Nyhetsarkiv för Geomedia

2021-02-01
Det var rubriken på förra veckans avslutande konferens i projektet ”Platsbaserade digitala upplevelser (PDU)”. Tre platser – Glaskogen, Kristinehamns skärgård och Sunne, med fokus på kultur och berättande – har blivit djupanalyserade av forskare på Karlstads universitet. Att vara verksam inom besöksnäringen är en utmaning. Ofta drivs besöksplatserna av mindre företag med knappa resurser.
2021-01-26
Didem, välkommen till Karlstads universitet och Geomedia. Vad har du för bakgrund? - Tack. Jag har en doktorsexamen från Kommunikations- och medieforskningsinstitutet (CAMRI) vid University of Westminster i Storbritannien och en magisterexamen i media och visuella studier från Bilkent University, Turkiet. Jag har ett stort intresse för mobila medier och kommunikation, lokativa media, lokalbaserad teknologi, location analytics, geoprofilering, algoritmisk bias och social/mobilitetsrättvisa.
2020-12-21
Att samlas i hyperdigitaliserade arbetsplatser blir allt vanligare. I forskningsprojektet ”Den postdigitala arbetsplatsen: Coworking spaces som industri och rörelse” ska André Jansson och Karin Fast reda ut spänningarna i branschen. Co-working spaces blir en plats att samlas på. Företagens webbplatser och sociala medier-konton har en retorik som gärna visar att de vill vara en slags motståndskraft mot rådande strömningar och arbetsetik.
2020-11-12
Henrik Örnebring och Michael Karlsson, båda professorer vid ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för geografi, medier och kommunikation vid Karlstads universitet, har varit chefredaktör respektive redaktör för mastodontprojektet The Oxford Encyclopedia of Journalism Studies. Journalistik är ett fält i ständig rörelse. Social, kulturell, ekonomisk och teknisk förändring påverkar nyhetsproduktion och konsumtion av journalistik.
2020-11-02
Academia Europaea (AE) är en europeisk, icke-statlig förening som fungerar som en akademi. Dess medlemmar är forskare som tillsammans syftar till att främja lärande, utbildning och forskning. Sedan augusti 2020 är Karlstads universitet representerat i AE. Det är André Jansson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för geografi, medier och kommunikation som blivit invald i AE:s gruppering ”Media, Film and Visual Studies”.
2020-10-26
En social innovation kan vara en tjänst, produkt, process, metod eller ett samarbete. Den förbättrar eller ersätter olika samhällsfunktioner eller initiativ från marknaden. Den 22 oktober genomfördes konferensen Co-Days. Flera av företagen som deltog har startats utifrån samhällsutmaningar. Även regeringen var med i form av civilminister Lena Micko. Under konferensen Co-Days diskuterades hur tillväxt tydligare kan kopplas till Agenda 2030 som är 17 globala mål.
2020-10-12
Richard Ek är docent i kulturgeografi och kommer närmast från Lunds universitet. På Karlstads universitet kommer han att tillhöra Geomedia vid institutionen för geografi, medier och kommunikation. Richard Ek har varit verksam vid Lunds universitet hela sitt yrkesliv. Richard disputerade i geografi och verkade sedan vid institutionen för service management i Helsingborg.
2020-09-28
Med installationsföreläsningen ”Community journalism in the coronavirus pandemic: The importance of places and platforms in covering local news” inleder Karin Wahl-Jorgensen sin tid som Ander Visiting Professor of Geomedia studies på Karlstads universitet. Karin Wahl-Jorgensen är professor på Cardiff School Of Journalism, Media and Cultural Studies, och hennes föreläsning bygger på djupintervjuer med brittiska samhällsjournalister och fokuserar på deras erfarenheter av at
2020-09-25

