Nyheter

 • 2023-12-06

  Från Uruguay till Karlstads universitet

  Patricia Saenz Mendez kom till Karlstads universitet 2020 och började alltså sin anställning här under pandemin. En ganska märklig start, men hon känner ändå att hon är på helt rätt plats nu, som nybliven docent i kemi.

  - Jag disputerade hemma i Uruguay och sedan hamnade jag i Sverige. Tidigare har jag varit postdoc på KTH, Örebro universitet och även en kortare period på Göteborgs universitet, säger Patricia Saenz Mendez. Jag kände inte till så mycket om Karlstad och universitetet här, när jag såg att det fanns en tjänst att söka, men insåg att här finns en ämnesmiljö med en inriktning som passar mig perfekt.

 • 2023-12-04

  Nytt forskningsprojektet undersöker klyftan i elevers färdighet i engelska

  Under hösten har ett nytt praktiknära forskningsprojekt startat på Karlstads universitet. Fyra högstadieskolor i Värmland deltar i projektet som fokuserar på skillnader i elevers färdighet i engelska. Målet är att hitta strategier som kan hantera skillnader så att färdigheten stärks hos alla elever.

  Bakom forskningsprojektet står ULF* som också finansierar studien tillsammans med de berörda skolornas kommuner och Centrum för språk och litteraturdidaktik, CSL. Andrea Schalley, professor i engelska med språkvetenskaplig inriktning på Karlstads universitet, leder studien tillsammans med Marika Kjellén och Marie Tåqvist, båda universitetslektorer i engelska med språkvetenskaplig inriktning på universitetet.

 • 2023-12-04

  Kau Science Week på Instagram

  Kauresearch heter universitetets instagramkonto för forskningsinformation och speglar smått och stort, nyheter och vardag - gärna med en kul twist. Under Nobelveckan, 4-10 december, kommer universitetet att knyta an till uppmärksamheten kring vetenskap genom en temavecka, Kau Science Week.

  Denna uppmärksammas främst på Kauresearch, men även på informationsskärmar, Facebook och LinkedIn. I inlägg varje dag under veckan uppmärksammas forskning och forskare som knyter an till nobelprisets ämnen.

 • 2023-12-01

  Barnen har fått upptäcka magin med forskning

  Barnens universitet öppnade sina dörrar för unga som var nyfikna på forskare och forskning även den här hösten.

  Först ut var en föreläsning där besökarna fick uppleva "Planera din mat innan och efter träning" med Petra Lundström, lektor i folkhälsovetenskap. Föreläsningen gav praktiska tips om energiintaget före och efter träning och satte fokus på vikten av hälsosam mat.

 • 2023-11-30

  COP28 i Dubai - förberedelser och framsteg i klimatutbildning

  Dubai är värd för den årliga konferensen för parterna COP 28 inom FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) som startar idag. Uppmärksamheten riktas nu mot de viktiga stegen inför evenemanget. Avit Bhowmik, lektor i risk- och miljö, blickar tillbaka på det första av två möten som leder upp till COP, nämligen mötet för de underordnade organen (SB) i Bonn.

  Det första mötet hålls i maj eller juni och alltid i Bonn, Tyskland, där sekretariatet för UNFCCC finns. Det mötet kallas för de underordnade organen, SB, och även om det är ett möte med endast tjänstemän (och inte ministrar som COP) och inga beslut fattas i Bonn, är det fortfarande ett extremt viktigt möte eftersom det är här agendan för den kommande COP bestäms. Därför, om en regering vill lägga till en punkt på COP:s agenda för året, måste den göra det under SB-mötet i Bonn. Därför kan det som händer i Bonn på många sätt vara ännu viktigare än vad som händer på COP.

 • 2023-11-28

  Hallå där Ulf Mellström…

  … professor i genusvetenskap vid Karlstads universitet. Den 5-7 december samlas flera framstående forskare på Karlstads universitet för att delta i konferensen What is the State of and what is State of the Art in Contemporary Masculinity Studies? Vad handlar forskningskonferensen om?

  Dagarna fokuserar på den senaste utvecklingen och tendenserna inom den forskningstradition som ofta kallas Maskulinitetsstudier eller Kritiska studier av män och maskuliniteter. Det är inbjudna gäster vilka vi ser som centrala inom forskningsfältet. Det är bland annat redaktören för tidskriften Men & Masculinities som är en syskontidskrift till Norma: International Journal for Masculinity Studies som har sin bas på Centrum för genusforskning, CGF, vid Karlstads universitet.