Nyhetsarkiv för Ctf

2022-08-29
Christina Öberg har valts till ny ordförande för Nordic Academy of Management. Hon tillträdde posten den 25 augusti. Nordic Academy of Management (Nordiska Företagsekonomiska Föreningen, NFF) syftar till att främja forskning, utbildning och praktik kring management i de nordiska länderna.
2022-08-19
Fredrik Wikström, professor i miljö- och energisystem vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, svarar på frågor om elpriser och tipsar om hur du som användare kan minska energiförbrukningen. Varför rusar elpriset i Sverige? - Elpriset rusar framför allt för att elen har blivit så dyr i Europa. Eftersom vi har en gemensam elmarknad så ökar efterfrågan på svensk el och därmed ökar även de svenska priserna.
2022-06-21

Hallå där Fredrik Wikström …

Nyheter » 2022-06-21
… professor i miljö- och energisystem. Din forskning kring förpackningar och matsvinn uppmärksammas just nu internationellt. Berätta, vad handlar det om? – Ja, det stämmer! Jag och min kollega Helén Williams har skrivit en artikel som baseras på vår forskning om förpackningar och matsvinn.
2022-06-20
Vilket lyft! Sällan har det varit så kul att träffa människor igen som det var i början av mars när pandemin äntligen släppte! Vi hade en planeringskonferens i Sunne och energin i att samverka med andra på ett fysiskt sätt gick nästan att ta på. Sedan dess har verksamheten nått nya höjder och fått ny energi genom att vi kunnat träffa kollegor och partners och arbeta tillsammans fysiskt igen.
2022-06-17
Hej Klas och välkommen till Centrum för tjänsteforskning, CTF, och Karlstads universitet! Berätta lite om din bakgrund och din forskning? – Tackar så mycket! Jag har en doktorsexamen från Teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers tekniska högskola. Jag har under flera år varit verksam i olika roller inom fordons- och rymdindustrin.
2022-06-16
Johan Netz är lektor i företagsekonomi och verksam inom forskning och undervisning. Den 1 juli tar han över uppdraget som prefekt vid Handelshögskolan. – Det blir en spännande, rolig och intressant utmaning. Handelshögskolan är en bra organisation med mycket expertkompetens som ger stora möjligheter, säger Johan Netz. Johan Netz är idag programledare för civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Handelshögskolan.
2022-06-15
Bo Edvardsson, professor vid Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning (CTF), och Bård Tronvoll, professor vid CTF och Høgskolan i Innlandet i Norge, har varit redaktörer för nyutkomna boken The Palgrave Handbook of Service Management. -  Boken ger en unik och toppmodern översikt över forskningen inom service management och kompletterar böcker inom områden som sjukvård, gästfrihet, turism och fritid, säger Bo Edvardsson. The Palgrave Handbook of Service Management
2022-06-07
Varför tvingar diskussionen om huruvida man fick vänta på kompisens rum när det serverades middag bort mer samhällsviktiga frågor på internet? Charlotte Bäccman, lektor i psykologi förklarar. Det rasar ett invasionskrig i Ukraina, Sverige är ca 100 dagar från ett riksdagsval, klimatet står inför enorma utmaningar och energipriserna skjuter i höjden.
2022-05-31
Sms-coaching kan bidra till hälsosammare levnadsvanor och bättre mående. Det visar en studie där forskare vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet studerat hur digitala tjänster kan komplettera fysiska möten och stärka en beteendeförändringsprocess tillsammans med Friskvården i Värmland. Att ändra beteenden till mer hälsosamma levnadsvanor är inte enkelt.
2022-05-17

Anna Ragén ny industridoktorand

Nyheter » 2022-05-17
Vi är glada över att välkomna Anna Ragén, ny industridoktorand i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning. Hon ska forska om vad som främjar eller hindrar innovation och kommersiell aktivitet med koppling till högre utbildning och forskning. – Jag vill fördjupa mig kring de aktiviteter och aktörer som finns i det ekosystem som arbetar för att främja innovation och kommersiell aktivitet kopplat till högre utbildning och forskning i Sverige.
2022-05-12

Ny docent i företagsekonomi

Nyheter » 2022-05-12
Jakob Trischler har befordrats till docent i företagsekonomi vid Karlstads universitet. Han forskar om hur användare kan involveras i arbetet med att hitta innovativa lösningar på nutida och framtida samhällsutmaningar – till exempel för att minska matsvinnet i våra hushåll. Grattis till din befordran! Kan du berätta om din forskning? – Tack! Jag forskar kring användarinvolvering i innovationsarbete.
2022-05-12
En anställd säger: ”Vad snygg du är i de jeansen?” Eller ”Ja, torsken fiskades upp i morse.” Anställda ljuger för att skapa en bra kundupplevelse eller för att sälja mer. En kund säger: ”Jag tittar bara. Jag har redan en sådan produkt hemma, så jag är inte intresserad.” Kunder ljuger för att undvika interaktioner och för att få vara ifred. Men varför ljuger vi?
2022-05-02
... Vilket område ska du forska inom och vad ska du titta närmare på? - Jag ska forska inom organisationspsykologi med fokus på individen i organisationsförändring.
2022-04-28
I slutet på mars anordnade FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD) webbinariet ”Dark Commercial Patterns: Experiences and Tools for Education and Business Guidance”. Agnieszka Kitowska, postdoktor i datavetenskap, var en av talarna.
2022-04-25
Från att ha arbetat hemifrån under stora delar av pandemin ställer nu många om och återgår helt eller delvis till fysisk närvaro på arbetet. Vilken betydelse har det egentligen att vi på nytt lägger mer tid på att förflytta oss till och från arbetet? Det är en fråga som diskuteras förvånansvärt lite. Generellt vet vi att pendling är vare sig kul eller njutbart.
2022-04-19
Vilka hinder möter konsumenter på den digitala marknaden och hur kan dessa motverkas? Detta har forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, tittat närmare på i ett projekt med Konsumentverket. Resultat från forskningen sprids nu i en konsumentupplysningskampanj. 2020 fick Konsumentverket i uppdrag av Sveriges regering att identifiera och analysera hinder för väl fungerande konsumentmarknader och hållbar konsumtion.
2022-04-12
Christina Öberg, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan och verksam vid CTF, Centrum för tjänsteforskning, har fått forskningsmedel beviljat för en intervjustudie om problematiken med att fördela miljöeffekter. - Det finns ett mål med vår landsbygd och det finns ett miljömässigt mål med vårt samhälle, förklarar Christina Öberg. Problemet är att de inte riktigt fungerar ihop.
2022-03-30
Our day-to-day activities increasingly depend on digital technologies as we use online services in various contexts of our lives. We use social media and messaging applications to strengthen our social relationships. We use online-based tools for work, entertainment, health and well-being, as well as shopping. The majority of those technological interactions require us to accept the Terms and Conditions (T&Cs) before we can proceed with using the service.