Nyhetsarkiv för "Ctf"

2018-08-31
I ett nytt treårigt projekt ska forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ta fram ny kunskap om äldres resvanor. Syftet är att kartlägga faktorer som kan vara viktiga för förändrade och mer hållbara resvanor bland äldre.
2018-08-30
Forskarna Johan Quist och Martin Fransson har under flera års tid forskat om hur den offentliga sektorn kan bli bättre, mer relevant och ändamålsenlig för medborgarna, tillsammans med olika myndigheter. Nu tar regeringskansliet hjälp av forskarna. Under drygt ett års tid kommer Johan Quist och Martin Fransson vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, att vara utlånande på deltid till Tillitsdelegationen vid Regeringskansliet.
2018-07-11
I början av sommaren medverkade forskarna Margareta Friman och Carolina Camèn i två konferenser inom det internationella kollektivtrafiknätverket UITP. Margareta Friman, professor i psykologi och prorektor, är en av medlemmarna i styrgrupen för nätverkets akademiska råd. I mitten på maj medverkade hon i en konferens för UITP:s busskommitté.
2018-06-27
I december 2017 utsågs professor Satoshi Fujii till Ander Visting Professor vid CTF. Förra veckan gjorde han sitt första besök till CTF i sitt nya uppdrag för att bekanta sig med miljön och träffa forskarna. - Satoshi Fujii kommer med sin gedigna kunskap och erfarenhet att kunna bidra till vår forskning och utbildning samt till framtida forskningssatsningar inom transportområdet.
2018-06-05

Johan Netz IMIT-stipendiat

Nyheter » 2018-06-05
Forskaren Johan Netz vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har utsetts till 2018 års IMIT-stipendiat för sin doktorsavhandling "First things first - think before you decide: The how, what and who of idea screening". I samband med IMIT:s årsmöte den 31 maj fick Johan Netz ta emot stipendiet på 25 000 kr och presentera sin forskning. - Det känns jättebra och kul att avhandlingen uppmärksammas av IMIT.
2018-05-30
Johan Quist har utsetts till docent i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Hans forskningsintresse kretsar kring hur den offentliga sektorn kan bli bättre, mer relevant och ändamålsenlig. Johan Quist forskar inom offentlig sektor med fokus på tjänstelogik. Han studerar omställningen från en produktionsinriktad verksamhet byggd på fabrikens logik till en tjänstelogiskt utformad verksamhet där medborgarnas behov sätts i fokus.
2018-05-29
Forskningsprojektet Music Ecosystems Inner Scandinavia (MECO) ska stärka musikbranschen i inre Skandinavien genom ökad kunskap och innovationskraft. Projektet har fått 21 miljoner kronor från olika aktörer och ska nu genomföras av Karlstads universitet, norska Høgskolen i Innlandet och Studiefrämjandet. Ett av målen är att göra musikupplevelser tillgängliga för alla. -Idag krävs det ganska mycket teknisk kunskap för att ta del av en komplett musikupplevelse.
2018-05-28

Hallå där Johanna Gummerus...

Nyheter » 2018-05-28
... forskare vid Hanken Svenska Handelshögskolan och ny gästprofessor vid CTF. Vad forskar du om just nu? - Jag forskar om vad lyx innebär för konsumenter. Tidigare forskning kopplar oftast lyx till dyra produkter av hög kvalitet och produkter som används för att uttrycka social status. Senare forskning visar att konsumenter har andra tolkningar av vad lyx är. Det är dessa tolkningar jag är intresserade av.
2018-05-22
Nu utvecklas en ny utbildning på masternivå i industriell ekonomi med bas i forskningen inom CTF, Centrum för tjänsteforskning. Det nya masterprogrammet utvecklas i nära samarbete med industrin och planerad start är hösten 2020. Utbildningen utvecklas i ett två-årigt projekt i samarbete mellan CTF och företagsekonomi på Handelshögskolan, med stöd av KK-stiftelsens program Avans.
2018-05-20
I dag är det enkelt att hålla koll på sin kropp och sina vanor, till exempel mäta sömn eller träningsfrekvens, med hjälp av olika appar, armband och andra tekniska prylar och dela denna data i sociala medier. Hur påverkas vi av detta beteende och hur används personliga data av företag? Detta är frågor som Vassilis Charitsis forskat om i sin doktorsavhandling. Vassilis Charitsis är nybliven doktor i företagsekonomi.
2018-05-09
Forskaren Martin Schreier är ny gästprofessor vid CTF. Han kommer att vara knuten till forskargruppen under de tre kommande åren med stöd från Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för mediaforskning. Martin Schreier är professor i marknadsföring och föreståndare för "In­sti­tute for Mar­ket­ing Man­age­ment" vid Wirtschafts Universität Wien, Österrike. Han har tidigare varit verksam vid Boc­coni Uni­versity i Italien.
2018-05-03
Forskarna Margareta Friman och Lars E. Olsson vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är redaktörer för den nya boken “Quality of Life and Daily Travel”.
2018-04-25
Hälso- och sjukvården står inför betydande utmaningar då både patienters och vårdens behov förändrats. Eftersom hälso- och sjukvården kan influera patienters välmående och livskvalitet är det viktigt att öka innovationsgraden inom denna sektor. I detta ingår en ökad förståelse för hur innovativa idéer omsätts till realiserade innovationer – en utmaning som bekräftas av både forskare och praktiker.
2018-04-25
I slutet på maj släpps boken "Service logic" skriven av Per Skålén, professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Det är en översättning av den svenska boken "Tjänstelogik" som gavs ut i april 2016. Boken "Service logic" beskriver tjänstelogik som ett sätt att förstå, leda och utveckla en verksamhet.
2018-04-23
Tänk dig att du kan abonnera på transportlösningar som tar dig dit du vill, när du vill, via en app i mobilen. Denna tjänst kommer att testas i Stockholm och forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, följer satsningen tillsammans med forskare från bland annat KTH och VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Studien omfattar omkring 100 hushåll i Stockholm som under hösten får använda en mobilitetsapp för sitt vardagliga resande.
2018-04-18
Den 16 april fick Katrin Lättman, doktorand i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ta emot pris för sin forskning om tillgänglighet inom vardagligt resande på konferensen TRA VISIONS 2018. Inför konferensen hade unga forskare från hela Europa skickat in innovativa ideér på smarta, hållbara och integrerade transport- och mobilitetslösningar. Katrin Lättman kom på andra plats.
2018-04-17
Medarbetare med kontinuerlig kundkontakt, frontpersonal, har en nyckelroll vid tjänsteinnovation. Genom att involvera medarbetarna kan företagsledningen skapa bättre förutsättningar för attraktiva och realiserbara tjänster.
2018-04-16
Margareta Friman, professor i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, blir ny prorektor för Karlstads universitet. - Jag känner entusiasm och glädje inför mitt nya uppdrag.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Ctf"