Nyhetsarkiv för Kau.se

2003-01-14
Etanolprojektet, Epok, rustar en PV från 1956 som ska gå på etanol. Prins Carl Philip får bilen i gåva och Karlstads universitet är med och sponsrar projektet med 5 000 kronor. Innovatörsföreningen Drivhjulet och Folkuniversitetet bedriver ett miljöprojekt. Det går under namnet Epok, Etanolprojektet i Karlstad. Motorintresserade ungdomar mekar just nu som bäst på det bilvrak som ska bli en blänkande vacker veteranbil.
2003-01-13
Broarna håller bra, trots att byggmaterialet är papper. Det är studenterna på Innovation- och design och maskiningenjörerna som redovisar sina uppgifter. 20 vanliga A4-papper, 20 papperspinnar, lim och sytråd, det var vad studenterna hade till sitt förfogande när de skulle göra broar. Studentgruppen från Innovations- och designingenjörsprogrammet vars projekt hade namnet "Bron över floden Kwai" tog hem segern.
2003-01-07
Nu hänger "Rent spel 6-1990, acryl p.d." i stora hallen i hus 12. En rörd Christina Ullenius tackade Karlstadskonstnären Sven Frödin för gåvan. Tavlan med starkt grafiskt uttryck hänger nu på framträdande plats i den stora hallen i entréplan i hus 12. Vid en liten ceremoni tackade Karlstads universitet genom rektor Christina Ullenius konstnären för gåvan. – Det är fantastiskt roligt att få ta emot Sven Frödins donation till Karlstads universitet.
2003-01-07
Studenterna kommer både från Sverige och Norge. Lärarna likaså. Och kursträffarna sker ömsom vid Karlstads universitet, ömsom på högskolan i Lillehammer. Strax före jul tentade ett 40-tal studenter vid Karlstads universitet. De norska anonymt och de svenska skrev dit sina namn. – Det är skillnad på regler och traditioner mellan det svenska och norska högskoleväsendet, och det har tagit tid och energi att lära sig varandras system.
2003-01-03

Fler FN-ingripanden att vänta

Nyheter » 2003-01-03
Vad är det som gör att vissa stater sänder ut personal till FN-uppdrag oftare än andra? Kommer vi att se fler eller färre FN-ingripanden i framtiden? Dessa frågor står i fokus för en avhandling i statsvetenskap, som lades fram vid Karlstads universitet den 20 december 2002. Det var under sin FN-tjänstgöring i Bosnien-Hercegovina 1995 som Andreas Andersson började fundera över varför stater skickar ut personal till FN-uppdrag.
2002-12-20

Bostadsgaranti även 2003 - 2004

Nyheter » 2002-12-20
Alla studenter vid Karlstads universitet kommer även under 2003 och 2004 att garanteras en bostad. Styrelsen för Karlstads Studentbostäder,STUB, fattade i torsdagskväll den 19 december 2002 beslut om att förlänga bostadsgarantin att omfatta även 2003 - 2004. Bostadsgarantin för universitetets studenter infördes 1999 och då var det inte svårt för kommunen att hålla löftet. Det fanns gott om tomma bostäder.
2002-12-13
Under jul- och nyårshelgen kommer universitetets ytterdörrar att ha begränsade öppettider. Detta för att öka säkerheten vid universitetets lokaler. Personalen kommer under hela jul- och nyårshelgen att ha tillgång till lokalerna med sitt passerkort. Studenterna kommer emellertid inte in i lokalerna under julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen.
2002-12-12
En supersträng är alltings absolut minsta beståndsdel. Den är så liten att en atomkärna är gigantisk i jämförelse. Jens Fjelstad har under flera år studerat gåtan om supersträngar, svarta hål och gravitation. Den 6 december 2002 var han den förste att disputera inom NT-sektorn vid Karlstads universitet. Strängteorin bygger på antagandet att de allra minsta byggstenarna i universum utgörs av små stränglika objekt, så kallade supersträngar.
2002-12-12
Studenterna vid Karlstads universitet planerar och projekterar ett byggprojekt i Skoghalls centrum för Hammaröbostäder. Snart är det dags för slutredovisningen av "En stad i staden". Den 19 december redovisar blivande byggingenjörer vid Karlstads universitet hur hörntomten Badhusgatan/Åråsvägen vid Skoghalls centrum kan bebyggas.
2002-12-12

