Nyhetsarkiv för Geomedia

2022-06-27
Klimatgrupperingarna Fridays for Future och Extinction Rebellion arbetar för samma mål fast med olika metoder. Sol Agin, nybliven doktor i medie- och kommunikationsvetenskap, har forskat i deras sätt att kommunicera ett extremt komplicerat ämne. När svenskar tar ton mot klimatet gör de det helst i form av städade aktioner som Greta Thunberg skänkt inspiration till genom sitt arbete med Fridays for Future. Söderut i Europa kan det gå vildare till.
2022-06-08
Har du någon gång känt dig frustrerad över den teknologi som omger dig? Du är inte ensam. I boken Rethinking communication geographies har André Jansson, professor i medie och kommunikationsvetenskap, sammanställt sin forskning som berör mycket av allas vår digitala vardag. Barn ska sjukanmälas. Resor ska planeras. Deklarationen ska lämnas in.
2022-03-21
Masterprogram i geomediastudier: Medier, mobilitet och rumslig planering är en unik tvärdisciplinär utbildning som integrerar kulturgeografi och medie- och kommunikationsvetenskap för att förstå vår samtid. Vem kan kommunicera vad, på vilka platser? Hur är olika platser representerade i medierna, och med vilka konsekvenser? Hur inverkar olika medier på människors platskänsla och tillhörighet, och vad sker med gränserna mellan privat och offentligt?
2022-02-25
Joshua Benton uppmärksammar studien ”The Media day, revisited: rhythm, place and hyperlocal information environments” i en lång och detaljrik artikel. Henrik Örnebring, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, och Erika Hellekant Rowe, båda vid Karlstads universitet, står bakom studien. Amerikanska Nieman Lab är ett forskningsinstitut för journalistik och tillhör universitetet Harvard i Cambridge, Massachusetts. Till Joshua Bentons artikel Till studien The Media d
2022-02-23
Hur skiljer sig nyhets- och informationsflödet hos medborgare i olika stadsdelar? I artikeln ”The Media day, revisited: rhythm, place and hyperlocal information environments” har Henrik Örnebring och Erika Hellekant-Rowe studerat sex områden i Karlstads kommun. Om du trodde att papperstidningar och radio- och tv-nyheter vid fasta tider – även kallat traditionell media – var stendött behöver du tänka om. Det lever i allra högsta grad.
2022-01-28
Den verklighet vi tar till oss i tv-serier liknar mer och mer den verklighet vi själva lever i. John Lynch försöker beskriva de element som väver samman tv-drama och vardagsliv. Förr gick skådespelare från tv till filmduken. Idag är det tvärtom. Strömningstjänsterna lockar med stora budgetar och möjligheten till att sträcka ut sig som skådespelare över flera säsonger.
2021-10-01
Klimatförändringskommunikation spänner över flera discipliner som i många fall har otillräcklig förståelse för varandras forskningstraditioner. Sol Agin har sammanställt litteraturöversikten ”Mapping the Field of Climate Change Communication 1993–2018”. - Syftet med vår systematiska litteraturöversyn är att belysa området miljö- och klimatförändringskommunikation, säger Sol Agin, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet.
2021-09-08
I sin artikel “The disconnection turn: Three facets of disconnective work in post-digital capitalism” resonerar Karin Fast, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, om de sociala konsekvenserna av att koppla bort sig ifrån invasiva medier och digital detox-trenderna i arbetslivet. - Min artikel handlar i korthet om den nedkopplade arbetsplatsen, nya ideal kring hur vi bör arbeta utan uppkoppling och hur inträngande – eller invasiva - medier idag problematiseras, förkl
2021-08-20
Richard Ek, docent i kulturgeografi och knuten till Geomedia vid Karlstads universitet, har tillsammans med Mia Larson, Centrum för tjänsteforskning (CTF), Laura Caprioli, VisitBritain samt Can Seng Ooi, University of Tasmania, publicerat en artikel som visar hur de nationella turismorganisationerna i Sverige och Danmark använder begreppen ”hygge” och ”fika” i sin marknadsföring på sociala media. - Begreppet "fika" har funnits i Sverige i ungefär 100 år och används av sve
2021-06-02
Ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet fortsätter att avancera på listan Academic Ranking of World Universities (ARWU). ARWU är en av de tre högst renommerade listorna i världen över rankning av universitet och placerar nu Karlstads universitet i spannet 51–75.
2021-05-28
Facebooks censur av det Pulitzer Prize-belönade fotot på den så kallade Napalmflickan orsakade globalt ramaskri och visade att digitala medier kan omdefiniera yttrandefrihet och informationsfrihet. Maud Bernisson disputerade nyligen i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet med sin avhandling ”The Public Interest in the Data Society: Deconstructing the Imaginary Policy of the GDPR”.
2021-04-27
EU har tagit fram definitioner och pilotprojekt utifrån smart villages - ett begrepp som växt fram för att flytta fokus på utveckling från stad till landsbygd och småstad. Efterfrågan från aktörer i samhället är enorm. Smart cities har under det senaste decenniet alltmer framhållits som ideal för städers utveckling och lösning för att möta dagens och morgondagens miljö- och klimatutmaningar. Digitala system och data används för att skapa nya och effektiva tjänster.
2021-03-24
Cornelia, vad lockade dig till Karlstads universitet och Geomedia? - För fem-sex år sedan kom jag i kontakt med den spännande forskningsmiljön vid Institutionen för geografi, media och kommunikation via en artikel av André Jansson som tillsammans med Paul C. Adams skrev om kommunikationsgeografi. I detta banbrytande arbete föreslog de en bro mellan de två disciplinerna och en konceptuell ram för forskning inom kommunikationsgeografi.