Nyheter

 • 2023-03-24

  Utbildningspolitiker lärde sig mer om Karlstads universitet

  På fredagen besökte riksdagsledamöterna Mats Wiking och Niklas Sigvardsson Karlstads universitet.
  – Vi är ute på en turné till landets lärosäten. Karlstads universitet är det första lärosätet vi besöker tillsammans, säger Mats Wiking.

  – Det här ger verkligen en bra inblick i allt positivt som händer på lärosätet, men också vilka utmaningar som finns, säger Niklas Sigvardsson.

  Både han och Mats Wiking representerar Socialdemokraterna i riksdagen och sitter i utbildningsutskottet.

 • 2023-03-23

  Hållbara och smarta städer

  Sustainable Smart Cities är ett koncept som hänvisar till användningen av avancerad teknik och innovativa lösningar för att skapa städer som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara.

  - Sustainable Smart Cities är en ny open access, peer-reviewed kunskapssamling där jag är författare till ett kapitel samt medredaktör och granskare, säger Asaad Almssad, docent i byggteknik.

  Hållbarhet och ökad livskvalitet

 • 2023-03-22

  Dialog om framtidens lärande

  Hur gör kommuner, skolor och lärare för att lyckas med skolutveckling i en digital tid? Och hur kan forskningen bidra? Det är något av allt det som kommer att diskuteras den 13–14 juni när lärare och ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela landet möts på Karlstads universitet.

  – Universitetet har en viktig roll när det gäller utbildningen av framtidens lärare och att rusta studenterna så att de har med sig det de behöver för att kunna möta upp kraven i det framtida klassrummet, säger Jessica Eriksson, dekan för Lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet.

 • 2023-03-22

  Karlstads universitets specialistsjuksköterskeprogram bedöms ha hög kvalitet enligt UKÄ

  Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har nyligen genomfört en omfattande utvärdering av 40 specialistsjuksköterskeutbildningar vid 25 lärosäten runtom i landet. Bland de granskade programmen fanns Karlstads universitets specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot ambulanssjukvård och distriktssköterska.

  Bedömarna har granskat två av fyra specialistsjuksköterskeprogram vid Karlstads universitet och anser att de håller hög kvalitet och motsvarar de nationella målen för specialistsjuksköterska.

 • 2023-03-22

  Ny utbildning i kreativt skrivande

  I höst startar en ny ettårig utbildning i kreativt skrivande vid Karlstads universitet. Utbildningen ges på distans kompletterat med tre träffar på plats då studenterna träffar varandra samt inbjudna gästföreläsare och författare. Kursansvarig lärare är Linus Gårdfeldt, författare och poet.

  Utbildningen hör till ämnet litteraturvetenskap och innebär en satsning på skönlitterärt skrivande. Under utbildningen varvas praktiska skrivövningar med teoretiska moment, samtidigt som det egna skrivandet hela tiden står i centrum.

 • 2023-03-21

  Klimatarbete av alla, för alla

  Den senaste IPCC-rapporten om klimatförändringar betonar vikten av att alla aktörer, oavsett om de är statliga eller inte, bidrar till kampen mot klimatförändringarna. Forskare på Karlstads universitet visar att lokalt arbete kan vara effektivt för att begränsa skador och anpassa sig till klimatförändringar.

  Enligt den sjätte klimatrapporten från IPCC är det viktigt att klimatprojekt bedrivs på flera olika nivåer, inklusive lokalt och genom samarbete mellan olika sektorer. Forskning har visat att att förlita sig på enbart nationella löften och centraliserade projekt har sina begränsningar. Istället kan samarbete på subnationella nivåer, som inom städer, företag och urfolksgrupper, vara en effektiv strategi.