Nyhetsarkiv för "Student"

2019-03-21
Nu har Karlstads universitet skickat in ansökan om examenstillstånd för den nya treåriga tandhygienistutbildningen. Ett omfattande arbete har föregått ansökan och nu pågår rekryteringar och ett fortsatt utvecklingsarbete med att få allt klart för att förhoppningsvis kunna anta nya studenter tidigast höstterminen 2020. - Det har varit ett intensivt arbete och det känns nu väldigt positivt att vi kommit så här långt, säger Anita Boström, programledare.
2019-03-20
Proteinsyntesen har en central roll för att förstå livets mekanismer och är en hörnsten inom de molekylära livsvetenskaperna som biologi- och kemivetenskaper. Området har som alla ämnesspecifika områden ett gemensamt språk, men mycket lite forskning finns om undervisning och lärande om proteinsyntesen. Tills nu, när Sara Wahlberg, adjunkt i kemi, skrivit en licentiatavhandling i ämnet. Proteiner är livsnödvändiga. Inga proteiner - inget liv.
2019-03-19
Den 14-16 maj arrangeras Includekonferensen vid Karlstads universitet med temat Inkluderande pedagogik och digitalisering. Föreläsningar, seminarier och workshops om att alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde och genomförande av högre utbildning. Den inledande föreläsningen hålls av Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som pratar om vägar till breddat deltagande.
2019-03-13
Senaste forskningen från ämnet biologi vid Karlstads universitet visar att grågåsen har stor betydelse för spridning av växter bland öarna i Östersjön. Spridning av växtarter sker i huvudsak på tre olika sätt, med hjälp av vinden, med hjälp av vatten och med hjälp av djur.
2019-03-07
Har du svårt att sova ibland? Det är du inte ensam om. Sömnsvårigheter kan bero på många saker men går ofta att påverka med ändrade vanor och nya tankesätt. För att komma till bukt med sömnproblem på ett tidigt stadium erbjuder Vårdcentralen Kronoparken och Forshaga vårdcentral, Region Värmland och studenter på psykologprogrammet vid Karlstads universitet en sömnskola. Samarbetet mellan psykologprogrammet och primärvården ger dubbel vinst.
2019-03-07
Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi och docent i sociologi vid Stockholms universitet, är känd för sin tvärvetenskapliga forskning om arbete, organisation och makt. Inte minst för sina studier kring maktstrukturer i Djursholm. Centrum för tjänsteforskning, CTF, bjuder in till en föreläsning med Mikael den 12 mars. Mikael Holmqvist ägnar sig åt tvärvetenskaplig och etnografisk forskning om arbete, makt och organisation.
2019-03-05

Hallå där...

Nyheter » 2019-03-05
Jenni Koivisto, nydisputerad universitetsadjunkt i risk- och miljöstudier! Naturkatastrofer orsakar stora förluster och kan snabbt motverka utvecklingsinsatser i ett land.
2019-03-04

Dags för Informationsdagarna!

