Nyhetsarkiv för Ctf

2022-02-17
Vi hör ofta att delad glädje är dubbel glädje. Men gäller samma resonemang när vi delar tjänster och produkter? Det är frågan som Christina Öberg ställer i vårt senaste blogginlägg. Delningsekonomin anses ofta ha sitt ursprung i San Fransisco 2008. Bristen och det höga priset för hotellrum födde idéen att låna ut lite golvyta till någon som besökte staden.
2022-02-11
Vad driver, utvecklar och begränsar aktörer i musikbranschen utanför storstäderna, vilken roll har sociala medier, vad betyder ett nätverk när arenorna har stängts ned och hur skapas värde i ett ekosystem av aktörer? Det är några av frågorna som studerats i MECO. Forskningsprojektet MECO har undersökt vad som behövs för att stimulera, utbilda och utveckla branschen på ett hållbart och inkluderande sätt.
2022-02-10

Federico Artusi tillbaka på CTF

Nyheter » 2022-02-10
2019 var Federico Artusi gästdoktorand vid CTF. Nu är han tillbaka för att forska och undervisa som lektor i företagsekonomi. – Det är underbart att vara tillbaka! Jag var här 2019 för att slutföra min doktorsavhandling. Vistelsen bidrog till att jag kunde vidga mina perspektiv och förbättra mitt arbete. Sedan dess har jag disputerat och forskat vid Politecnico di Milano. Och nu är jag tillbaka!
2022-02-02
En modell för tjänstefiering i praktiken och en modell för samverkan mellan akademi och praktik. Det är några resultat från projektet ServzChall där forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, samverkat med företag inom tillverkningsindustrin för att utveckla ny kunskap inom tjänstefiering.
2022-01-19
Det har nu gått två år sedan pandemin tog fart och återigen befinner vi oss i en fas med ökad smittspridning och återinförda restriktioner. Även om vi är mitt i en kris verkar delar av den svenska befolkningen bli mer och mer motvilliga till restriktionerna, medan andra vill se fler restriktioner.
2022-01-13
Nu utökar CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, sitt utbud av flexibla kurser för yrkesverksamma inom tjänsteområdet. Kurser inom digitalisering, kundresor och idéhantering är nu öppna för anmälan, varav två ges för första gången. Kurserna startar i slutet av januari. Anmälan är öppen till och med 18 januari. Anmälan är nu öppen till vårens första kurser för yrkesverksamma. Fler kurser kommer att lanseras och erbjudas under året.
2021-12-16
Nu skapas en nationell arena för att gemensamt kunna utveckla idéer och nya former för samarbeten som kan bidra till bättre lösningar i samhället. Karlstads universitet Samhällsnytta AB har bildats och en styrelse är nu på plats. Uppdraget? Att använda ny kunskap och forskningsresultat som verktyg för lösningar på dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Tänk dig att du ramlar och bryter ett ben.
2021-12-13
Christina Öberg, professor i marknadsföring, får forskarstipendium från Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse för projektet ”Att hantera det oförutsedda – prediktion och förändring i ljuset av pandemi och AI”. - Det är otroligt roligt att få detta stipendium och kunna vidareutveckla forskningsprojektet.
2021-12-10
Det nalkas jul och nyår. Snart kan vi lägga ännu ett innehållsrikt och utmanande år bakom oss och blicka fram mot ett nytt händelserikt, och förhoppningsvis mindre pandemipåverkat år, med ny spännande forskning och utbildning. När jag tittar tillbaka och summerar det gånga året finns det, trots pandemin, flera viktiga prestationer och glädjeämnen. Främst, och viktigast av allt, är allas insatser i denna utmanade tid.
2021-12-10
I november var Alexandre Sukhov, lektor i företagsekonomi, gästforskare vid lärosätet MINES ParisTech i Franrike. Berätta, vad gjorde du där? - Jag var där för att träffa forskare och fördjupa vårt samarbete och forskning inom innovationsledning och idéhantering. MINES ParisTech har en stark bas och stor kompetens inom ingenjörsfrågor, kreativitetsledning, design och komplexa problemlösningar vilket ligger nära min forskningsprofil.
2021-12-09
Johan Quist är en av 15 experter som fått i uppdrag att skriva ett policypapper inom ramen för ett projekt som drivs av Fores och European Liberal Forum. - Rapporten vänder sig till beslutsfattare och andra med intresse för policyfrågor. Den bygger på pågående forskning och utvecklingsarbete som vi bedriver i nära samarbete med andra aktörer här i Sverige, säger Johan Quist. Den 16 november hölls ett rundabordssamtal om policypappret, där Johan också medverkade.
2021-12-06

Hallå där Per Echeverri …

Nyheter » 2021-12-06
… som börjat trappa ner inför pensionen och som just nu befinner sig i slutfasen av ett projekt som fokuserat på färdtjänstresor för utsatta resegrupper. Berätta, vad handlar det om? - Ja, det stämmer. Jag har tillsammans med Nicklas Salomonson vid Högskolan i Borås undersökt hur resegrupper med olika former av funktionshinder upplever färdtjänstresor. Detta för att utveckla ny kunskap om hur bättre tjänster kan utvecklas för denna resenärsgrupp.
2021-12-03
Tisdag den 7 december är det dags för det sista seminariet i jubileumsserien CTF 35 som pågått under hösten för att uppmärksamma CTF:s 35 årsjubileum. Då får du möta Lars Wingefors och andra spännande gäster som Malin Thorsén och Klas Hallberg. Seminariet är kostnadsfritt och är öppet för alla.
2021-12-03
Maria Åkesson är lektor i företagsekonomi och forskar främst om tjänstefiering med fokus på tillverkningsindustrin. Här reflekterar hon över värdeskapande, sin forskning och första mötet med CTF. Min första kontakt med CTF var genom Per Skålén som var min handledare under tiden jag skrev mitt examensarbete under hösten 2004. Julen samma år spenderade jag och min familj i Thailand och när den första tsunamivågen nådde Phukets stränder befann vi oss mitt på Patong Beach.
2021-11-22
Med fokus på förebyggande insatser och metoder för intervention hoppas forskarna Anna Fyrberg Yngfalk och Markus Fellesson vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, kunna bidra med ny kunskap. Forskarna har fått medel av Nordiska ministerrådet genom NIKK, nordisk information för kunskap om kön, för att analysera hur nordiska ideal om ledning och organisering påverkar arbetsmiljön för anställda inom serviceyrken och detaljhandel. - Vi vet att det är
2021-11-18

Per Skålén får RJ Sabbatical

Nyheter » 2021-11-18
Per Skålén, professor i företagsekonomi, får stöd från Riksbankens jubileumsfond för att forska på heltid under nästa år. Under denna tid ska han vidareutveckla sin forskning om marknadsföringspraktiker. - Jag är mycket glad över att ha fått stöd till det här projektet och kunna forska på heltid under nästa år.