Nyhetsarkiv för "Student"

2020-02-06
Nu har startskottet gått för utvärdering av huvudområdena engelska, spanska, franska och tyska. Språken ingår i kluster tio i Treklöversamarbete - samarbetet för kvalitetsutvärdering vid Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Karlstads universitet. Den 23 januari var det upptaktsträff för kluster tio, som Mittuniversitetet är koordinerande lärosäte för. Utvärderingsomgången omfattar huvudområdena engelska, spanska, franska och tyska.
2020-02-03
Jobbmässan Hotspot på Karlstads universitet växer stadigt och har i år fler utställare än någonsin. Ett av syftena med Hotspot är att möjliggöra för studenter och arbetsgivare att skapa nätverk inför nutida eller framtida rekryteringar.
2020-01-31
Treklöverns bedömargrupp för huvudområdena maskinteknik, teknisk design, skogs- och träteknik, sjöfartsvetenskap samt yrkeskunnande och teknologi träffades i veckan på Karlstads universitet för intervjuer av medarbetare och studenter. Besöket är tredje delen av utvärderingen där rapporten beräknas bli klar i slutet av vårterminen. Under hösten arbetade utbildningsansvariga inom ämnena med självvärderingar som skrivs utifrån en gemensam mall.
2020-01-27
KauPlay uppgraderas till en ny version som innehåller en del buggfixar, men också nya funktioner. Underhållet är schemalagt med start fredag 7/2 kl 18.00 och beräknas vara klart måndag 10/2 kl 08.00. Under uppgraderingen går det inte att visa eller ladda upp filmer. Kaltura Capture ersätter CaptureSpace Lite Efter uppgraderingen kommer inte skärminspelningsverktyget CaptureSpace Lite att fungera.
2020-01-22
På onsdag 22 januari genomförs intervjuer av medarbetare och studenter inom Treklöverns utvärdering av examen på kandidat-, magister- och masternivå inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, rehabiliteringsvetenskap, riskhantering samt risk- och miljöstudier. Bedömargruppen, som består av representanter från Karlstads universitet, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet samt externa bedömare, kommer att träffas på Linnéuniversitetets campus i Växjö. - Efter att ha läst
2020-01-21
Klimatförändringar skapar stora och ökande risker för människors hälsa. Ett förändrat klimat kan ses både som förekomsten av kortvariga extrema väderhändelser och gradvisa långsiktiga förändringar. Nu har forskare från Karlstads universitet fått pengar beviljade till ett projekt som syftar till att skapa samarbeten med forskare i Bangladesh. Syftet med projektet är att skapa ett starkt nätverk för forskningssamarbete mellan tre institutioner i Bangladesh och Sverige.
2020-01-20
Utvärderingarna av utbildningar i kluster 1, 6 och 7 har avslutats. Nu återstår för fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap att följa upp de åtgärder som utbildarna ska genomföra. Utvärderingar rör utbildningar inom media- och kommunikationsvetenskap, statistik, nationalekonomi, företagsekonomi, civilekonomprogrammet och informatik.
2020-01-15

