The Hamrin Foundation och Karlstads universitet i nytt samarbete – ny kunskap skapas när forskning möter praktik

 2023-04-18