Nyhetsarkiv för Kau.se

2002-03-13

Öppet hus för de små

Nyheter » 2002-03-13
- Skall vi titta på biblioteket? Näe, vad tråkigt. Det vill inte jag. Det nya biblioteket lockade inte alla under universitetets Öppet Hus. Barnen ville ha mer fart, fläkt och äventyr. Rosiga kinder, rop och glam. Så ter sig ett bra Öppet hus när man är under 12 år. I alla fall om man får anta att de barn som i lördags besökte Karlstads universitet är ett godtagbart riktmärkte.
2002-03-06
På ämnet Informatik pågår arbetet med att utveckla och bredda blivande och befintliga lärares kompetens inom IKT (Informations- och Kommunikationsteknologi). – Vi riktar oss dels till lärare i skolan som undervisar om datorer, programmering och systemutveckling och dels till lärare som behöver utbildning om datorer, för att kunna använda dem i undervisningen i andra ämnen som matematik, språk och samhällskunskap, berättar Sten Carlsson, ansvarig för lärarutbilningen på In
2002-02-27
Thomas Nilsson är sedan i somras professor i biokemi. Han forskar om de biokemiska reaktionerna vid reningen av bland annat pappersindustrins utsläpp. Syftet är att ta reda på hur reaktionerna som ingår i nedbrytningen av det farliga ämnet klorat sker. Med mer kunskap om detta får man nya möjligheter att förbättra reningsprocessen.
2002-02-22
Studenter och personal vid universitetet ska oftare välja miljövänligare transportmedel. Det är ett av målen med EU-projektet MOST – Mobility Management Strategies for the Next Decades – som syftar till att effektivisera dagens transportsystem. Flera städer i Europa ingår i samma projekt och arbetar med likartade problemområden. I och med att universitetsområdet växer och antalet studenter ökar ställs högre krav på transporter.
2002-02-21
Nu ska invandrade akademiker få särskild studievägledarhjälp. Studentservice har med medel från Länsarbetsnämnden fått uppdraget att analysera en grupp invandrarakademikers kompetens för att sedan kunna lotsa dem in i svensk utbildning och arbetsmarknad. Projektet leds av Bengt Portelius som vanligtvis arbetar som studievägledare. 50 personer står på tur att under våren genomgå denna kartläggning.
2002-02-20

Jan-Erik Nordlund ny docent

Nyheter » 2002-02-20
Jan-Erik Nordlund, medie- och kommunikatonsvetenskap, blev utnämnd till oavlönad docent vid Fakultetsnämnden sammanträde den 7 januari. – Det kändes väldigt roligt och jag ser det som ett bevis på uppskattning, säger Jan-Erik Nordlund. Förutom personlig glädje innebär det att vi på ämnet medie- och kommunikationsvetenskap snart förhoppningsvis kan starta forskarutbildning. Den senaste tiden har Jan-Erik Nordlund forskat om såpor och dokusåpor.
2002-02-19
Den 22 januari var det dags för examen i Sveriges första forskarutbildningskurs i idrottsvetenskap. Examinationen genomfördes vid Karlstads universitet av professor Göran Patriksson. Hösten 2001 startade den första forskarutbildningskursen i idrottsvetenskap i Sverige, som ett samarbete mellan Karlstads universitet, Göteborgs universitet och Högskolan i Halmstad. Professor Göran Patriksson, till vardags i Göteborg men sedan 1999 gästprofessor här, är kursledare.
2002-02-18
Avslappningsövningar och stretching är effektiva medel för att sänka ljudnivån i klassrummet. Det framkommer i en pilotstudie som ingått i Leif Moås D-uppsats. Barnen i undersökningen sänkte ljudnivån i klassrummet med hela 10 decibel. Psykologistudenten Leif Moås har i sin D-uppsats genomfört ett projekt på låg- och mellanstadiebarn med avsikten att mäta och sänka ljud- och stressnivåerna.
2002-02-15
Bokslutet för Karlstads universitet, som idag fastställs av styrelsen, visar på ett överskott på 18,5 miljoner kronor. För första gången sedan 1997 visar dessutom universitetet en positiv kapitalförändring. Det starka resultatet har uppnåtts genom såväl ökade intäkter som en mycket god kontroll över kostnaderna. Inom grundutbildningen är antalet studenter fler än någonsin, över 10 000. Forskning och forskarutbildning utvecklas mycket positivt.
2002-02-14
Regeringen utsåg i slutet av december ledamöter i överklagandenämnden för högskolan för perioden 2002 - 2004. Torbjörn Borgsten, prefekt för Institutionen för kultur och kommunikation, har redan suttit en period och blev nu förordnad för ytterligare en. Ordförande är Getrud Lennander, justitieråd vid Högsta Domstolen. – Uppdraget innebär att med utgångspunkt i förordningstexten avgöra alla ärenden som kan överklagas inom högskolan, berättar Torbjörn Borgsten.
2002-02-13

