Nyhetsarkiv för Ctf

2021-01-18
… som forskar om idéhantering och innovationsprocesser. Du studerar hur idéer slipas och vidareutvecklas i ett tidigt skede av innovationsprocessen. Berätta, varför är detta intressant? - Innovation är viktigt i arbetet med en hållbar samhällsutveckling. Innovation baseras på idéer som måste utvecklas för att kunna förverkligas, därför har jag valt att fokusera på just idéer.
2021-01-15
Kan man vara klimatsmart, spara pengar och må bättre? Ja, faktiskt. Här kommer några tips att fundera över och steg på vägen värt att testa under nya årets gryning. Klimatsmart? Ska jag behöva avstå från allt som är roligt? Jag gillar att njuta av min biff, resa till solen och bilen är väldigt smidig för att få ihop vardagens logistik.
2021-01-11
Janna Dervisic är ny doktorand i företagsekonomi vid Handelshögskolan. Hon är placerad vid Centrum för tjänsteforskning och knuten till Forskarskolan management och IT, MIT. Hennes doktorandstudier kommer att fokusera på innovation, tjänster och digital teknik. Janna Dervisic har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Karlstads universitet vilket hon praktiserat inom byggbranschen under det senaste året.
2020-12-17
Jul- och nyårshelgen närmar sig och vi lägger snart ett innehållsrikt och utmanande år bakom oss. Nu blickar vi framåt på ett nytt händelserikt och förhoppningsvis mindre pandemipåverkat år. Året 2020 började väldigt bra med en disputation i företagsekonomi. vi välkomnade flera nya doktorander och lektorer till vår forskargrupp och startade nya forskningssatsningar.
2020-12-17
Forskaren Alexandre Sukhov får Wallanderstipendiet på 1 725 000 kronor för sin doktorsavhandling "The human side of idea screening" som handlar om idéutveckling och utvärderingsprocesser vid innovationsarbete. - Det här är mycket goda nyheter och en stor ära.
2020-12-16
Under jul- och nyårshelgen slängs rekordmycket mat, vilket är dåligt både för plånboken och miljön. Med relativt enkla medel går det att minska svinnet. Här delar forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, tips för en klimatsmartare jul. - Vi går mot en annorlunda jul där vi inte kan fira som vanligt med alla nära och kära enligt våra gamla traditioner.
2020-12-15
Är bostadsbyte, nytt jobb eller föräldraskap ett fönster för förändrade resvanor? I en ny studie vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ska forskare undersöka hur viktiga händelser i livet påverkar människors resvanor för att få mer kunskap om vad som motiverar människor till ett långsiktigt hållbart resande. - Att bli myndig, ta körkort, flytta hemifrån, bilda familj eller bryta upp, byta arbete eller gå i pension är viktiga händelser i livet.
2020-12-09
I morse medverkade Per Kristensson, psykologiforskare och föreståndare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, i TV4:s nyhetsmorgon där han kommenterade varför Covid-kommunikationen inte biter tillräckligt trots stora satsningar. Kommunerna och regionerna i Sverige har spenderat över 122 miljoner kronor på informationsspridning och kommunikation under coronapandemin.
2020-12-04
… du befinner dig i slutfasen av din doktorsutbildning. Hur går det och vad handlar din avhandling om? - Tack, det går bra! Förhoppningsvis kommer jag presentera och försvara min doktorsavhandling i början av nästa år. Den handlar om hur regionala offentliga organisationer kan tillgodose medborgares behov i form av olika tjänster, bland annat inom kollektivtrafiken.
2020-11-30
I pandemitider ställer vi om. Det handlar bland annat om mer hemarbete, färre konferensbesök och arbetsmöten på annan ort, mer e-handel och inställda fritidsaktiviteter. När aktiviteter förläggs nära hemmet, eller helt ställs in, försvinner många av våra vardagsresor. Vi reser mindre för vi har helt enkelt ingenting att resa till. Vad innebär egentligen en sådan förändring? Vem saknar egentligen vardagsresan?
2020-11-25
Black Friday och jul närmar sig, en tid på året då många människor samlas i butiker och andra fysiska mötesplatser. För att kunna hantera detta är det viktigt att förstå vad som lockar människor dit och förbereda sin verksamhet utifrån detta, menar forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. En pandemi ändrar inte på människors behov, eller beteenden. Sedan i våras har människor uppmanats till social distans på grund av pandemin.
2020-11-24
Under tre och ett halvt års tid har forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, studerat förnyelsen av den svenska folkbokföringen. Det påtalas ofta hur brister i systemet kan leda till identitetsrelaterad brottslighet. Nu släpps en rapport där forskarna ger en inblick i det pågående utvecklingsarbetet. Sedan 1991 ansvarar Skatteverket för folkbokföringen, en sedan länge föråldrad verksamhet med omoderna IT-system.
2020-11-17
Interventioner ökar chanserna att lyckas förändra men också bibehålla ett nytt beteende i längden. Det visar en nyligen publicerad studie från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. - Interventioner handlar om att främja en beteendeförändring med riktade insatser eller tjänster, säger Frida Skarin, doktorand i psykologi och huvudförfattare till artikeln.
2020-11-12
Pandemin har skakat om många branscher rejält, bland dessa musikbranschen. För att hantera situationen behövs mer stöd men också en förändrad syn på populärmusikens roll som kulturform. Det visar preliminära resultat från en pågående studie vid Karlstads universitet. I början av sommaren genomfördes en enkätstudie för att ta reda på hur olika aktörer inom musik- och eventbranschen påverkas av coronapandemin.
2020-11-10
… som befinner sig i slutfasen av sin doktorandutbildning och som forskar om beteendeförändringar och psykologiska faktorer som påverkar detta. Kan du berätta mer om ditt avhandlingsarbete? - Jag är nyfiken på psykologiska faktorer som bidrar till att människor både lyckas förändra men också behålla ett nytt beteende i längden. Min avhandling handlar om beteendeförändring via interventioner, det vill säga med hjälp av riktade åtgärder eller tjänster.
2020-11-10
Per Kristensson, under den rubriken skrev du tillsammans med tre kollegor på DN Debatt i söndags apropå smittspridning. Vad menar ni med detta? - Vi menar att myndigheter och regioner har en naiv förståelse för hur människors beteenden förändras.
2020-10-29
Två doktorander från Karlstads universitet deltog i det första mötet i WASP-HS forskarskola när 35 forskarstuderande från hela Sverige samlades för att utbildas inom artificiell intelligens inom humaniora och samhällsvetenskap. Mötet var en virtuell två dagarskonferens för att introducera ämnen och visioner för WASP-HS och för att doktoranderna skulle få möjlighet att lära känna varandra. WASP-HS, The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and