Motivation viktigare än bakgrund i flexibel utbildning

 2007-09-06