Viktig att balansera nutid och dåtid i appar för delningsekonomi

 2023-01-18