Nyhetsarkiv för "Ctf"

2017-09-28
Jana Huck är ny doktorand i företagsekonomi vid CTF. Hon kommer att bedriva sina doktorandstudier inom området innovationsstyrning med fokus på tjänsteinnovationer och dess implementering. – Jag vill bland annat utforska vilka organisatoriska faktorer som bidrar till en lyckad implementering av tjänsteinnovationer och hur digitala lösningar kan stödja implementeringsprocessen.
2017-09-27
I början av 2017 beviljades Karlstads universitet medel från KK-stiftelsen för att utveckla och genomföra nätbaserade kurser på avancerad nivå för yrkesverksamma. I januari 2018 ger CTF kursen Idea Management som en del i denna satsning och det är nu hög tid att söka till kursen.  CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, kommer från och med januari 2018 att erbjuda kursen Idea Management.
2017-09-27
Vi är glada över att hälsa forskarna Fredrik Wikström och Helén Williams välkomna till CTF. De forskar om hur förpackningar kan påverka människor att slänga mindre mat. Fredrik Wikström och Helén Wikström är verksamma inom ämnet Miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. Just nu bedriver de sin forskning inom ett FORMAS-projekt som pågår fram till och med 2019.
2017-09-14
Vi är glada över att hälsa Jakob Trischler, postdoktor i företagsekonomi, välkommen till oss på CTF. Jakob Trischler kommer ursprungligen från Österrike, men har bott i Australien de senaste åren. Han är företagsekonom och tog sin doktorsexamen 2015 vid Southern Cross University i Australien. Jakob forskar inom området service design, främst med fokus på co-design som handlar om hur användare får en aktiv roll i tjänsteutvecklingsprojekt.
2017-09-13
Källa: Dagens samhälle. Statliga myndigheters lokala service ska ses över, och regeringen avsatte nyligen 80 miljoner kronor för 2018. Risken är dock att de föreslagna lokala kontoren snarare blir skyltfönster än bidrar till en utökad och bättre verksamhet för medborgarna. I dag skriver forskarna Johan Quist och Martin Fransson om servicekontorens verkningsgrad i Dagens samhälle. Läs hela inlägget i Dagens samhälle.
2017-09-13
Sture Nöjd är ny doktorand i psykologi vid CTF. Han kommer att forska kring framtagningen av digitala hjälpmedel och tjänster utifrån de behov och möjligheter som kunder, patienter, medborgare upplever eller kan förväntas uppleva i framtiden. Sture är legitimerad psykolog och tog sin psykologexamen år 2000 vid Umeå universitet. Efter det arbetade han inom olika psykologverksamheter fram tills 2010 då han fick anställning på Karlstads universitet.
2017-09-12
What is the first thing that comes to your mind when you think about the word ‘market’? Usually, everybody will have an idea of what a market is and can give a specific meaning for the word. However, if you look closer, these meanings and the assumptions connected to it can be very different from one another. This is true for both the “everyday” and “academic” use of the word.
2017-09-11
Den 13-17 augusti medverkade forskarna Carolina Camén och Katrin Lättman i transportkonferensen Thredbo15, International Conference Series on Competition and Ownership in Land Passenger Transport.
2017-08-18

Hallå där Bo Edvardsson...

