Nyhetsarkiv för Ctf

2022-01-13
Nu utökar CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, sitt utbud av flexibla kurser för yrkesverksamma inom tjänsteområdet. Kurser inom digitalisering, kundresor och idéhantering är nu öppna för anmälan, varav två ges för första gången. Kurserna startar i slutet av januari. Anmälan är öppen till och med 18 januari. Anmälan är nu öppen till vårens första kurser för yrkesverksamma. Fler kurser kommer att lanseras och erbjudas under året.
2021-12-16
Nu skapas en nationell arena för att gemensamt kunna utveckla idéer och nya former för samarbeten som kan bidra till bättre lösningar i samhället. Karlstads universitet Samhällsnytta AB har bildats och en styrelse är nu på plats. Uppdraget? Att använda ny kunskap och forskningsresultat som verktyg för lösningar på dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Tänk dig att du ramlar och bryter ett ben.
2021-12-13
Christina Öberg, professor i marknadsföring, får forskarstipendium från Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse för projektet ”Att hantera det oförutsedda – prediktion och förändring i ljuset av pandemi och AI”. - Det är otroligt roligt att få detta stipendium och kunna vidareutveckla forskningsprojektet.
2021-12-10
Det nalkas jul och nyår. Snart kan vi lägga ännu ett innehållsrikt och utmanande år bakom oss och blicka fram mot ett nytt händelserikt, och förhoppningsvis mindre pandemipåverkat år, med ny spännande forskning och utbildning. När jag tittar tillbaka och summerar det gånga året finns det, trots pandemin, flera viktiga prestationer och glädjeämnen. Främst, och viktigast av allt, är allas insatser i denna utmanade tid.
2021-12-10
I november var Alexandre Sukhov, lektor i företagsekonomi, gästforskare vid lärosätet MINES ParisTech i Franrike. Berätta, vad gjorde du där? - Jag var där för att träffa forskare och fördjupa vårt samarbete och forskning inom innovationsledning och idéhantering. MINES ParisTech har en stark bas och stor kompetens inom ingenjörsfrågor, kreativitetsledning, design och komplexa problemlösningar vilket ligger nära min forskningsprofil.
2021-12-09
Johan Quist är en av 15 experter som fått i uppdrag att skriva ett policypapper inom ramen för ett projekt som drivs av Fores och European Liberal Forum. - Rapporten vänder sig till beslutsfattare och andra med intresse för policyfrågor. Den bygger på pågående forskning och utvecklingsarbete som vi bedriver i nära samarbete med andra aktörer här i Sverige, säger Johan Quist. Den 16 november hölls ett rundabordssamtal om policypappret, där Johan också medverkade.
2021-12-06

Hallå där Per Echeverri …

Nyheter » 2021-12-06
… som börjat trappa ner inför pensionen och som just nu befinner sig i slutfasen av ett projekt som fokuserat på färdtjänstresor för utsatta resegrupper. Berätta, vad handlar det om? - Ja, det stämmer. Jag har tillsammans med Nicklas Salomonson vid Högskolan i Borås undersökt hur resegrupper med olika former av funktionshinder upplever färdtjänstresor. Detta för att utveckla ny kunskap om hur bättre tjänster kan utvecklas för denna resenärsgrupp.
2021-12-03
Tisdag den 7 december är det dags för det sista seminariet i jubileumsserien CTF 35 som pågått under hösten för att uppmärksamma CTF:s 35 årsjubileum. Då får du möta Lars Wingefors och andra spännande gäster som Malin Thorsén och Klas Hallberg. Seminariet är kostnadsfritt och är öppet för alla.
2021-12-03
Maria Åkesson är lektor i företagsekonomi och forskar främst om tjänstefiering med fokus på tillverkningsindustrin. Här reflekterar hon över värdeskapande, sin forskning och första mötet med CTF. Min första kontakt med CTF var genom Per Skålén som var min handledare under tiden jag skrev mitt examensarbete under hösten 2004. Julen samma år spenderade jag och min familj i Thailand och när den första tsunamivågen nådde Phukets stränder befann vi oss mitt på Patong Beach.
2021-11-22
Med fokus på förebyggande insatser och metoder för intervention hoppas forskarna Anna Fyrberg Yngfalk och Markus Fellesson vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, kunna bidra med ny kunskap. Forskarna har fått medel av Nordiska ministerrådet genom NIKK, nordisk information för kunskap om kön, för att analysera hur nordiska ideal om ledning och organisering påverkar arbetsmiljön för anställda inom serviceyrken och detaljhandel. - Vi vet att det är
2021-11-18

