Nyhetsarkiv för Ctf

2021-10-13
I november startar tre nya distanskurser med fokus på affärsmodeller, tjänstefiering och värdeskapande genom tjänster. Kurserna riktar sig till yrkesverksamma och ges av CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Kurserna startar i november och ger 5 högskolepoäng. De genomförs på deltid under 10-12 veckor så att arbete och studier kan kombineras. Det kostar inget att delta, men antal platser är begränsat.
2021-09-27
Hur kan användare bidra till att utveckla en app från grunden – i verklig miljö? En ny studie ger vägledning om ett digitalt verktyg kan hjälpa besökare på Centralsjukhuset i Karlstad att hitta rätt. Studien har samtidigt banat väg för flera andra tester i verklig miljö inom DigitalWell Arena. Studien är en del av DigitalWell Research och innovationscaset ”Att hitta rätt”.
2021-09-24
I dag lever vi i en välutvecklad digitaliserad värld och vi delar dagligen ut information om oss själva, det vill säga data. Men i takt med att allt fler offentliga system är beroende av medborgarens digitala data uppstår flertalet utmaningar. Petter Falk, doktorand i statsvetenskap och hos Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, lyfter med sin forskning behovet av att det behövs en diskussion om vad data representerar.
2021-09-21
Margareta Friman is a professor of psychology and pro-vice chancellor at Karlstad University and has been part of CTF since the mid-90s. Here, she reflects and share some memories from her time at CTF. It all started when Professor Patrik Larsson, former CTF director and current dean of Faculty of Arts and Social Sciences, gave me the opportunity to try out the life as a researcher.
2021-09-17
Christina Öbergs forskning om företagsledares (o)förmåga att hantera en osäker framtid belönades nyligen med utmärkelsen ”Best paper award” för bästa vetenskapliga papper inom organisatorisk neurovetenskap.
2021-09-14
Tre forskare knutna till Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet har som en del i arbetet med PRME skrivit boken ”Business Transformation for a Sustainable Future”. Principles for Responsible Management Education (PRME) är en del i FN:s initiativ UN Global Compact och är ett systematiskt arbetssätt för förbättring och förändring, lärande samt samverkan och återkoppling till samhället. Dr Samuel Petros Sebhatu, professor Bo Enquist
2021-09-09
Sveriges innovationspolitik bör förnyas för att öka Sveriges konkurrenskraft och begreppet innovation måste omdefinieras. Det skriver forskarna Per Kristensson och Lars Witell, tillsammans med Almegas förbundsledning, på Ny Tekniks debattsida i dag. Det finns ett stort behov av nytänkande kring innovation skriver forskarna. Dagens sätt att mäta och tänka kring innovation är allt för snävt och utelämnar viktiga delar av vad som utgör innovation.
2021-08-27
Bo Edvardsson var med och grundade CTF och var föreståndare under flera år. Här skildrar han hur det gick till och hur det såg ut i början samt reflekterar över CTF:s utveckling under de senaste 35 åren i tjänsteforskningensspår vid Karlstads universitet. Det är nästan ofattbart att det är 35 år sedan CTF startade. Tiden går verkligen fort när man har ett roligt och meningsfullt jobb.
2021-08-20
Mia Larson, professor i företagsekonomi, är en av författarna bakom en nypublicerad artikel som visar hur de nationella turismorganisationerna i Sverige och Danmark använder begreppen "fika" och "hygge" i sin marknadsföring på sociala media. - Begreppet "fika" har funnits i Sverige i ungefär 100 år.
2021-08-20
Vi är glada över att välkomna Henrik Johnasson Rehn som ny doktorand i psykologi. Hans forskning kommer att fokusera på motivationsfaktorer till vardagligt resande. Välkommen Henrik!
2021-08-17
Karin Ahlin är lektor i informatik och ny postdoktor vid CTF och Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Under de kommande två åren ska hon forska om hur hälsodata kan användas för att skapa bättre hälsa för individer samt effektivare processer inom hälso- och sjukvård. Hej Karin!
2021-07-09
… du är projektledare för DISCERN som är en av CTF:s stora forskningssatsningar. Vad handlar projektet om och vad har ni forskat om under det senaste året? - Våren 2020 startade vårt projekt som fokuserar på hur tjänstefiering och digitalisering påverkar kundupplevelsen. Fokus ligger på att förstå de förändringar som sker i företag och hur företagen kan utveckla sin verksamhet för att möta förändrade kundbehov och förändringar i samhället.
2021-07-07
Färre kunder i butiker, minskad efterfrågan och leveransproblem har varit vardag för många handlare under pandemin. Men också ökad efterfrågan på varor och tjänster och behov av att snabbt ställa om och anpassa verksamheten så att kunderna känner sig trygga.
2021-06-29
… TRUEdig är titeln på ett projekt som du driver, berätta - vad handlar det om? - Det handlar om digitala tjänster och personlig integritet. Syftet med projektet är att utveckla kunskap om hur konsumenter bättre kan skydda sin identitet på nätet samt hur företag kan hjälpa dem att göra detta. Forskningen inom TRUEdig är viktig och relevant både för företag och individer och ligger också i linje med lagstiftning inom EU som bland annat omfattar regelverk som GDPR.
2021-06-29
Inom offentlig sektor och social förvaltning upplevs det ibland som att medborgare och brukare kan vara svåra att nå ut till och involvera i utvecklingsarbeten. Det europeiska forskningsprojektet CoSIE, Co-creation of Service Innovation in Europe, visar att det är tvärt om.
2021-06-23
Vilken omställning! Sällan har väl vår forskning om beteendeförändring, tjänsteutveckling, ekosystem och offentliga tjänster varit så aktuell, relevant och tillämpbar som under det senaste året. Coronapandemin har påverkat alla våra liv rejält och ändrat många beteenden med konsekvenser för både företag och offentlig sektor, men också för samhälle och individer, som följd.
2021-06-22
Vi hör ofta hur viktigt det är att ha ett starkt varumärke, men hur påverkar egentligen ett varumärke upplevelsen av en tjänst? En nypublicerad studie visar hur kunders upplevelser av tjänstemöten påverkas av egenskaper hos varumärke, butik och kund.