Nyheter

 • 2016-10-18

  CRS i internationellt forskningsnätverk

  CRS ingår tillsammans med forskare från Storbritannien, Ungern och Nederländerna i ett internationellt nätverk som nyligen beviljats medel från Regional Studies Association.

  Nätverket heter The RSA Research Network on Regional Economic and Policy History. Forskarna ska undersöka närmare hur historiska perspektiv kan bidra till området regionala studier och även för nutida regional politik och utveckling. Faktorer som kontinuitet och historiska vändpunkter för regional utveckling och politiska skeenden kommer att studeras. Vilka händelser i historien har haft en avgörande betydelse för regional utveckling – och tillbakagång?

 • 2016-10-17

  Hur kan energirådgivning utvecklas?

  En forskargrupp vid Karlstads och Linköpings universitet ska under två år driva ett projekt i samverkan med kommunala energi- och klimatrådgivare. Syftet är att framförallt villaägare ska ta till sig rådgivningen och genomföra förändringar som även varar över längre tid.

  - Vårt forskningsprojekt ska ta fram kunskaper som kan utveckla den kommunala energi- och klimatrådgivningens metoder, säger Are Kjeang, universitetsadjunkt i miljö- och energisystem. Rådgivningen behöver i högre grad än idag nå fram till sina målgrupper och leda till de livsstilsförändringar och köpbeslut som ger en effektivare energianvändning, bättre totalekonomi och minskad miljöpåverkan.

 • 2016-10-12

  Nytt forskningsprojekt ska bidra till bioekonomi i skog och skogsindustri

  Omställning och hållbarhet är centrala begrepp i avtal, program och strategier globalt, regionalt och lokalt. I Värmland kopplar regionens strategi mot EU:s bioekonomistrategi och FN:s hållbarhetsmål efter klimatmötet i Paris. Nu har Region Värmland beviljat Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande vid Karlstads universitet, drygt 1,4 miljoner kronor för ett nytt forskningsprojekt om bioekonomi och processer för omställning inom skog och skogsindustri.

  Projektet ”Omställning till en ansvarsfull skoglig bioekonomi” sträcker sig fram till 2018. Hela projektet har en budget på 2,8 miljoner kronor, varav hälften finansieras av Region Värmland och återstående delen av Karlstads universitet. Forskningsprojektet ingår i specialiseringen ”Skoglig bioekonomi” inom ”Akademin för smart specialisering” – en plattform som startades tidigt i våras av Region Värmland och Karlstads universitet. Syftet är att förnya värmländskt näringsliv, offentlig sektor och forskningen vid Karlstads universitet och sträcker sig till år 2020.

 • 2016-10-12

  ”Jag vill förändra och förbättra”

  I maj 2014 var personalvetarstudenten Sofia Johansson och en kurskamrat i Kapstaden för att skriva c-uppsats. På väg till en vinprovning stötte de på en våldsam demonstration och deras väg dirigerades om genom kåkstaden Khayelitsha. En månad senare föddes Contribution To Opportunities, CTO.

  Två dokumentärfilmare följer alumnen Sofia Johanssons arbete. Varför är inte svårt att förstå – det händer saker runt henne. Sofia är på ett kort besök i Sverige efter ett intensivt år i Sydafrika där hon jobbar med den ideella organisation hon var med och startade för två år sedan, Contribution To Opportunities.

  - Under studietiden upplevde jag att det var det mycket fokus på karriär, som då var liktydigt med ett bra jobb och hög lön. Men det har aldrig varit min drivkraft, jag vill förändra och förbättra.

 • 2016-10-11

  Karlstadsmästerskap i programmering lockade rekordmånga lag

  Den 8 oktober arrangerades den femte upplagan av Karlstadsmästerskapen i programmering av Datavetenskap vid Karlstads universitet. Rekordmånga lag deltog och försökte knäcka de tuffa programmeringsuppgifterna.

  Karlstadsmästerskapen i programmering är en deltävling i de Nordiska mästerskapen i programmering (NCPC), som går parallellt på 19 universitet och högskolor i Norden. Lagen som bestod av max tre personer fick elva programmeringsproblem att lösa på fem timmar med bara en dator, litteratur och egna kunskaper till hjälp.

 • 2016-10-11

  Höstmöte för forskarskolan Vipp

  ASKO Appliences AB i Lidköping var värd för Vipp forskarskolas höstmöte, där doktorander och handledare träffades för två stimulerande dagar. Vipp forskarskola, som startade 2011, har idag 16 doktorander vilka forskar inom projekt som rör processer, energi, miljö och tjänsteutveckling inom några av Sveriges betydande basindustrier.

  Höstmötet inleddes med en workshop för doktoranderna. Temat var nätverkande och Patrik Bångerius och Eamonn McCallion från Grants and Innovation Office på Karlstads universitet höll i workshopen.

  - Potentialen inom VIPP för nätverkande är stor, men jag tror inte vi doktorander helt har insett möjligheterna, säger Caroline Wilke, doktorand i kemiteknik. Workshopen gav oss tillfälle att fundera över detta och förhoppningsvis kan vi hädanefter dra mer nytta av vår tvärvetenskapliga bredd inom Vipp.

@KAU

Risken att dö under långlopp är lägst i Sverige visar ny studie vid Karlstads universitet: https://t.co/6oGTmAabVi