Fäktning ny sport i KSIF

Nyheter » 2002-02-13
Vill du prova på fäktning? Då har du chansen på KSIF från och med förra terminen. Lärare är Mats Höglund, rättsvetenskap. Mats Höglund startade i höstas en nybörjarkurs i fäktning för lärare och studenter vid Karlstads universitet.
2002-02-11
"Vi är framme nu. På vägen hit har vi varit i Grekland, Universum och djupt inne i atomerna. Många gånger har världen förändrats, från att ha varit platt, till rund och platt igen, innan den slutligen (?) blev rund." Orden är hämtade från en students reflektion av temakursen "Människa och natur – från Big bang till virtual reality", inom den nya lärarutbildningen.
2002-02-08
I vår fyller universitetets damkör Söt Likör 15 år. Det firar de med en jubileumskonsert i Sundstaaulan tillsammans med artisten Anna-Lena Brundin. Konserten genomförs lördagen den 9 februari kl 18.00. Även f d körmedlemmar kommer tillbaka denna helg för att delta i konserten. Kören utlovar allt från godbitar ur Söt Likörs 15 år stora repertoar till helt nyskrivet material. Biljetter säljs på Scalateatern, tel 054-19 00 80.
2002-01-31
Sedan årskiftet erbjuder Karlstads universitet forskarutbildning i folkhälsovetenskap. Karlstad är därmed det fjärde universitetet i Sverige med detta. Samtidigt startar man på grundutbildningsnivå en ny typ av magisterutbildning som istället för fördjupning inriktas på ämnesbredd.
2002-01-30
Centrum för tjänsteforskning – CTF får tillsammans med Volvo Aero, SKF, Luleå Tekniska Universitet och Högskolan i Trollhättan/Uddevalla 2,4 miljoner kronor från Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). Tillsammans ska de forska om så kallade funktionella produkter.
2002-01-25

Gamla Studs blir Café Elvan

Nyheter » 2002-01-25
Nu har Café Studs öppnat i ny regi och bytt namn till Café Elvan. Nya ägare är Sodexho, f d Partena, som även har det ännu oöppnade bibliotekscaféet i sin ägo. Fyra medarbetare kommer att driva Café Elvan och enhetschef blir Jessica Danielsson som tidigare var cafémästare i Studs. Ute i caféet ser det ut precis som vanligt, men vid säljdiskarna har utbudet förändrats en aning.
2002-01-23
Nu är Karlstads universitets nya byggnad, bibliotek och aula invigda. Ceremonin präglades av glädje, stolthet och tacksamhet och talarna var rörande överens om att det var universitetets hjärta som invigdes. Omkring 500 personer fyllde förväntansfullt Aula Magna igår eftermiddag. Hyllnings- och överlämnandetal varvades med musik skickligt framförd av Ingesundsmusiker och universitetskörerna. Först ut var den imponerande slagverksensemblen.
2002-01-21

Nu startar edbergseminariet 2002

Nyheter » 2002-01-21
Kraft ur vatten - ett seminarium om hållbar vattenkraft. Det är temat för årets edbergseminarium. Det kommer att handla om vattenkraft, dammbyggen och översvämningar ur olika perspektiv, både lokalt, nationellt och internationellt. Seminariet äger rum på Carlstad Conference Centre i Karlstad 21 - 22 januari.