Nyheter

 • 2024-05-22

  ”Du gick snabbt från att vara mentor till att bli en vän”

  Patrik Åberg Domeij, numer gymnasielärare i Åmål och tidigare lärarstudent på Karlstads universitet, har varit mentor i Näktergalen i tre omgångar.
  Andra omgången, 2019/2020, var Jonathan Clarito och Alfons Hansen, som då gick i åttan på Vålbergsskolan, med i den grupp elever som han var mentor för.

  – Jag var tveksam till om jag skulle vara med, till en början, och tänkte nog mest ”okej, om jag är med så slipper jag vara med på några lektioner”. Men sedan så sa du till mig, Jonathan, att jag verkligen borde vara med. För den där mentorn, han är en riktigt nörd. Vi får spela brädspel, säger Alfons och betonar att här används beteckningen nörd i dess allra mest positiva bemärkelse.

 • 2024-05-22

  Nytt tvåårsavtal för Näktergalen

  Karlstads universitet och Karlstads kommun har tecknat ett nytt tvåårsavtal för samarbetet Näktergalen, som syftar till social hållbarhet och att väcka barns och ungas intresse för högre utbildning.

  I Näktergalen är studenter på universitetet mentorer för elever på några av kommunens grundskolor. Syftet är att ge både barn och mentorer nya kontakter, nya kunskaper och nya erfarenheter, att öka förståelse och tolerans för olika sociala och kulturella bakgrunder och på sikt öka integrationen i samhället.

 • 2024-05-22

  Ingesundstudent framgångsrik i internationell musiktävling

  Studenten och pianisten Gabriele Strata har rönt stora framgångar vid den prestigefyllda 2024 Concours Musical International de Montréal, CMIM. Han har tilldelats tävlingens andrapris, samt publikens pris och kammarmusikpriset, vilket markerar en betydande milstolpe i hans musikkarriär.

  Gabriele Strata studerar på ettåriga utbildningen Artistdiplom vid Musikhögskolan Ingesund, en post-masterkurs dedikerad till konstnärlig utveckling för artister i världsklass.  Under ledning av professor Julia Mustonen-Dahlkvist och andra framstående lärare har han förfinat sitt hantverk och visat exceptionell konstnärlighet och teknisk skicklighet.

 • 2024-05-21

  SUHF-uttalande med anledning av tältmanifestationer

  Sedan förra veckan pågår en tältmanifestation vid Karlstads universitet. Liknande manifestationer pågår vid flera svenska lärosäten och nu gör Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, ett uttalande.

  I uttalandet, publicerat tisdag 21 maj, skriver SUHF bland annat att kriget mellan Israel och Hamas har väckt starkt engagemang och att Sveriges lärosäten understryker vikten av och värnar yttrandefrihet och akademisk frihet.

  ”Fredliga demonstrationer under lagliga former är varje samhällsmedborgares rätt och även studenter och personal på universitet och högskolor har rätt att framföra sina åsikter.

 • 2024-05-21

  Felicia brinner för naturvetenskap och teknik

  Felicia Öberg är student på civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi och sitter också med i IVA:s studentråd, där hon driver frågor som bland annat handlar om att öka intresset för utbildningar inom naturvetenskap och teknik.

  – Jag har nu suttit i IVA:s studentråd ett år och det har var väldigt intressant och inspirerande, säger Felicia Öberg. En gång i månaden ses vi i studentrådet på något av lärosätena. Nu har vi just haft ett månadsmöte här på Karlstads universitet. Månadsmötena handlar om att planera vår verksamhet, som till exempel har handlat om att skriva en artikelserie om vad man kan arbeta med när man tagit sin examen som civilingenjör och att inspirera fler unga till att bli entreprenörer.

 • 2024-05-21

  Ny forskning syftar till att främja utvecklingen av behandlingsmetoder för psykologiskt lidande

  – Psykologiskt lidande som spänner över flera diagnostiska områden är nästan mer vanligt än ovanligt. Tidigare klinisk forskning har tenderat att fokusera på enskilda diagnoser vid utvärdering av psykologiska behandlingsmetoder, vilket länge har lämnat frågan om hur människor med flera diagnoser bäst kan få hjälp bristfälligt utredd, säger Daniel Wallsten, nybliven doktor i psykologi.

  I sin avhandling belyser Daniel Wallsten den komplexa verkligheten av psykologiskt lidande som ofta sträcker sig över flera diagnostiska områden och ifrågasätter aspekter av det medicinska synsättet som innefattar synen på psykologiskt lidande som störningar, men också de metoder som ofta förknippas med medicinsk forskning.