Nyheter

 • 2020-07-30

  Ann Bergman har hastigt gått bort

  Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap, har hastigt avlidit efter en kort tids sjukdom. Våra tankar går till Ann Bergmans familj och närmaste. Universitetet kommer att flagga på halv stång imorgon fredag.

  Ann Bergman undervisade och forskade bland annat om arbetsorganisation, arbetsvillkor, arbetsmiljö, könssegregering i arbetslivet samt relationen mellan betalt och obetalt arbete. Hon intresserade sig även för framtidsstudier med fokus på arbetsliv och hennes forskning publicerades i ett flertal internationella tidskrifter, böcker, rapporter, artiklar och debattinlägg. Hon var en uppskattad expert i medierna kring frågor om arbetslivet i allmänhet och nu senast med fokus på arbetslivets digitalisering.

 • 2020-07-09

  Rekordmånga antagna till Karlstads universitet

  Intresset för högre utbildning har varit stort i coronakrisens framfart. Idag får 16456 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det är en ökning med 19,2 procent jämfört med förra året och större än ökningen för landet som helhet, som ligger på 9,8 procent jämfört med hösten 2019.

  Av de som antagits till studier i höst vid Karlstads universitet är cirka 4400 antagna till ett program. De populäraste programmen är Juristprogrammet med 150 antagna och 2430 som reserver, Psykologprogrammet där 46 är antagna och 1691 reservplacerade samt Socionomprogrammet med 63 antagna och 900 reserver. Till civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet är 240 antagna och 530 är placerade som reserver.

 • 2020-07-08

  Alla kan effektivt bidra till klimatåtgärder

  Klimatåtgärder måste decentraliseras och människorna måste ta mer ansvar, enligt en ny studie av Avit Bhowmik, lektor i Risk- och miljöstudier. Studien visar att prioriteringen av klimatåtgärder i samhällen och städer är nyckeln till att lyckas med klimat- och hållbarhetsutmaningarna vi nu står inför.

  Klimatkonventionen är det svenska namnet på the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, som föreslår ett aktivt offentligt engagemang och stöd för arbetet mot klimatförändringar.

 • 2020-07-06

  Curt Hagquist i Fortes Fokus om coronapandemin

  Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, har låtit ett antal forskare sammanfatta sin forskning med koppling till coronapandemin. Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap och föreståndare för Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa vid Karlstads universitet, är en av forskarna som bidrar till kunskapsöversikten.

  Coronakrisens långsiktiga konsekvenser är svåra att förutse och kunskapsbehovet är stort. Många frågor saknar ännu svar, men existerande kunskap kan ändå vara vägledande. Därför har Forte i en serie korta skrifter låtit forskare sammanfatta sin forskning med koppling till coronapandemin. Forskarna ansvarar för urval och presentation av forskningen och serien heter Forte Fokus. Nyligen publicerades fyra Forte Fokus inom två områden: barn och unga samt äldre.

  Curt Hagquist är en av forskarna som bidrar och har skrivit om vilka effekter coronakrisen kan få för ungas psykiska hälsa.

 • 2020-07-03

  Studenter från Karlstads universitet är Värmlands innovationsvinnare inom det nationella SKAPA-programmet

  Nu är årets SKAPA-pristagare utsedda i Värmland och till den nationella finalen skickas två bolag som möter behov inom hållbart byggande och psykisk ohälsa och utanförskap bland universitetsstudenter.

  Årets länsvinnare
  Studenterna som startat Woodbe Engineering heter John Segolsson och Filip Palosaari och tog sin examen i byggteknik på Karlstads universitet i år. Woodbe Engineering har utvecklat en lösning som gör det möjligt att bygga en trästomme utan skruv eller mekaniska förbindelser i metall. Genom att istället skapa ett självlåsande stomsystem bidrar lösningen till att förkorta byggtider, att utveckla det industriella byggandet och bidra till ett mer hållbart byggande.

 • 2020-07-02

  Ny rapport: Samverkan och förnyelse avgörande i vårdens coronaarbete

  I dag presenterade Sveriges kommuner och regioner (SKR) en ny rapport om den omställning och utveckling som skett inom hälso- och sjukvården under coronapandemin. I rapporten ger Johan Quist, docent vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, en organisationsteoretisk spaning i pandemins spår.

  Rapporten belyser vilka förändringar som gjorts, hur det gått till, varför de genomförts och tänkbara effekter på kort och lång sikt. Rapporten inleds med en artikel av Johan Quist där han reflekterar över organisering och förändring, vilka logiker som brukar vara styrande, ur ett forskar- och teoribildningsperspektiv.

  - Att få utrymme i en viktig rapport om den här dramatiska våren är en ynnest. Jag tror vi är många som suttit hemma och reflekterat över skeendet. Väldigt roligt att mina tankar får utgöra en fond till de reflekterande praktikernas texter, säger Johan Quist.

@KAU

Svenskt-norskt projekt om skogens värden avslutas med konferens och antologi https://t.co/J8gFxhOaEV