Installationsföreläsning av Kaarina Nikunen, Ander Visiting Professor of Geomedia studies 2021/22

 2021-11-08