Hur marknadsförs resor till rymden - och till vilken målgrupp?

 2023-02-08