Miljoner till Klarälvdalsprojekt

Nyheter » 2002-12-12
Jan-Olov Andersson, Karlstads universitet, leder ett projekt som får 2,5 miljoner kronor av regeringen. Samverkansprojekt Klarälvdalen löper över två år och ska leda till åtgärdsprogram, samhällsinformation och utbildningar vid Karlstads universitet. Det finns flera syften med projektet. Man kommer att inventera dels intresset för vattendraget, dels problemen. Det kan till exempel vara miljö, vattenkvalitet och vattenvård.
2002-12-12
Caisa Andersson har under flera år arbetat med att få fram en bättre barriär mot fukt och syre i våra livsmedelsförpackningar. Den 20 december lägger hon fram sin doktorsavhandling vid Karlstads universitet. Latex har sedan lång tid tillbaka använts för olika typer av ytbehandling av papper.
2002-12-09

MKV nytt forskarutbildningsämne

Nyheter » 2002-12-09
Karlstads universitet har fått ett nytt forskarutbildningsämne. Som sjunde universitet i Sverige har vi nu rätt att examinera forskarstuderanden till doktorer i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Beslutet fattades nyligen av fakultetsnämnd allmän och innebär att Karlstads universitetet kan erbjuda forskarutbildning i totalt 22 ämnen. Medie- och kommunikationsvetenskap blir det första på engelska. – Det känns förstås jätteroligt.
2002-12-09

Barns lek utmanar vuxenvärlden

Nyheter » 2002-12-09
Barn är kompetenta sociala aktörer som genom sin lek gestaltar livsfrågor och maktstrukturer. Det menar Annica Löfdahl, nybliven doktor i pedagogik vid universitetet. Hon har under flera år studerat vad barn egentligen gör när de leker. – I leken gestaltar barn liv och död. De försöker förstå vad det innebär att leva och överleva, de klarar sig undan skeppsbrott och uppstår från de döda. De försöker också förstå sin plats i samhället, som barn i förhållande till vuxna.
2002-12-09

Eldskulpturer på schemat

Nyheter » 2002-12-09
Tio eldskulpturer på Sandgrundsudden bakom Värmlands museum ska lysa upp Luciakvällen. Det är studenter på Innovations- och designingenjörsprogrammet vid Karlstads universitet som står bakom. Arbetet med eldskulpturerna ingår som ett kursmoment i utbildningen. De tio skulpturerna på Sandgrundsudden i Karlstad ska tändas på Luciakvällen den 13 december klockan 20.00 till ackompanjemang av dansare från Dans i Värmland och sång och musik.
2002-12-04

Högtid för nya docenter

Nyheter » 2002-12-04
Under året som gått har Karlstads universitet antagit åtta nya docenter. Den 11 december uppmärksammas detta med docentföreläsningar och diplomutdelning under universitetets första docenthögtid. När universitetet tar ett beslut om att anta en oavlönad docent sker detta med ett klubbslag och ett fakultetsnämndsbeslut på papper. För att på ett mer högtidligt sätt visa de nya docenterna sin uppskattning arrangerar universitetet nu sin allra första docenthögtid.
2002-12-02
Försöken att individualisera undervisningen i skolan leder ofta till tysta klassrum där eleverna har svårt att utveckla nya kunskaper. Det menar Nils-Erik Nilsson, nybliven doktor i svenska med didaktisk inriktning vid universitetet.
2002-11-29
TV kan göra distansutbildning roligare och effektivare. TV kan också förbättra både intern och extern information. Nu arrangerar Karlstads universitet en konferens om TV vid västsvenska universitet och högskolor. Universitetet ordnar en tvådagarskonferens om universitetsteve. Såväl teoretiker som praktiker är inbjudna: tekniker, lärare, producenter, informatörer och planerare av distansutbildning. Konferensen ska ge ökade kunskaper om TV i utbildning och för information.
2002-11-27
HotSpot är namnet på Karlstads universitets arbetsmarknadsdag. Det är ett tillfälle för studenterna att möta blivande arbetsgivare från näringslivet och offentlig sektor. Och vice versa. Projektledare för HotSpot 2003 är Linda Eriksson. Hon studerar på maskiningenjörsprogrammet och läser dessutom ekonomi på halvfart.
2002-11-25
Studenterna i den nya lärarutbildningen har en portfolio som de ska använda för att dokumentera sitt eget lärande. Portfolio kan även användas i undervisningen i grundskolan. Tisdag den 26 november finns chansen att lära sig mer om denna metod. Det är RUC, Regionalt utvecklingscentrum för skola, som bjuder in till ett öppet möte. Temat för tisdagens möte är portfolio som metod.