”Möjligen”, ”troligen” och ”sannolikt” vanliga ord i journalistiken under pandemiåret

 2021-05-12