Asaad Fallaha som läser andra året Maskinteknik och tredje året Civilingenjör Teknisk fysik, arbetar båda som amanuenser där de hjälper andra studenter med matematik – på spelplattformen Discord.

  Fakulteten HNT har tidigare erbjudit fysiska träffar där studenter kan få hjälp med matematik på plats av mer erfarna studenter, så kallade studiestödjare. Studenterna dök inte riktigt upp i den utsträckning som behövdes för att fortsätta, så stödet upphörde. Istället började de tidigare studiestödjarna Asaad och Maarouf Fallaha att hjälpa andra studenter online via en anonym chatt som växt och nu blivit till en populär och välanvänd stödfunktion, främst för ingenjörsstudenter.