Alltid på en måndag

Nyheter » 2020-01-15
Nu är programmet för vårens "Alltid på en måndag" i biblioteket färdigt. Varje måndag, hela våren, kan du lyssna till korta föreläsningar i biblioteket som handlar om hur du blir en mer effektiv och framgångsrik student. "Alltid på en måndag" vänder sig till dig som är student, men alla är välkomna. Varje måndag kl. 12.30-13 kan du komma till Studieverkstaden på plan 3 i biblioteket och lyssna på en kort föreläsning eller delta i en workshop.
2020-01-10
Om du har skapat egna direktlänkar som har url: se.timeedit.net kommer dessa inte längre att fungera från 15 januari 2020. Om du inte får fram ditt schema eller lokal, gå till TimeEdit via startsidan på inslaget eller kurshemsidan, sök fram lokalen eller schemat igen och ersätt länken. Den nya länken ska börja med cloud.timeedit.net Länk till schema Länk till lokalbokning
2019-12-30
Karlstads universitet beviljas 3 000 000 kr för fortsatt deltagande i satsningen på arbetsintegrerad lärarutbildning. Karlstads universitet var ett av de lärosäten som i höstas lämnande in en intresseanmälan för att delta i satsningen på arbetsintegrerad lärarutbildning. Uppdraget innebär att utveckla ett regionalt samarbete som möjliggör en arbetsintegrerad lärarutbildning där man kan studera till lärare samtidigt som man arbetar på en skola.
2019-12-20
...Din avhandling "Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska. Om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet" har valts till Skolportens favorit. Grattis! – Tack, jag blev väldigt glad. Det är lätt att själv bli uppslukad av det man skriver, men det här blir en bekräftelse på att fler läst och tyckt att det var intressant. Vad innebär det att bli utsedd till Skolportens favorit? – Skolporten har en läsarpanel som läser avhandlingar från de senaste månaderna.
2019-12-18
Simon Sundberg, tidigare student vid civilingenjörsprogrammet, inriktning datateknik, kom i kontakt med HITS*-företaget Icomera i kursen Performance Modelling and Simulation i årskurs fyra.
2019-12-18
Svaren från inomhusmätningen under Ägget i hus 21A har nu kommit. Luftmätningen visar inte på några förhöjda värden av alifatiska kolväten. English version below. - Vi kan konstatera att inga skadliga nivåer har kunnat uppmätas under Ägget i hus 21, säger Olle Lillistierna, campuschef vid Karlstads universitet. Det har heller inte förekommit några inrapporterade inomhusmiljöproblem under ägget.
2019-12-18
Peter Williamson, Director, Stanford Teacher Education Program for Secondary Teachers vid Stanford University, har besökt lärarutbildningen vid Karlstads universitet. Bland annat höll han föreläsningen: Core Values as Principles for Deeper Learning in Teacher Education: Promises and Pitfalls.
2019-12-17
Karlstads universitet kan få rätt att utfärda tandhygienistutbildningen. Förutsättningen är att lärosätet kompletterar för att tydligare visa att studenterna når examensmålen. Det meddelade Universitetskanslersämbetet, UKÄ, idag, 17 december.
2019-12-13
Gör som Daniel Karlsson och anmäl dig till mentorprogrammet. Du som student får en mentor från arbetslivet som guidar dig inför framtiden. När universitetets mentorprogram 2019 avslutades med jullunch berättade studenten Daniel Karlsson om året tillsammans med sin mentor. - Min mentor har varit väldigt tillgänglig och jag har verkligen känt mig prioriterad. De har setts en gång i månaden och haft kontakt via mejl däremellan.
2019-12-13
– Jag tycker det är roligt att Karlstads universitet och Karlstad som stad placerar sig i toppen på denna lista. Det är ett bevis på att våra studenter trivs och att vår samverkan med kommunen är på rätt väg, säger Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet. Det är Sveriges förenade studentkårer (SFS) som utser Årets studentstad och efter en nomineringsprocess har Karlstad kvalificerat sig till topp tre i landet.
2019-12-06
Näktergalen är mentorsprogrammet där studenter från Karlstads universitet får vara mentorer till elever på olika skolor i Karlstads kommun. Tanken är att mentorsprogrammet ska ge eleverna en ökad möjlighet att skapa god självkänsla, få vuxna förebilder samt nya erfarenheter och kunskaper i relationen med universitetsstuderande.
2019-12-06
För femte året i rad släpper studenterna på Ingesund en jullåt. Traditionen förs vidare, men i år bryts mönstret av låtar på engelska och texten blir för första gången på svenska. Årets låt, ”Vinterdröm” framförs av Ingesunds Christmas Ensemble med Elin Zampieri och Philip Wilson på sång.
2019-12-06
Sedan 2016 pågår MIRAI, ett samarbete mellan svenska universitet och lärosäten i Japan. Nu startar en ny period för MIRAI från nästa år med flera svenska och japanska lärosäten. De kommer att samverka inom forskning, utbildning och innovation.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Student"