Installationsföreläsning av Ander Visiting Professor of Geomedia studies på Karlstads universitet: Kaarina Nikunen