Nyheter » 2017-08-18
Professor i företagsekonomi vid CTF och vicerektor vid Karlstads universitet. Du är nyss hemkommen från Seoul, Sydkorea. Vad har du gjort där? - Jag var inbjuden som en av huvudtalarna för det internationella forskningssymposiet IRSSM-8, 8th International Research Symposium in Service Management, på Yonsei University. Mitt anförande handlade om hur tjänsteinnovationer skapas och vad som gör att man växer på globala marknader.
2017-07-10
CTFblogg / Kaisa Koskela-Huotari, doktorand i företagsekonomi, och Per Skålén, professor i företagsekonomi. The service research community received excellent news for its journals from the 2017 Journal Citation Reports (JCR) by Clarivate Analytics. All seven service research journals covered in Web of Science have increased their impact factors from the previous year. Especially notable is the increase of Journal of Service Research’s impact factor from 2.463 to 6.847.
2017-07-04
Den 22-25 juni deltog forskare från CTF på 2017 års upplaga av Frontiers in Service Conference. Värd för årets konferens var Fordham University, Gabelli Business School, New York, USA och konferensen lockade i år närmare 400 tjänsteforskare och företagsledare från hela världen. Forskare från CTF fanns på plats för att presentera och diskutera det senaste inom tjänsteforskningen.
2017-07-04
Den 3 juli fanns forskaren Jörg Pareigis på plats i Almedalen för att diskutera det digitala samhällets utmaningar. Digitalisering är en kraft som påverkar alla samhällssektorer. Den utmanar befintliga strukturer och öppnar för nya möjligheter för hur vi lever, konsumerar, roar oss, reser, utvecklar och upprätthåller sociala relationer, hur varor och tjänster produceras, hur vi utvecklar och kommunicerar kunskap och hur vi gör affärer.
2017-06-30

CTF på QUIS15

Nyheter » 2017-06-30
Den 12-15 juni samlades forskare från CTF i Porto för QUIS15. Symposiet hålls vartannat år och lockar omkring 250 ledande tjänsteforskare och företagsledare från hela världen. Forskare från CTF fanns på plats för att presentera sin forskning och diskutera det senaste inom tjänsteforskningen.
2017-06-14
… doktor i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. I våras la du fram din doktorsavhandling i psykologi, vad ska du göra härnäst? – För tillfället håller jag på att försöka få artiklar från min doktorsavhandling publicerade i vetenskapliga tidskrifter och så håller jag på att förbereda mig för flytt till Danmark. Hur går det så här långt med artiklarna? – Det går framåt kan man säga.
2017-06-13
I detta avsnitt av Forskningspodden berättar Pernille K Andersson, lektor i psykologi, om sin sin doktorsavhandling där hon studerat hur musik och butikspersonalens beteende påverkar kunders upplevelser i butiken. Du går in i en butik och ibland känns det bra, ibland gör det inte det men vad är det egentligen som styr? Pernille K.
2017-06-13
In media and in communication from the government innovation is brought forward to save our Swedish businesses through increased revenues and lowered cost. In addition, it will help us to create more jobs and a brighter future. Innovation has in recent years become such a buzzword, it seems like everyone is an expert in innovation and that all firms are innovative. So, what does this then mean in practice - let us see both sides of the coin.
2017-06-12
Dagens samhällsutmaningar, teknikutveckling och förändrade kundbeteenden pressar företag att ställa om från varu- till tjänsteproduktion. För företag med begränsade resurser kan det vara en stor utmaning. Forskare vid CTF har följt denna omställning hos tre företag och utvecklat en tjänstefieringsguide - ett stöd för företag som vill satsa på tjänster. – Det har varit spännande att arbeta med företagen och följa deras satsning på att utveckla tjänsteerbjudanden.
2017-06-09
Femton forskare får i år anslag från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, RJ, för att forska på heltid upp till ett år. En av dessa är Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. – Det känns fantastiskt roligt! Jag har samarbetat med olika företag under lång tid och fått tillgång till fantastiska forskningsdata, men har inte haft tid att omsätta forskningen till vetenskapliga artiklar.
2017-06-09

Hallå där Poja Shams...

Nyheter » 2017-06-09
... lektor i företagsekonomi och ansvarig för CTF Consumer Lab. Ordet forskningslabb kopplas ofta ihop med vita labbrockar, mikroskop och provrör. Hur ser det ut i CTF:s forskningslabb? – Vårt labb är utrustat med olika typer av teknisk utrustning som till exempel Eye-tracking glasögon, aktivitetsarmband och en doftmaskin. Vi samarbetar med bland andra Tobii Technology som också involverar oss i utvecklingsprocessen för ny utrustning.
2017-06-05
Musikbranschen har liksom som många andra branscher förändrats radikalt i takt med digitaliseringen. Vad är det egentligen som sker när en bransch digitaliseras och hur har musikbranschen påverkats utifrån ett tjänsteperspektiv?
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Ctf"