Medialisering studeras vidare

Nyheter » 2020-09-25
Forskningsprojektet Mått på medialisering lanserades 2016 med stöd av Ander-stiftelsen. Nu har projektet, som genomförs vid institutionen för geografi, medier och kommunikation (GMK), fått utökad finansiering och inleder fas 2 under våren 2021. I forskningsprojektets första del studerades olika aspekter av medialisering - hur människor upplever att deras vardag är beroende av medieteknik och i vilken grad har de blivit mer eller mindre beroende av dem.
2020-09-14
Academic Ranking of World Universities (ARWU) är en av de tre högst renommerade listorna i världen över rankning av universitet. Ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet har fått en imponerande placering i spannet 76 - 100. Sådana här listor fungerar som en källa för presumtiva studenter och personer som söker jobb på universitet.
2020-05-13
Coronakrisen har påverkat i stort sett hela samhället – så också journalistiken. Samtidigt som behovet av rapportering och analys är rekordstort och fler konsumerar media än någonsin, går många redaktioner på knäna ekonomiskt. Ett nyhetsläge som kan liknas som det vid ett världskrig.
2019-11-07
Geomediagruppens koordinator Lena Grip, lektor i kulturgeografi, har blivit utsedd till chefredaktör på den högt ansedda vetenskapliga tidskriften Gender, Place and Culture. Ett stimulerande uppdrag som ger bästa möjliga inblick i världens forskning inom feministisk geografi. Det var i somras som Lena Grip började arbeta aktivt med uppdraget att vara redaktör för en högt rankad tidskrift inom geografi och genusvetenskap.
2019-10-03
Prisbelönte journalisten och författaren Po Tidholm blir nästa Ander Visiting Professor vid Karlstads universitet under läsåret 2019-2020. Han har under många år skrivit om landsbygd, lokalsamhällen och klyftor mellan stad och land. Po Tidholm har länge arbetat med frågor som rör landsbygd, har bland annat skrivit böckerna "Norrland", "Läget i landet ” och gjort dokumentärserien “Resten av Sverige” som visades i SVT1 hösten 2016.
2019-09-23

På väg mot en master i Geomedia

Nyheter » 2019-09-23
Ewelina Ursin Masterdalshei och Barbara Kubitzek har nu gått i några veckor på det nya masterprogrammet i Geomedia. Som samhällsplanerare och filmvetare har de helt olika studiebakgrund. Men de har en sak gemensamt – sitt intresse för hur världen och platser påverkas av digitala medier. Det är en blandad skara studenter som utgör den första kullen masterstudenter i Geomedia. Förutom samhällsplanerare och filmvetare finns även turistvetare och medievetare med i klassen.
2019-04-29
Vad är ett hem idag? En uppkopplad, nerkopplad och förhoppningsvis avkopplad plats? Får våra hem en ny mening när vi är mer mobila? Och hur skapar migranter ett nytt hem långt borta från ursprungshemmet? Årets Geomediakonferens, den tredje i ordningen, zoomar in på den kanske allra viktigaste platsen för oss människor. Lena Grip och Stina Bergman arrangerar konferensen och har bråda dagar inför vårens stora händelse för Geomediagruppen.
2019-04-10
Hösten 2019 blir startskottet för det nya masterprogrammet i Geomediastudier. En världsunik masterutbildning för studenter från hela världen som har en bakgrund inom kulturgeografi eller medie- och kommunikationsvetenskap. - Vi ser ett stort intresse för att fördjupa sig i de brännande frågor vi ställs inför i digitaliseringens tidevarv, säger programledaren Karin Fast som är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap.
2019-03-21

Premiär för Geomediapodden

Nyheter » 2019-03-21
Geomedias forskning tar upp många olika aspekter på hur platser och medier påverkar varandra. Nu släpper vi en podcast som diskuterar och funderar kring olika intressanta infallsvinklar inom det tvärvetenskapliga Geomediaområdet. John Lynch, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, bjuder in gäster från när och fjärran för att belysa varför och på vilket sätt Geomedia kan skapa ny förståelse för världen vi lever i.