Kurslista för Ämne på avancerad nivå

Här presenteras alla våra kurser på avancerad nivå inom ämnet

Titel
Affärsmodeller i en tid av transformation 5.0 HP
Advanced service management 15.0 HP
Aktuell forskning i företagsekonomi 15.0 HP
Aktuell forskning i industriell ekonomi 15.0 HP
Business Marketing 15.0 HP
Crafting and Executing Service Strategies 6.0 HP
Den projektorienterade organisationen 7.5 HP
Digitalisering 7.5 HP
Företagsekonomi - examensarbete civilekonom 30.0 HP
Företagsekonomi - magisteruppsats 15.0 HP
Företagsekonomi - masteruppsats 15.0 HP
Företagsekonomi - masteruppsats 30.0 HP
Företagsekonomi masteruppsats för yrkesverksamma 30.0 HP
Försäljning 7.5 HP
Higher education in Service Transport 30.0 HP
Hållbara affärer och ledarskap 15.0 HP
Idea management 6.0 HP
Idéhantering för yrkesverksamma 5.0 HP
Idéhantering i innovationer 7.5 HP
Industriell ekonomi - examensarbete 30.0 HP
Industriell Transformation 7.5 HP
Innovationsledning 7.5 HP
Innovationsprojekt 15.0 HP
International Financial Accounting 7.5 HP
Introduktion till tjänstefiering 5.0 HP
Kundresan: Vägen till kunddrivet värdeskapande 5.0 HP
Kvalitetsteknik och corporate social responsibility 7.5 HP
Ledarrollen i projektmiljöer 7.5 HP
Making Sense of Service Logic 1.5 HP
Mastering Service Innovation 6.0 HP
Perspektiv på projektledning 7.5 HP
Perspektiv på projektledningsmetodik 7.5 HP
Projekt som arbetsform 15.0 HP
Projektledning - Magisteruppsats 15.0 HP
Redovisning och styrning 7.5 HP
Service Management för ingenjörer 7.5 HP
Supply Chain Management 7.5 HP
Teamutveckling i projektmiljöer 7.5 HP
Tillämpad service management för yrkesverksamma 5.0 HP
Tjänstefiering 6.0 HP
Tjänstefiering för ingenjörer 7.5 HP
Understanding Customer Experience 6.0 HP
Vetenskapsteori och forskning i projektmiljöer 7.5 HP
Värdeskapande processer, vägar till ökad kundförståelse 7.5 HP