Nyheter

 • 2024-04-24

  Hallå där Per Kristensson, föreståndare för Centrum för tjänsteforskning (CTF)

  Som en del av Karlstads universitetet återkommande kvalitetsgranskning av forskning inleddes i höstas en kvalitetsutvärdering av CTF. Nyligen kom slutrapporten - är du nöjd med bedömningen?

  – Jag är nöjd. Den visar att CTF håller hög kvalitet. Jag är framför allt nöjd med vårt interna arbete och processer under självvärderingsarbetet av vår verksamhet där vi också involverat externa parter och som lett fram till de insikter som format vår självvärderingsrapport. Förbättringsområden och framgångkriterier som vi identifierade under vårt arbete är också desamma som utvärderarna identifierat i sin rapport.

 • 2024-04-24

  Vårmöte i industriforskarskolan Exact

  Nu är Exact forskarskola igång och doktoranderna och deras handledare och mentorer i industriföretagen har haft sitt första gemensamma tvådagarsmöte på Karlstads universitet.

  – Ja, först nu kan vi säga att verksamheten är igång på riktigt, säger Jörgen Samuelsson, föreståndare för forskarskolan. Nästan alla doktorander är på plats och deras arbete kan eller har redan påbörjats. Vi kommer ha sådana här gemensamma mötesdagar varje vår och höst för att utbyta erfarenheter och diskutera i detalj vad forskningen ska innehålla. Det är mycket roligt att vi ser ett så stort intresse från de nio medverkande företagen att vara aktiva i forskarskolan.

 • 2024-04-23

  Tufft motstånd när Teknikåttans regionfinal avgjordes

  Efter en spännande tävlingsdag i Teknikåttans regionfinal på Karlstads universitet stod klass 8A från Hultsbergskolan i Karlstad som vinnare. Förstapriset är 10 000 kr och de ska nu representera regionen i riksfinalen.

  I regionfinalen som hölls på Karlstads universitet i torsdags deltog över 130 åttondeklassare. Klass 8A från Hultsbergskolan stod till slut som segrare efter en imponerande insats. På andra plats kom klass 8A från Dejeskolan, följd av klass 80A från Minnebergsskolan i Arvika.

 • 2024-04-22

  Medalj för excellent forskning

  Salman Raza Naqvi, universitetslektor i kemiteknik, har av regeringen i Pakistan tilldelats medalj för sin forskning.

  – Jag känner mig naturligtvis mycket hedrad och det var en fin ceremoni där jag fick ta emot priset som utdelades av presidenten vid en ceremoni där många framstående forskare hedrades, säger Salman Raza Naqvi.

 • 2024-04-22

  Välkomna till Må bra med musik – en eftermiddag i hälsans tecken!

  Den 22 maj klockan 13 – 16 arrangerar Kultur på Kau ett öppet seminarium i Aula Magna för studenter, medarbetare och andra intresserade. Musiken och dess betydelse för vårt välmående är temat!

  Vad kan kulturen och mer specifikt musiken ge oss människor i dagens samhälle, där stress och psykisk ohälsa påverkar oss både i arbetslivet och privat? Denna eftermiddag bjuder på ett program där vi bland annat får höra Klas Bergling, mer känd som Aviciis pappa och Göran Nikolausson, Linnéuniversitetet, berätta om Make Music Matter! Projektet drivs av Tim Bergling Foundation där lärare och elever från cirka 500 skolor ingår. Rudsskolan i Karlstad finns med för att visa vad de har skapat med hjälp av initiativet.

 • 2024-04-19

  Glokal journalistik i världen och Värmland

  Vårens Anderseminarium, torsdag 18 april, fokuserade på kopplingen mellan global händelseutveckling och lokal vardag. Hur kan medier förklara komplexa samband och samtidigt göra begriplig journalistik som berör lokalt?

  Staffan Lindberg, reporter på Aftonbladet, inledde med att berätta om de reportage där han och kollegor granskat storföretags löften om grön omställning, genom att undersöka om deras produktionskedjor är hållbara och klimatvänliga hela vägen. Bland annat har han och fotograf åkt till västra Ukraina för att skildra hur biologiskt värdefull skog avverkats för att bli Ikea-möbler.