Nyhetsarkiv för Ctf

2022-05-12
En anställd säger: ”Vad snygg du är i de jeansen?” Eller ”Ja, torsken fiskades upp i morse.” Anställda ljuger för att skapa en bra kundupplevelse eller för att sälja mer. En kund säger: ”Jag tittar bara. Jag har redan en sådan produkt hemma, så jag är inte intresserad.” Kunder ljuger för att undvika interaktioner och för att få vara ifred. Men varför ljuger vi?
2022-05-02
... Vilket område ska du forska inom och vad ska du titta närmare på? - Jag ska forska inom organisationspsykologi med fokus på individen i organisationsförändring.
2022-04-28
I slutet på mars anordnade FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD) webbinariet ”Dark Commercial Patterns: Experiences and Tools for Education and Business Guidance”. Agnieszka Kitowska, postdoktor i datavetenskap, var en av talarna.
2022-04-25
Från att ha arbetat hemifrån under stora delar av pandemin ställer nu många om och återgår helt eller delvis till fysisk närvaro på arbetet. Vilken betydelse har det egentligen att vi på nytt lägger mer tid på att förflytta oss till och från arbetet? Det är en fråga som diskuteras förvånansvärt lite. Generellt vet vi att pendling är vare sig kul eller njutbart.
2022-04-19
Vilka hinder möter konsumenter på den digitala marknaden och hur kan dessa motverkas? Detta har forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, tittat närmare på i ett projekt med Konsumentverket. Resultat från forskningen sprids nu i en konsumentupplysningskampanj. 2020 fick Konsumentverket i uppdrag av Sveriges regering att identifiera och analysera hinder för väl fungerande konsumentmarknader och hållbar konsumtion.
2022-04-12
Christina Öberg, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan och verksam vid CTF, Centrum för tjänsteforskning, har fått forskningsmedel beviljat för en intervjustudie om problematiken med att fördela miljöeffekter. - Det finns ett mål med vår landsbygd och det finns ett miljömässigt mål med vårt samhälle, förklarar Christina Öberg. Problemet är att de inte riktigt fungerar ihop.
2022-03-30
Our day-to-day activities increasingly depend on digital technologies as we use online services in various contexts of our lives. We use social media and messaging applications to strengthen our social relationships. We use online-based tools for work, entertainment, health and well-being, as well as shopping. The majority of those technological interactions require us to accept the Terms and Conditions (T&Cs) before we can proceed with using the service.
2022-02-23
Bo Edvardsson och Lars Witell vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, syns just nu på topplista över de mest inflytelserika forskarna inom området Business and Management. Listan innefattar forskare från hela världen och presenteras på Research.com. Sedan 2014 rankar sajten regelbundet forskare för att presentera de mest inflytelserika i en internationell topplista.
2022-02-17
Vi hör ofta att delad glädje är dubbel glädje. Men gäller samma resonemang när vi delar tjänster och produkter? Det är frågan som Christina Öberg ställer i vårt senaste blogginlägg. Delningsekonomin anses ofta ha sitt ursprung i San Fransisco 2008. Bristen och det höga priset för hotellrum födde idéen att låna ut lite golvyta till någon som besökte staden.
2022-02-11
Vad driver, utvecklar och begränsar aktörer i musikbranschen utanför storstäderna, vilken roll har sociala medier, vad betyder ett nätverk när arenorna har stängts ned och hur skapas värde i ett ekosystem av aktörer? Det är några av frågorna som studerats i MECO. Forskningsprojektet MECO har undersökt vad som behövs för att stimulera, utbilda och utveckla branschen på ett hållbart och inkluderande sätt.
2022-02-10

Federico Artusi tillbaka på CTF

Nyheter » 2022-02-10
2019 var Federico Artusi gästdoktorand vid CTF. Nu är han tillbaka för att forska och undervisa som lektor i företagsekonomi. – Det är underbart att vara tillbaka! Jag var här 2019 för att slutföra min doktorsavhandling. Vistelsen bidrog till att jag kunde vidga mina perspektiv och förbättra mitt arbete. Sedan dess har jag disputerat och forskat vid Politecnico di Milano. Och nu är jag tillbaka!
2022-02-02
En modell för tjänstefiering i praktiken och en modell för samverkan mellan akademi och praktik. Det är några resultat från projektet ServzChall där forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, samverkat med företag inom tillverkningsindustrin för att utveckla ny kunskap inom tjänstefiering.
2022-01-19
Det har nu gått två år sedan pandemin tog fart och återigen befinner vi oss i en fas med ökad smittspridning och återinförda restriktioner. Även om vi är mitt i en kris verkar delar av den svenska befolkningen bli mer och mer motvilliga till restriktionerna, medan andra vill se fler restriktioner.
2022-01-13
Nu utökar CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, sitt utbud av flexibla kurser för yrkesverksamma inom tjänsteområdet. Kurser inom digitalisering, kundresor och idéhantering är nu öppna för anmälan, varav två ges för första gången. Kurserna startar i slutet av januari. Anmälan är öppen till och med 18 januari. Anmälan är nu öppen till vårens första kurser för yrkesverksamma. Fler kurser kommer att lanseras och erbjudas under året.
2021-12-16
Nu skapas en nationell arena för att gemensamt kunna utveckla idéer och nya former för samarbeten som kan bidra till bättre lösningar i samhället. Karlstads universitet Samhällsnytta AB har bildats och en styrelse är nu på plats. Uppdraget? Att använda ny kunskap och forskningsresultat som verktyg för lösningar på dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Tänk dig att du ramlar och bryter ett ben.