Nyhetsarkiv för "Student"

2020-06-24
Det är Times Higher Education, en av världens högst värderade universitetsrankningar som gjort utvärderingen. Karlstads universitet placerar sig i spannet 201-250 bland 414 rankade unga universitet i världen. - Rankningarna från Times Higher Education har stor betydelse när det gäller att attrahera internationella studenter, forskare och lärare.
2020-06-16
Hur har krishanteringen i de svenska kommunerna utförts under pandemin? Det är en av frågeställningarna i en studie där forskare vid Karlstad universitet och Mittuniversitetet granskar vilka kommuner som aktiverat sin krisledningsnämnd och vilka som inte gjort det. Den lokala nivåns betydelse inom krisberedskap och hantering är helt avgörande när det gäller strukturer och processer för viktiga beslut som påverkar samhällets resiliens.
2020-06-16

Hallå där David Johansson!

Nyheter » 2020-06-16
Du har precis avslutat en masterutbildning i matematik. Grattis, hur känns det? – Det känns bra. Jag har jobbat hårt med exjobbet sedan januari och innan dess har jag studerat sedan 2013. Så det känns ju lite annorlunda att inte fortsätta med det nu men det är klart att det känns bra att gå i mål. Titeln på ditt ex-jobb är Towards Identification of Effective Parameters in Heterogeneous Media.
2020-06-15
Det finns ett koncept som heter ”window of opportunity”. Det kan innebära att en katastrof har möjligheten att generera samhällsmässiga förändringar, som till exempel policyförändring.
2020-06-10
Höstterminen 2020 kan starta med campusundervisning för nybörjarstudenter på program. Det har Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet, beslutat. Även moment som är avgörande för studenters progression och som måste genomföras på campus kommer därefter att prioriteras. Starten i höst blir ändå inte riktigt som vanligt.
2020-06-10
Två studenter har exponerats för Covid-19 under sin VFU, verksamhetsförlagd utbildning, vid Centralsjukhuset i Karlstad. Patienten som studenterna var i kontakt med sökte vård för annan åkomma och hade vid inskrivning inga tydliga symtom på Covid-19. Studenterna som exponerats har testats och det visade sig att en av studenterna var positiv. - Det här är naturligtvis mycket olyckligt, säger Helene Hjalmarson, prefekt vid Institutionen för hälsovetenskaper.
2020-06-05
Nu är slutrapport klar för Treklöverns kluster 17 vilken på Karlstads universitet omfattar utvärdering av kandidatexamen i maskinteknik, civilingenjörsexamen med inriktning maskinteknik och högskole-ingenjörsexamen med två inriktningar, maskinteknik och innovationsteknik och design. Bedömargruppen menar att programmen fungerar i stort sett bra, det finns ett engagemang i arbetet för att uppfylla nationella och lokala mål.
2020-06-05
Fem år har gått sedan psykologprogrammet på Karlstads universitet startade 2015. Den fjärde juni avslutade den första kullen studenter sin utbildning efter en tid kantad av dels utmaningar men framför allt utveckling, mycket glädje och nu slutligen en stor stolthet. - Det känns lite overkligt, man kan inte riktigt fatta att det har gått fem år!
2020-06-05
...i juni är du klar med din examen konstnärlig kandidat musiker, huvudinstrument viola. Till hösten går flyttlasset till London och Royal College of Music och du har dessutom fått stipendium från Stiftelsen Marianne Sundin-Dahlskogs Musikhögskolefond – dubbelt grattis! Hur känns det? - Det känns konstigt att vara färdig med min examen, tiden har gått väldigt snabbt!
2020-06-04
Vartannat år utser Karlstad studentkår årets Bästa lärare med syfte är att uppmärksamma lärares pedagogiska färdigheter utifrån ett studentperspektiv. I år går det prestigefyllda priset till Martin Lind, lektor i matematik, som bland annat undervisar på ingenjörsprogrammen och ämneslärarprogrammet i matematik. – Det känns fantastiskt roligt och hedrande, säger Martin Lind. Ibland hittar man rätt och det här är ett skönt kvitto på när jag gjort det.
2020-06-04
Treklöverns bedömargrupp för kluster 10, som omfattar engelska, spanska, tyska och franska, har i dagarna genomfört ett digitalt platsbesök via Zoom. Vid Karlstads universitet berörs utbildningar med huvudområdet engelska och spanska. Under våren har klustrens ämnen arbetat med sina självvärderingar som tillsammans med självständiga studentarbeten är grunden för granskningsarbetet.
2020-06-03
Det säger Kristian Göransson i 8D på Vålbergskolan, som under läsåret haft en mentor från Karlstads universitet i projekt Näktergalen. Inför höstterminen kan du som är student på Karlstads universitet bli mentor. Studenter på Karlstads universitet och elever i åttan på Vålbergskolan har umgåtts och lärt känna varandra under läsåret.
2020-05-28
Nu i slutet av maj har högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design sin årliga utställning av examensarbeten. I år är, på grund av den pågående pandemin, utställningen digital istället för på plats på Karlstads universitet. - Det är mycket roligt att följa studenternas designprocesser, som leder fram till bra lösningar och produkter, säger Monica Jakobsson, universitetsadjunkt i maskin- och materialteknik på Karlstads universitet.
2020-05-27
Slutrapport för utvärdering av examen på kandidat-, magister- och masternivå inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, rehabiliteringsvetenskap, riskhantering samt risk- och miljöstudier är klar.
2020-05-27
Det har knappast undgått någon att även musik- och eventbranschen har påverkats kraftigt av coronakrisen. Just nu genomför forskningsprojektet Music Ecosystems Inner Scandinavia, MECO, en enkätundersökning om hur förutsättningarna har förändrats för verksamma i branschen och vad som krävs för att hantera situationen. Listan på inställda evenemang har blivit lång under vintern och våren, och än ser det inte ut att lätta för musik- och eventbranschen.
2020-05-26
Korrekt installation av brandväggar är ett utmanande arbete som blir svårare och svårare allt eftersom ett nätverk växer. Artem Voronkov, nybliven doktor i datavetenskap, har fokuserat på hur man kan hjälpa systemadministratörer att förbättra hanteringen av brandväggar. De flesta företag har tillgång till internet och internetanslutna nätverk.
2020-05-20
För att läkemedel ska vara säkra behöver de vara rena från föroreningar. För att göra reningsprocessen mer miljövänlig kan koldioxid användas, vilket kan verka paradoxalt då koldioxid oftast förknippas med en negativ klimatpåverkan.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Student"