Nyhetsarkiv för "Ctf"

2018-12-20
Julhelgen närmar sig och forskaråret är snart till ända. När jag nu ser tillbaka på 2018 så känner jag stolthet. Vi har under året haft fem disputationer, vilket blir totalt åtta disputerade om man även räknar in 2017. Det är en tydlig indikation att CTF är en akademisk miljö att räkna med. Ytterligare ett tecken på att så är fallet är alla events vi haft.
2018-12-19
Den 3 december beslutade Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse att tilldela 20 nya doktorer Wallanderstipendiet för deras framstående avhandlingar. Bland dessa finns Kaisa Koskela-Huotari, doktor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Stort grattis till Wallanderstipendiet Kaisa Koskela-Hutotari! - Tack så mycket, jag är oerhört tacksam och hedrad!
2018-12-12
Hur kan vi skapa ett hållbart samhälle? För vem finns vi till för och hur kan vi göra livet bättre för dem? Vem eller vad har vi förtroende för? Detta var några frågor som lyftes på Service Convention Sweden 2018, en konferens med fokus på framtidens välfärdssamhälle. Under två dagar samlades närmare 150 deltagare vid Service Convention Sweden 2018 för att inspireras, diskutera, nätverka och dela erfarenheter inom området.
2018-11-29
I flera år har sättet att styra den offentliga sektorn i Sverige kritiserats alltmer. Inflytandet från New Public Management (NPM) har lett till inslag av detaljstyrning och kontroll. Medarbetarnas professionella kompetens riskerar därmed att inte tas tillvara. Bland andra Tillitsdelegationen konstaterar att tjänsterna inom välfärden skulle kunna utvecklas bättre om medarbetarna ges större handlingsutrymme.
2018-11-26
As a service researcher or a marketing scholar, you have most likely heard of Service-Dominant (S-D) Logic. However, do you really know what this potentially paradigm changing mindset is all about? Read the latest CTF blog by PhD Kaisa Koskela-Huotari. In 2004, Steve Vargo and Bob Lusch published an article in the Journal of Marketing entitled ‘Evolving to a new Dominant Logic for Marketing’.
2018-11-06
...vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Du är en av talarna på Service Convention Sweden 2018 som hålls den 28-29 november på Karlstad CCC, vad ska du prata om? - Jag kommer att prata om ett aktuellt forskningsprojekt som handlar om musikbranschens digitalisering. Under de senaste 20 åren har musikbranschen, som en effekt av digitaliseringen, förändrats radikalt.
2018-10-30
Andrey Abadzhiev är ny doktorand i företagsekonomi vid CTF. Han påbörjade sina doktorandstudier i juni 2018 och är knuten till ett projekt inom skogsbaserad biokemi. Andrey Abadzhiev är knuten till projektet Vinnväxt Paper Province som handlar om forskning, utveckling och kommersialisering av nya skogsindustriella produkter och tjänster.
2018-10-30
Förändringsarbete, verksamhetsutveckling och digitalisering genom samverkan och med användaren i fokus. Det är exempel på vad den fjärde upplagan av Service Convention Sweden kommer att handla om. Vill du få ny kunskap, ta del av goda exempel och inspireras i ditt arbete med att bidra till en positiv utveckling av vårt välfärdssamhälle?
2018-10-29
Kan digitala metoder underlätta för vårdpersonal och patienter att tillsammans skapa nya vårdtjänster? Det ska forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, undersöka i ett nytt forskningsprojekt. Tillsammans med Landstinget i Värmland och CGI ska de utveckla och testa en digital metod för patientinvolvering i vården.
2018-10-23
I mitten av oktober bjöd CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, in till två dagar på temat Service-Dominant Logic. I programmet medverkade bland annat Stephen L. Vargo, professor vid University of Hawai’i at Manoa, en av upphovsmännen till Service-Dominant Logic och en av världen högst rankande tjänsteforskare. - Våra Service-Dominant Logic dagar blev mycket lyckade.
2018-10-17
Sjukförsäkringen är ett av fundamenten i den svenska välfärden, då människor ska känna trygghet när de blir sjukskrivna och inte får lön från sin arbetsgivare. Men för den som är sjuk idag gäller det att vara aktiv i sitt ärende för att allt ska löpa på hos Försäkringskassan. Sjukskrivna medborgare måste arbeta för att tillsammans med Försäkringskassans handläggare få ärendet utrett och tillgång till försäkringen. Det menar Johan Kaluza, i sin avhandling ”Sjukskrivnas arbetsbörda.
2018-10-15
Anna Fyrberg Yngfalk och Markus Fellesson, Handelshögskolan vid Karlstads universitet har nyligen tilldelats drygt 2,5 miljoner kronor för projektet ”Kunder med ”förmåner” - #MeToo, makt och genus i kundinteraktivt tjänstearbete”. Forskningsprojektet handlar om att skapa mer kunskap om arbetsmiljön i serviceorganisationer genom att fokusera på kunders sexuella trakasserier, som är både mer omfattande och frekventa inom service och handel jämfört med andra branscher.
2018-10-12
Karlstads universitet har under de senaste åren satsat intensivt på att utveckla flera internationella och flexibla spetsutbildningar. Under våren 2019 startar tre nya kurser som riktar sig till verksamma inom tjänsteinnovation och datakommunikation. - Med etableringen av de nya kurserna positionerar sig Karlstads universitet som en av de främsta i Sverige inom den här typen av utbildningar, säger Jörg Pareigis, projektledare. Kurserna är både digitala och flexibla.
2018-10-05
En ny studie av forskare vid Karlstads universitet och Lunds universitet visar att det finns både brister och utvecklingspotential inom livsmedelsbranschen när det gäller klimatpåverkan.
2018-10-02
I januari 2019 startar kursen "Tjänstefiering", en nätbaserad kurs på avancerad nivå för yrkesverksamma. Ansökan är öppen till och med den 15 oktober 2018. Kursen "Tjänstefiering" behandlar tjänstefiering utifrån tre olika delområden. Delområde ett behandlar teorier om tjänstefiering för att belysa frågan om vad tjänstefiering är.
2018-10-02
I januari 2019 startar kursen "Idea Management", en nätbaserad kurs på avancerad nivå för yrkesverksamma. Ansökan är öppen till och med den 15 oktober 2018. Kursen "Idea Management" utgår från en idéutvecklingsprocess och behandlar idea management utifrån fyra olika delområden. Initialt behandlas grundläggande teorier om idea management och varför en idéutvecklingsprocess är viktig för företag och organisationer.
2018-09-18
I år tilldelades den prestigefyllda internationella utmärkelsen “Christopher Lovelock Career Contributions to the Services Discipline Award” till Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Endast fem gånger tidigare har utmärkelsen tilldelats en forskare utanför USA. - Jag är enormt överväldigad, stolt och så klart mycket hedrad.

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Ctf"