Nyhetsarkiv för Kau.se

2002-06-03
År 2002 tilldelas medaljen Karlstads universitets vänner Lennart Andersson, professor och tidigare rektor för högskolan i Karlstad, samt Ingemar Eliasson, landshövding för Värmlands län. Karlstads universitet inrättade år 2000 medaljen Karlstads universitets vänner. I beslutet står: ”Medaljen tillägnas den, vilken genom särskilt intresse, engagemang och värdefulla insatser främjat Karlstads universitets verksamhet och utveckling.
2002-06-03
Forskarstuderande Lotta Braunerhielm vid Karlstads universitet har tilldelats ett stipendium på 40 000 kronor från Turistdelegationen för att finansiera sin kommande avhandling i kulturgeografi. I avhandlingen fokuserar Braunerhielm bland annat på kommersialiseringens effekter på kulturarvet. Turismen har idag en tendens att förvandla historien till handelsvaror.
2002-05-30

Prisade pedagoger

Nyheter » 2002-05-30
Eva Ohlin, Mona Edwertz och Anki Svensson Nordmarker känner ett stort engagemang och är lyhörda för studenternas situation och lärande. Detta ger de tre anställda vid Karlstads universitet Årets pedagogiska stipendium. Det pedagogiska stipendiet inrättades 1991 och är ett samarbete mellan Karlstads Studentkår och universitetet.
2002-05-29
Ett allvarligt nätverksfel vid Karlstads universitet inträffade ungefär klockan 20.30 på måndagskvällen. Det blev ett fel i en så kallad router, ett nav som fördelar all datatrafik inom universitetet.
2002-05-29
När Landstinget i Värmland för fyra år sedan påbörjade arbetet med LiV 2002 var förändringsambitionerna hos landstingsledning och politiker höga. Men vad händer när en kvalitetsidé som LiV 2002 möter verkligheten i en sammansatt och professionell organisation som landstinget? Denna frågeställning står i fokus för Per Skåléns doktorsavhandling i företagsekonomi, ”Kvalitetsidén möter praktiken – institutionalisering, meningsskapande och organisationskultur”.
2002-05-22
Christina Ullenius, rektor vid Karlstads universitet, har tilldelats Chalmersmedaljen av Chalmers högskolestyrelse. Chalmersmedaljen instiftades 1948 till 200-årsminnet av högskolans grundare, William Chalmers födelse.
2002-05-16
Kristian Hult valdes till Karlstad Studentkårs ordförande för det nya verksamhetsåret 2002-2003. – Jag är oerhört glad. Det har varit min dröm i flera år att få göra något för studenterna, säger han. Kristian är uppväxt i Kungälv och har under i stort sett hela sin studietid varit engagerad i studentfrågor, bland annat som studentrepresentant i universitetsstyrelsen och disciplinnämnden.
2002-05-16

Ny forskningsportal öppnad

Nyheter » 2002-05-16
Den 16 maj öppnas <A HREF='http://www.forskning.se&#039; target='_Blank'>forskning.se</A> - en ny portal som ska göra det lättare att hitta information om det svenska forskningssystemet, dess aktörer, finansiärer och projekt.
2002-05-16
Sedan två år tillbaka ger Høgskolen i Hedmark och Karlstads universitet en gemensam magisterutbildning i offentligt ledarskap och styrning. Utbildning, som är en 2,5 år lång uppdragsutbildning, har hittills samlat 50 deltagare, med en majoritet från Norge.
2002-05-16
Nu utvecklar Karlstads universitet sin roll som kulturbärare och går in i ett utökat samarbete med Värmland Classic Festival. Hela arrangemanget kommer att hållas i universitetets lokaler, främst i Aula Magna, men också i Universitetsforum.
2002-05-15

Temadag om kursvärdering

Nyheter » 2002-05-15
Tisdagen den 21 maj inbjuder universitetet och studentkåren till en gemensam eftermiddag med temat "Kursvärdering" i fokus. Temadagen syftar till att ta upp frågor kring kursvärderingarnas betydelse och roll för kvaliteten och utvecklingen av utbildningarna vid Karlstads universitet. Erfarenheter av kursvärderingar, dess problem och möjligheter, kommer att presenteras och diskuteras.
2002-05-08
"När Fadime-mordet skakade Sverige som värst hördes röster från regeringsnivå att 'nu måste invandrarna skärpa sig'. En tid senare hittas ett svenskt spädbarn i en plastpåse i skogen.
2002-05-07
En grupp forskare från Karlstads universitet ska studera långtidssjukskrivningar i Värmland. Undersökningen ska omfatta hela livssituationen och inte enbart arbetsplatsen. Forskningen leds av bland andra kulturgeografen Bertil Lundberg, nyutnämnd docent. Allt fler människor blir långtidssjukskrivna.
2002-05-06
Vid Karlstads universitet är andelen studenter med utländsk bakgrund drygt åtta procent. Enligt Högskoleverkets statistik ligger snittsiffran på 13 procent, men det varierar mycket kraftigt mellan landets högskolor. Högst andel studenter med utländsk bakgrund har Karolinska institutet.
2002-04-30
Antalet sökande till utbildningsprogram vid Karlstads universitet inför hösten 2002 har minskat jämfört med förra året, från 10 976 till 9 185. Det är en tillbakagång med 16 procent jämfört med föregående år.
2002-04-29

Tjänster som ger ro att forska

Nyheter » 2002-04-29
Kulturgeograferna Katarina Mattsson och Katarina Schough vid Karlstads universitet har fått det alla forskare drömmer om. Tillräckligt med pengar för att i lugn och ro kunna koncentrera sig på forskningen och inte behöva jaga anslag. Vetenskapsrådet har tilldelat dem var sin tjänst som forskarassistent.
2002-04-25
I år röstade nästan dubbelt så många studenter i valet till kårfullmäktige jämfört med ifjol. Mer än 900 studenter, eller 12,4 procent, röstade. I studentkårssammanhang är det en bra siffra och kårens ordförande, Anders Anstrin, är glad över resultatet. Förra året röstade knappt 500 studenter, eller 6,2 procent, i valet till kårfullmäktige.
2002-04-25

En dag för bättre hälsa

Nyheter » 2002-04-25
Blivande sjuksköterskor ger goda råd redan i entrén till Centralsjukhuset nu på måndag den 29 april. Besökaren kan få lära sig mer om benskörhet och dess koppling till ett alltför stillasittande liv och hur det går att komma tillrätta med övervikt och utbrändhet.
2002-04-25

Ny lag ska motverka kränkningar

Nyheter » 2002-04-25
Salar som man inte kommer in i med rullstol, glåpord eller sexuella trakasserier – diskriminering i olika former finns även på högskolor och universitet. Den 1 mars började lagen om likabehandling i högskolan att gälla. Syftet är att stärka studenternas ställning. Lagen ger också den som blivit kränkt möjlighet att anmäla lärosätet. Anställda på högskolor och universitet omfattats av arbetslivslagen där regler mot diskriminering finns med.
2002-04-23
Värmland som Sveriges designcentrum. Det är vad personerna bakom Designstudio Värmland siktar mot. Och med näringsdepartementet på besök är man ett steg på rätt väg. Designstudio Värmland är en plattform för att driva designutveckling där Karlstads universitet, Region Värmland, Länsstyrelsen samt stiftelserna Inova och Svensk industridesign är delaktiga. Näringsdepartementet har uppmärksammat satsningen och besökte verksamheten fredagen den 19 april.