Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2018-09-19
Huvudtalare på Handelshögskolans dag den 11 oktober är Emma Frans, forskare, journalist och författare. Årets tema är kopplat till Handelshögskolans motto: Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Hur avgör du vad som är vinklade nyheter – och rena påhitt? Och är vetenskapliga rön ens vetenskapliga?
2018-09-18
I år tilldelades den prestigefyllda internationella utmärkelsen “Christopher Lovelock Career Contributions to the Services Discipline Award” till Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Endast fem gånger tidigare har utmärkelsen tilldelats en forskare utanför USA. - Jag är enormt överväldigad, stolt och så klart mycket hedrad.
2018-09-13
Projektet Rethink:Kau följer studentgrupper och kartlägger upplevelser i vardagen för att utveckla digitala verktyg som hjälper studenter att genomföra sin utbildning. Syftet är att alla studenter ska ha samma möjlighet att lyckas med sina studier.
2018-09-13
CRE8® som har utvecklats vid Karlstads universitet är en metod för kreativ problemlösning där studenter från olika utbildningar samarbetar för att lösa verkliga problem. Nu startar CRE8® Europe för studenter från fyra universitet runt om i Europa. Projektet har beviljats 2, 7 miljoner kronor från Erasmus strategic partnership program. Nyligen träffades representanter för de fyra universiteten från Spanien, Rumänien, Norge och Sverige för att konkretisera upplägget.
2018-09-10
En vecka efter valet bjuder statsvetarna vid Karlstads universitet in till öppen eftervalsanalys med frågestund i Café Gläntan. Studenter, medarbetare och allmänhet är välkomna måndag 17 september klockan 15.30. En panel av statsvetare med olika infallsvinklar kommer ge sina analyser med utgångspunkt i årets val.
2018-09-07
Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Sveriges Radio och Nya Wermlands-tidningen tar alla hjälp av statsvetare från Karlstads universitet för att få hjälp med analyser av valresultatet. P O Norell, lektor, ger sin syn på valet i Nya Wermlands-tidningen, Anders Broman, lektor, deltar i P4 Värmlands valvaka och Annika Fredén kommer medverka i Svenska Dagbladets och Aftonbladets webbsända valvakor under söndagen.
2018-09-06

Musik är inte bara musik

Nyheter » 2018-09-06
För inte så länge sedan var det branschen och artisterna som dikterade villkoren för sin egen tillvaro. Så är det inte längre. Sociala medier och individualiserad konsumtion har vänt uppochned på branschen, och det har varit upp till den att anpassa sig till nya spelregler.
2018-09-04
Maja Fjaestad, statssekreterare hos äldreminister Lena Hallengren, har tillsammans med riksdagsledamot Mikael Dahlqvist (s) besökt Institutionen för sociala och psykologiska studier samt FoU Välfärd Värmland. Syftet var att ta del av aktuell forskning om äldres villkor i samhället. Forskning om äldres villkor i samhället var i fokus för statssekreterare Maja Fjaestads och riksdagsledamot Mikael Dahlqvists besök.
2018-09-04
Behöver du någon att prata med? Det kan handla om dina studier, en relation, familj eller andra bekymmer som gör tillvaron extra svår. Psykologprogrammet vid Karlstads universitet erbjuder kostnadsfri psykologisk behandling. Mottagningen vänder sig till dig med måttliga svårigheter.
2018-09-03
Tidskriften Arbetsmarknad och arbetsliv har sedan 1995 speglat aktuell forskning och debatt om frågor som jobb, arbetsmiljö, villkor och makt. År 2007 flyttade redaktörskapet från Arbetslivsinstitutet till arbetsvetenskap i Karlstad. Sedan dess har den kommit ut i tryckt form och som pdf på webben. Nu finns den i ett nytt digitalt Open Journal System. I mitten av augusti tog tidskriften ett kliv framåt i digitaliseringen.
2018-08-31
I ett nytt treårigt projekt ska forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ta fram ny kunskap om äldres resvanor. Syftet är att kartlägga faktorer som kan vara viktiga för förändrade och mer hållbara resvanor bland äldre.
2018-08-31
Universitetsbiblioteket i Karlstad kommer att fungera som vallokal för förtidsröstning 3-8 september. Dock ej 5 september. Röstningen är öppen klockan 10.00-15.00 och äger rum på plan 2. Kom ihåg id-handling och ditt röstkort!
2018-08-30
Forskarna Johan Quist och Martin Fransson har under flera års tid forskat om hur den offentliga sektorn kan bli bättre, mer relevant och ändamålsenlig för medborgarna, tillsammans med olika myndigheter. Nu tar regeringskansliet hjälp av forskarna. Under drygt ett års tid kommer Johan Quist och Martin Fransson vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, att vara utlånande på deltid till Tillitsdelegationen vid Regeringskansliet.
2018-08-28
Studenter, medarbetare och besökare får möjlighet att prata med politiker från åtta partier 29 augusti och 5 september. - Vi vill att universitetet ska vara en mötesplats med möjlighet till politiska samtal, inte minst inför höstens val, säger Arvid Dahlgren, kommunikationschef vid Karlstads universitet. Alla politiska partier som under pågående mandatperiod har representation i riksdagen, landstingsfullmäktige i Värmland eller någon av länets kommunfullmäktigeförsamling
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"