Nyhetsarkiv för "Ctf"

2017-12-08
Med rätt mix av kompetenser blir intuition mindre av ett mysterium - och nya idéer kan bedömas mer rättvist. I en ny avhandling har Johan Netz, doktor i företagsekonomi, undersökt hur nya idéer bedöms i en screening-process. Johan Netz, doktor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har i sin avhandling tittat närmare på hur intuition och rationella bedömningar väger in när grupper inom en organisation bedömer nya idéer.
2017-12-07
En ny metod för patientinvolvering i vården ska valideras och spridas i ett nytt forskningsprojekt. Projektet genomförs av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, i samarbete med Landstinget i Värmland och med stöd från Vinnova. CTF och Landstinget i Värmland, LiV, har tillsammans beviljats 790.000 kr från Vinnova för att validera och sprida information om en metod för patientinvolvering genom innovationsgrupper.
2017-12-06
Per Kristensson, professor och föreståndare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, medverkade nyligen som expert i SVT Vetenskapsstudion för att prata om shoppingbeteenden. Varje vecka analyserar Vetenskapsstudion aktuella ämnen ur en vetenskaplig vinkel. Förra veckans program handlade om konsumtionshets - vad det är som får oss att shoppa så mycket att vi ständigt slår nya rekord.
2017-12-01

CTF blogg: In situ methodologies

Nyheter » 2017-12-01
Much discourse among service researchers circles around ‘value-in-use’, but still tend to apply research methods examining ‘value-ex-use’. Taking the ‘use situation’ seriously, we have reason to pave the way for advanced ‘in situ methodologies’. What is this phenomenon called ‘service’, and how can we learn more about it?
2017-11-27

Per Kristensson i SVT

Nyheter » 2017-11-27
Den 24 november medverkade professor Per Kristensson vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, i Morgonstudion på SVT där han pratade om Black Friday. Per Kristensson, professor i konsumentpsykologi och innovation, pratade om psykologin bakom Black Friday, superrea från USA, och hur den påverkar oss konsumenter. – Det finns en hel del att säga om människors benägenhet att shoppa så fort det är rea.
2017-11-25
I vår vardag introduceras ständigt nya digitala tjänster samtidigt som nya data- och kommunikationsmöjligheter utvecklas. I Värmland satsas det nu på projektet DigitalWell där målet är att skapa en innovationsmiljö där forskning, näringsliv och offentlighet kan arbeta tillsammans för att skapa nya digitala välfärdstjänster. I samband med satsningen har projektet DigitalWell Research startat vid Karlstads universitet.
2017-11-21
Från smarta sätt att kommunicera hållbarhet och hur man hittar rätt kund och affärsmodell för företagets tjänster till hur mycket en enda person kan påverka. Handelshögskolans dag 2017 hade tema påverkan och landade i kloka tankar både för stunden och livet. Född och uppvuxen i Botkyrka. Som 17-åring var drömmen att bli journalist. Men förebilderna var få i förorten, där de kriminella var hjältarna. Mötet med och påverkan från en enda person räckte.
2017-11-20
Att kommunicera vetenskap är en utmanande del av vårt jobb som forskare. Jag skriver dessa rader direkt efter en föreläsning tillsammans med Klas Hallberg. Vi har i flera år pratat och utbytt erfarenheter bakom scenen, men sedan i våras föreläser vi också tillsammans. Att blanda humor och allvar ger en extra dimension till budskapet och tvingar mig som forskare att tänka lite annorlunda.
2017-11-06
Artikeln "Institutional Complexity as a Driver for Innovation in Service Ecosystems” har tilldelats utmärkelsen "Service Science 2017 Best Article Award". Kaisa Koskela-Huotari, doktorand i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är en av författarna till artikeln. Artikeln är skriven av Jaakko Siltaloppi, Aalto University, Kaisa Koskela-Huotari, CTF, samt Stephen L.
2017-10-30
Forskarna Margareta Friman och Lars E. Olsson vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har beviljats medel från Vinnova för projektet ”Kollaborativ kollektivtrafik för levande landsbygd”.
2017-10-26
Läs vår senaste blogginlägg som Kaisa Koskela-Huotari, doktorand i företagsekonomi vid CTF, skrivit tillsammans med forskarna Jaakko Siltaloppi and Stephen L. Vargo. Innovation and change are omnipresent in the contemporary society and business. For a long time, innovation has been associated with activities within firms that develop new offerings—products and services—for the customers.
2017-10-23

För vem är det vi forskar?

Nyheter » 2017-10-23
I vilken utsträckning är samhällsvetenskaplig forskning egentligen relevant och nyttig för samhället? Den frågan diskuteras när Centrum för tjänsteforskning, CTF, bjuder in till öppet seminarium med Mats Alvesson, professor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, med anledning av den nya boken ”Return to meaning”. Boken ”Return to meaning” är skriven av Mats Alvesson, Roland Paulsen och Yiannis Gabriel.
2017-10-20
Under 2018 inleder forskare vid CTF ett förnyat samarbete med nätverket BEST, Benchmarking in European Service of Public Transport. Syftet är att undersöka sambandet mellan kollektivtrafikresor och upplevd livskvalitet i sju europeiska städer. Nätverket BEST startades 1999 i syftet att öka användningen av kollektivtrafik i europeiska stadsområden och består av kollektivtrafikaktörer i Bergen, Köpenhamn, Geneve, Helsingfors, Rotterdam – Den Haag, Oslo och Stockholm.
2017-10-17
Den 16 oktober föreläste forskarna Helén Williams och Fredrik Wikström om hållbar utveckling och matkonsumtion på Barnens universitet. Föreläsningen var en del i Globala Karlstad som pågår den 7–22 oktober och som arrangeras av Karlstads kommun tillsammans med Sida. Globala veckan i Karlstad syftar till att uppmärksamma global utveckling och hur invånare kan vara med och bidra till en mer hållbar värld och till FN:s 17 globala mål och Agenda 2030.
2017-10-11
Under Vipp forskarskolas höstmöte fick deltagarna bland annat en presentation av och rundvandring på BillerudKorsnäs stora satsning Next Generation i Grums. Flera doktorandprojekt redovisades och även ett besök på Stora Ensos sågverk i Grums hanns med under höstmötets två dagar. Vipp forskarskola samlar forskare och företagsrepresentanter för samarbete inom fiberbaserade processer och produkter.
2017-10-06

Forskning på Instagram

Nyheter » 2017-10-06
Instagramkontot Kauresearch startades upp i september med syftet att ge en lättillgänglig bild av vår forskning och våra forskare. Flera forskare har under en längre tid uttryckt ett behov av att visa upp forskningen på Karlstads universitet via Instagram. - Instagram är ett verktyg som kan bidra till att nå ut till nya målgrupper med den forskning som pågår vid universitetet.
2017-10-03
CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, bjuder in till ett frukostseminarium om digitaliseringens användningsområden och påverkan inom handeln och besöksnäringen. Ta del av forskning om hur digitaliserade tjänster kan främja framtidens kundupplevelser och skapa värde för kunder och företag. E-handelns tillväxt har ökat kraftigt de senaste åren och slår hårt mot fysiska butiker.
2017-10-02
Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är först i Europa att tilldelas det prestigefyllda uppdraget som ordförande för det internationella akademiska rådet AMA Academic Council. Rådet leder och utvecklar arbetet inom AMA:s akademiska nätverk. AMA, American Marketing Association är den främsta och mest inflytelserika organisationen inom marknadsföring som forskningsdisciplin.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Ctf"