Nyhetsarkiv för Ctf

2023-12-05
Det nalkas jul och nyår och lite ledighet. Snart kan vi lägga ännu ett innehållsrikt och utmanande år bakom oss och blicka fram mot nya idéer, spännande forskning och utbildning. När jag tittar tillbaka och summerar det gånga året finns det flera viktiga prestationer och glädjeämnen. Främst, och viktigast av allt, är allas insatser i denna utmanade tid.
2023-11-27
Syftet med Health Data Sweden (HDS) är att öka användningen av hälsodata inom små och medelstora företag samt offentliga organisationer. - HDS ska erbjuda tjänster som exempelvis tillgänglig data, juridiska spörsmål och kompetensutveckling, säger Karin Brodén. - Att öka användningen av hälsodata är ett utpekat som ett sätt att öka effektiviteten inom hälsosektorn samt att öka hälsovinsterna för individer, säger Karin Brodén, postdoktor i informatik vid Centrum för tjänste
2023-11-23
Under konferensen International Conference of Education, Research and Innovation (ICERIE) presenterade forskare vid Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning (CTF) sin forskning kring livslångt lärande. Konferensen ICERIE behandlar många olika aspekter av lärande och pedagogik och genomfördes i spanska Sevilla 13–15 november. På plats var John Johansson, adjunkt i projektledning, och Linda Bergqvist, lektor i informatik.
2023-11-16
Forskningsresultat från Karlstads universitet presenterades på konferens i Oslo. - Som alltid när det handlar om att förändra kulturer så gäller det att vara uthållig och inte ge upp, säger Markus Fellesson vid Centrum för tjänsteforskning (CTF). Markus Fellesson och Anna Fyrberg-Yngfalk, båda forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Handelshögskolan, ni medverkade nyligen på konferensen ”Prevent and Intervene – Ending Sexual Harassment at Work” i Oslo. - Där m
2023-11-15
Inom Samhällsnytta omvandlas tjänsteforskning till praktisk verksamhet. Idén är att hjälpa regeringen och svenska myndigheter att ta sig an stora samhällsutmaningar. Samhällsnytta AB bildades 2021 och har utvecklats till en nationell mötesplats för aktörer på olika nivåer i samhällsbygget. - Vad som en gång bara var en idé har blivit verklighet, säger Johan Quist, vd vid Samhällsnytta, forskare samt vice föreståndare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF).
2023-11-14
Forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet har fått i uppdrag att identifiera initiativ och åtgärder som lett till att mindre mängd mat slängs i restaurang- och skolkök, inom handeln och i de nordiska hushållen.
2023-11-02
Priset tilldelas den bästa tjänsteforskningsartikeln som publicerats under kalenderåret, i internationell konkurrens. Det är andra gången Ingo Karpen (CTF) får den här prestigefyllda utmärkelsen. Hej Ingo Karpen. Med tanke på att det är andra gången du får det här priset, varför tror du att din forskning skapar ett så stort intresse?
2023-10-26
Centrum för tjänsteforskning (CTF) välkomnar sin nya gästprofessor Elina Jaakkola. Hon är professor i marknadsföring vid University of Turku och är en av fem internationella gästprofessorer som knyts till CTF med stöd av Anderstiftelsen. Elina Jaakkola är professor i marknadsföring och verksam inom forskning och undervisning vid Turku School of Economics, University of Turku i Finland.
2023-10-16
Cirka 15 procent av världens befolkning har någon form av funktionsnedsättning vilket försvårar vardagslivet. - För att denna grupp ska ges samma förutsättningar som andra att leva ett tillfredsställande liv behövs det mer kunskap om hur psykiska och fysiska svårigheter associeras med upplevelsen av att resa kollektivt, säger Margareta Friman vid Centrum för tjänsteforskning (CTF). Funktionshinder är ett komplicerat och flerdimensionellt begrepp som involverar det dynamis
2023-10-13
Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning ger fortsatt finansiellt stöd till Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet. Fem gästprofessorer knyts till CTF för att stärka forskningen. Genom det fortsatta stödet från Anderstiftelsen kommer fem internationellt välrenommerade gästprofessorer att knytas till CTF de kommande tre åren.  – Vi är mycket tacksamma för det fortsatta stödet från Anderstiftelsen.
2023-10-09
Konferensen Värmland 2040 hade underrubriken ”Innovationsredo?” och utgångspunkten var Värmlandsstrategin och hur vi kan använda den för att utveckla länet tillsammans. Innovation och utvecklingskapacitet är avgörande för att nå målen i Värmlandsstrategin 2040. Men vad innebär det i våra verksamheter inom regionen? Värmland 2040-konferensen samlade drygt 300 deltagare som fick lyssna på föreläsare som gav konkreta exempel på innovation och samverkan.
2023-10-09
Kurserna ska hjälpa företag och anställda att få mer kunskap om hur olika verksamheter kan utveckla mer hållbara tjänster som skapar värde för kunder. Satsningen görs inom ramen för Expertkompetensprogrammet ISE som drivs vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet.
2023-10-04
En hög grad av proaktivitet hos anställda kan kompensera för exempelvis förseningar, vilket kan motverka negativa upplevelser av att behöva vänta i en butiksmiljö. Anställdas proaktivitet har diskuterats som en nyckelfaktor för företagets framgång och organisatoriska prestationer.
2023-10-04
John-Erik Hassel, industridoktorand i företagsekonomi, reflekterar kring entreprenörskap – ett område han har stor erfarenhet inom då han arbetat med egna verksamheter i snart tjugo år. De flesta som drömmer om att starta företag undviker oftast att göra det på grund av risken att misslyckas. Med all rätt kan man tänka då forskning pekar på att majoriteten av alla nystartade företag inte finns kvar fem år efter de startades.
2023-09-28
Matsvinnet minskar inte tillräckligt snabbt för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål om halvering till år 2030. - Vi måste agera snabbare med fler aktiviteter, säger forskaren Helén Williams vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) på Karlstads universitet. Den 29 september infaller den Internationella matsvinnsdagen för att sätta fokus på insatser för att minska det globala matsvinnet. – Rapporter visar att utvecklingen inte går tillräckligt fort, vilket också nyligen dis
2023-09-26
Elena Palani, välkommen till Handelshögskolan och CTF - Tack. Jag är doktorand i företagsekonomi och forskar om matsvinn knuten till Centrum för tjänsteforskning (CTF) och tog min masterexamen vid Handelshögskolan och var mycket nöjd med min utbildning.