Nyhetsarkiv för "Student"

2019-05-28
Formula Student-teamet Clear River Racing är färdiga med årets bil. Onsdagen den 29 maj avtäcks den nya bilen, CRR19, som tog 25 000 timmar att bygga. Formula Student-teamet Clear River Racing är färdiga med årets bil.
2019-05-23
Nu finns ett nytt digitalt verktyg som lärare och studenter kan använda vid grupparbeten i undervisningen. Verktyget ”Att arbeta i grupp” är en applikation i lärplattformen Canvas som kan användas på kurser med grupparbeten.
2019-05-20
Regeringen har utsett Tonje Grahn, universitetslektor på Karlstads universitet, till ny ledamot i miljödepartementets nationella expertråd för klimatanpassning. Expertrådet för klimatanpassning inrättades under hösten 2018 med uppdraget att följa och utvärdera arbetet med klimatanpassning. Rådet ansvarar också för att göra en uppdaterad klimat- och sårbarhetsanalys och ta fram underlag inför revidering av den nationella klimatanpassningsstrategin vart femte år.
2019-05-14
Mellan den 13 maj 2019 och 31 december 2020 pågår ett pilotprojekt gällande ny utrymningsorganisation i hus 21 (hus Vänern). Det innebär att utrymningsvästar och utrymningskort finns utplacerade i lokalerna.
2019-05-10
Varje år ordnar turismprogrammets studenter en arbetsmarknadsdag på vårkanten. I år var det särskilt fokus på hållbarhetsfrågor – en angelägen fråga för en bransch i stark tillväxt och förändring. Caroline Strindmar från bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita, var inbjuden för att berätta mer om arbetet med hållbarhet inom besöksnäringen.
2019-05-10
Den 14-16 maj arrangeras Includekonferensen vid Karlstads universitet med temat inkluderande pedagogik och digitalisering. Konferensen samlar Sveriges universitet och högskolor för att diskutera breddad rekrytering, hur alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde och genomförande av högre utbildning. Tre föreläsningar är öppna för studenter, personal och allmänhet.
2019-05-06
Krisberedskapsveckan startar för tredje året i rad idag den 6 maj. Centrum för klimat och säkerhet, CCS, från Karlstads universitet medverkar på flera programpunkter under veckan. Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj, initierad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att öka människors beredskap inför samhällskriser, ytterst krig.
2019-05-03

Rollspel tränar för yrkesrollen

Nyheter » 2019-05-03
Att få prova på att lägga fram en sakframställan i ett knivigt skatterättsmål och därtill på plats i förvaltningsrättens lokaler - det är värt en hel del för den framtida yrkesrollen.
2019-04-30
Fyra civilingenjörsstudenter vid Karlstads universitet har varit med och tagit fram Dysconnect, en app med poddpjäser där lyssnarens upplevelse förhöjs genom interaktiva effekter. I helgen presenterades appen för första gången inför publik vid en kulturfestival i Skottland. Hallå Martin Wahlberg, student och appinspiratör. Du har precis kommit hem från en kulturfestival i Skottland.
2019-04-29
Idag, måndagen den 29 april, lanseras kampanjen Not cool för att stoppa sexuella trakasserier inom studentvärlden genom att få fler studenter att agera i situationer som går över styr. Bakom kampanjen står Karlstad studentkår, Karlstads universitet och Länsstyrelsen Värmland. - Vi studenter kan bidra till att förhindra sexuella trakasserier genom att våga se och agera.
2019-04-25
Handelshögskolans vårbal 2019 går av stapeln den 31 maj på Karlstad CCC. Projektgruppen är i full fart med förberedelserna. Vårbalen är en tradition, som alla studenter som tar examen från Handelshögskolan till sommaren bjuds in till.
2019-04-23

Cykelmorgon på torsdag

Nyheter » 2019-04-23
På torsdag 25 april klockan 07.00 - 10.00 kan du som cyklar till universitetet hämta ett enklare cykeltillbehör vid universitetets entré som tack för din insats. En enklare genomgång av din cykel görs av cykelhandlare som finns på plats. Välkommen!
2019-04-16
Jurist är den utbildning vid Karlstads universitet som har flest sökande till höstterminen 2019. Totalt har 3 008 personer sökt utbildningen, varav 306 i första hand. En utbildning som ökar stort i antalet sökande är ämneslärarprogrammet som har en ny inriktning. - Det är glädjande att juristutbildningen för tredje året i följd är det mest sökta programmet på Karlstads universitet.
2019-04-16
Förskollärarutbildningen vid Karlstads universitet får kritik av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, vid senaste granskningen som publiceras idag den 16 april. UKÄ:s sammanvägda bedömning är att förskollärarutbildningen möjliggör, men inte fullt ut säkerställer, måluppfyllelsen av examensmålen i kunskapsformen ”kunskap och förståelse”.
2019-04-12
Under torsdagens regiontävling i Teknikåttan kämpade sex värmländska åttondeklasser med både teoretiska och praktiska utmaningar. I slutändan segrade Engelska skolan i Karlstad. Teknikåttan är en riksomfattande tävling i teknik och naturvetenskap som arrangeras av universitet och högskolor i landet.
2019-04-03
Nu är mentorprogrammet 2019 igång på Karlstads universitet. Adepter och mentorer har träffats för första gången. Det är 28 stycken par som är igång. Daniel Karlsson studerar teknisk fysik på fjärde året och Henrik Jackman arbetar på Cell Impact som tillverkar flödesplattor till bränsleceller. De är ett av paren. - Jag ser en framtid där jag jobbar som ingenjör och vill få reda på mer om hur det funkar i arbetslivet.
2019-04-01
Det här var universitetets aprilskämt 2019. Under ett antal år hängde konstverk av Lars Lerin i Karlstads universitets aulafoajé. Efter att dessa lämnades tillbaka till konstnären 2018 har väggen gapat tom. Men inte så länge till. Efter påsk kommer väggen att prydas av en stor väggmålning av streetkonstnären Sky Ban. Tio tavlor lånades av konstnären Lars Lerin i universitetets ungdom. Dessa har hängt på den östra väggen i aulafoajén.
2019-03-29
Nu finns en ny programvara för bildbehandling, illustration och layout som är gratis för studenter vid Karlstads universitet. Den heter Affinity och finns för både Windows och Mac. - Med den här programvaran kan alla studenter som vill redigera foton, göra illustrationer och layout, säger Anders Nyqvist, IT-avdelningen.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Student"