Per Skålén får RJ Sabbatical

Nyheter » 2021-11-18
Per Skålén, professor i företagsekonomi, får stöd från Riksbankens jubileumsfond för att forska på heltid under nästa år. Under denna tid ska han vidareutveckla sin forskning om marknadsföringspraktiker. - Jag är mycket glad över att ha fått stöd till det här projektet och kunna forska på heltid under nästa år.
2021-11-16
Fredrik Wikström är nybliven professor i miljö- och energisystem. Han forskar om hur förpackningar kan bidra till en hållbar utveckling där mindre mat slängs. Forskning som både uppmärksammats medialt och prisats under de senaste åren. Fredrik Wikström har en fil.kand. i fysik vid Uppsala universitet och disputerade 1995 i systemekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet.
2021-11-09
Pernille K Andersson är forskare och lektor i psykologi och har varit verksam vid CTF sedan 2010. Här ser hon tillbaka på sin doktorandtid och reflekterar över sin forskning. När jag skulle skriva denna blogg började jag kika i gamla dokument och tänkte att så länge sedan är det väl inte sen jag började på CTF. Men oj vad fel jag hade. Det har visst redan gått elva år. Tiden går fort när man har roligt.  Hur kom det sig då att jag blev en del av CTF?
2021-11-08

Robyns musikfans under lupp

Nyheter » 2021-11-08
Vad skapar värde för fans och hur ser deras upplevelse ut i dagens digitala musiksamhälle? Det har forskarna Jenny Karlsson och Jessica Edlom studerat genom att följa fans till den svenska musikartisten Robyn. Engagemang hos fans är en viktig motor i marknadsföringsarbetet kring artister. Aktiva och medskapande fans eftersträvas, används, spåras och tas för given i jakten på starka musikvarumärken.
2021-11-03
I sin avhandling ”Proactivity in Service Failure and Service Recovery” har Jasenko Arsenovic, nybliven doktor i tjänsteforskning vid CTF och Handelshögskolan, fokuserat på kundklagomålshanteringsprocessen. Att ta hand om sina kunder är grundläggande inom detaljhandeln. En hälsning eller bara ett vänligt bemötande kan få fler att öppna plånboken lite extra. De första trettio sekunderna i en butik är avgörande för kundens uppfattning.
2021-10-22
Hur kan vi gynna mer varaktiga beteenden för hälsa och klimat? Det var utgångspunkten för det andra seminariet i serien CTF 35 som arrangerades den 29 september. Deltagarna fick ta del av aktuell forskning inom beteendeförändringar, digitalisering och tjänsteutveckling samt konkreta tips på hur man kan stötta människor och organisationer till mer hållbara beteenden som främjar hälsa och klimat. - Beteendeförändringar är mer än en individuell prestation.
2021-10-15
Per Skålén är professor i företagsekonomi vid CTF och har varit en del av CTF sedan 1999 då han började som doktorand. Här reflekterar han över hur det var att doktorera på CTF "back in the days". Jag började arbeta på CTF år 1999, samma år som Högskolan i Karlstad blev Karlstads universitet. Med universitetblivandet kom det mer medel från staten till forskning som gjorde att forskarutbildningen kunde expandera kraftigt och det var min smala lycka.