Nyheter

 • 2024-02-28

  Studentföreningen Meckau bygger engagemang!

  Verkstaden i Hus 21 är en riktig pärla för studenter som där får sätta sina teoretiska kunskaper i ett konkret praktiskt sammanhang. Lars Holm är en av eldsjälarna som hjälper studenterna på plats och nu finns även studentföreningen Meckau som öppnar upp för ännu mer praktiska möjligheter!

  Arin Aksungur är blivande civilingenjör i maskinteknik och ordförande i Meckau som just nu engagerar ett 20-tal studenter.

  – Jag var verkligen sugen på att bygga saker och fick en superbra stöttning från Lars och de andra i verkstaden, plus från Studentkåren, när vi drog igång föreningen, berättar Arin.

  Det finns inga förkunskapskrav eller andra begränsningar för medlemmarna, utan man välkomnar alla som vill fixa och greja med allt från möbelbyggen till cykellagningar. Föreningen står för utbildningar som enbart fokuserar på säkerhet.

 • 2024-02-28

  Nytt masterprogram med inriktning psykologiskt försvar och desinformation

  Karlstads universitet inrättar ett nytt masterprogram i statsvetenskap med inriktning psykologiskt försvar och desinformation. Första start för programmet blir höstterminen 2025.

  – Den rådande samhällsutvecklingen med ett ökat tryck av både intern och extern otillbörlig informationspåverkan och ett försämrat omvärldsläge leder till behov av ett förstärkt psykologiskt försvar för att motverka desinformationens effekter. I detta sammanhang finns ett tydligt behov av utbildningar som denna, säger Mikael Granberg, professor och ämnesföreträdare i statsvetenskap.

 • 2024-02-27

  Miljoner till innovationer för offentlig sektor

  Vinnova, Formas och Energimyndigheten säger ja till innovationsprogrammet SustainGov, där Samhällsnytta vid Karlstads universitet är en av samarbetsparterna.
  Beslutet innebär att SustainGov beviljas runt 11 miljoner kronor i statlig finansiering per år för driften av programmet, som ska hjälpa offentlig sektor att göra rätt saker.

  – Det är viktigt för Karlstads universitet att vi vår får vara en del av denna fleråriga och strategiska satsning, säger Johan Quist, vd vid Karlstads universitet Samhällsnytta AB.

  – Men ännu viktigare är det för alla de medarbetare och medborgare som varje dag möts i det som är kärnan i svensk offentlig sektor.

 • 2024-02-27

  Universitetets körer sjunger i Melodifestivalen på lördag

  På lördag är det dags för Melodifestivalen i Löfbergs Lila Arena här i Karlstad. I mellanakten uppträder våra körer Sällskapet CMB och Söt Likör!

  Mats Backlund är körledare för våra två universitetskörer och han berättar att förberedelserna har pågått sedan november.

  – Vi får inte avslöja för mycket men jag kan säga att det kommer att bli ett riktigt maffigt framträdande! Alla körmedlemmar har tränat intensivt och är väldigt laddade, berättar Mats. 

  Det är en stor ära att få delta i en mellanakt och Mats Backlund är väldigt glad över att körerna får möjligheten att uppträda inför både en stor publik på plats här i Karlstad och i en av årets största TV-sändningar. 

 • 2024-02-26

  Att skapa lekvärldar genom musikaliskt lekande

  Forskningsstudien ”Att skapa lekvärldar genom musikaliskt lekande” studerar pedagogers uppfattning kring musik och lek i fritidshem. Ett av resultaten är att de vuxna kan behöva släppa på kontrollen och själva leka. Studien beskrivs närmare i en ny poddserie som är publicerad på Pedagog Värmland.

  Mona Persson Aronson, filosofie doktor i musikpedagogik, och Inga-Lill Emilsson, adjunkt i pedagogiskt arbete, båda Karlstads universitet, står bakom forskningsstudien ”Att skapa lekvärldar genom musikaliskt lekande”.

 • 2024-02-23

  Yrkesresan rullar vidare

  Yrkesresan är det nationella konceptet för yrkesintroduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. FoU Välfärd Värmland ansvarar för genomförandet i länet och har nu kickat i gång resan: Funktionshinder för utförare.

  Målgruppen för Yrkesresan: Funktionshinder för utförare är medarbetare som ger brukarnära stödinsatser inom exempelvis personlig assistans, daglig verksamhet och boendestöd. Johanna Elfgren, adjunkt i socialt arbete, är projektledare för denna resa, och fakultetsadministratör Martina Magnusson, är administratör för samtliga resor, båda arbetar på Karlstads universitet.