Nyheter » 2019-03-04
Den 6-7 mars är det dags för de årligt återkommande Informationsdagarna. Under dagarna kommer universitetet att besökas av drygt 2500 gymnasieelever. Observera att det kan bli lite trångt på universitetet under dessa dagar. Under Informationsdagarna – som pågår mellan klockan 09.00-14.00 den 6 och 7 mars – erbjuds de cirka 2500 besökande gymnasieungdomarna att gå på programinformationspass, föreläsningspass, samt en mindre utbildningsmässa.
2019-02-26
Den 13 mars i Aula Magna går Kommunikatörsdagen av stapeln. I år presenteras åtta föreläsare som under sju talarpass kommer föreläsa om framtidens kommunikation. Det är en heldag där även nätverksmöjligheter, tävlingar och mat inkluderas. Vill du veta mer om hur kommunikation kan göra oss jämställda? Eller hur vi genom kommunikation kan lyfta svensk assimilation?
2019-02-26
Vi söker nu 10 studenter från civilingenjörsprogram eller högskoleingenjörsprogram vid Karlstads universitet som vill delta på den internationella konferensen ”Engineering a Better World – the Next 100 Years” som i år arrangeras i Stockholm av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Karlstads universitet har fått möjligheten att bjuda in 10 studenter som helt kostnadsfritt får delta på konferensen.
2019-02-26
Måndag 11 mars besöks Arvika av 2018 års mottagare av Polarpriset, Dr Ahmad Sarmast, grundaren av Afghanistan National Institute of Music samt Zohra Orchestra. Studenter från Musikhögskolan Ingesund kommer att spela tillsammans med orkestern i en av bara tre konserter på svensk mark. Konserten inleds med ett samtal (c:a 30 min) där vi får möta grundaren själv, Dr Ahmed Sarmast och dirigenten Negin Khpalwak.
2019-02-22
I höst startar ett nytt program i datavetenskap vid Karlstads universitet, en treårig utbildning för den som gillar IT och programmering men som inte vill läsa fysik, elektroteknik eller så mycket matte. – Vi har skräddarsytt programmet för de som läst Natur- och Teknikprogrammen på gymnasiet, säger Tobias Pulls, programledare för den nya utbildningen. Vi tar till vara på mattekunskaperna därifrån och läser inte så mycket mer matte, bara det nödvändigaste.
2019-02-20
Drottning Silvias Jubileumsfond delar årligen ut anslag som kan sökas av forskarstuderande. Fonden ger bidrag till forskning om barn och funktionsnedsättningar och Maria Marinopoulou, medverkande i SELMA-studien i folkhälsovetenskap vid Karlstad universitet, var en av stipendiaterna. Tisdagen den 5 februari delade Drottningen ut stipendier ur Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond, vid en ceremoni på Kungliga slottet.
2019-02-13
Det säger Clary Krekula, professor i sociologi, vid Karlstads universitet. Hon forskar om åldrande, jämställdhet och organisationer. Den 20 februari berättar hon om sin forskning i seminarieserien Möt en forskare, som är öppen för allmänheten. - När vi pratar om äldre pratar vi ofta om äldreomsorg, inget mer, men åldrande är mycket mer. Jag skulle gärna se att äldreomsorg är en del av äldrepolitiken, men inte allt, säger Clary Krekula.
2019-02-12
Utbildning för hållbar utveckling för elever i grund- och gymnasieskolan är en viktig del av kunskapsöverföringen över hela världen och har varit det i två decennier. Syftet är att stärka kompetensen och få människor att agera för en hållbar utveckling.
2019-02-11
Över 120 monterplatser har skapats för att studenter ska få träffa så många arbetsgivare som möjligt på Karlstads universitets jobbmässa den 13 februari. För att matchningen mellan studenter och arbetsgivare ska bli ännu bättre har utställarna i år angett vilka globala hållbarhetsmål de fokuserar på. - Många studenter, som framtida arbetstagare, vill få en tydlig bild av utställarnas arbete med hållbarhet.
2019-02-11
Treklöverns bedömargrupp för kluster fem, kriminologi och psykologi, har i dagarna genomfört ett platsbesök hos fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid Karlstads universitet. Vid Karlstads universitet berörs ämnet psykologi och under hösten har ämnet arbetat med sin självvärdering, som tillsammans med självständiga studentarbeten är grunden för granskningsarbetet.
2019-02-01
Igår avslutades tre dagar av utbildningsutvärdering då Treklöverns bedömargrupp för kemi, biologi och miljövetenskap, Kluster 12, gjort platsbesök på Linnéuniversitet och Fakulteten för hälsa- och liv. Besöket som var i Kalmar var den tredje delen av utvärderingen där rapporten beräknas bli klar i slutet av vårterminen. - Besöket omfattar en serie av kortare möten där personal och studenter som representerar utbildningarna intervjuas separat.
2019-01-31
Poddpjäser som förhöjer lyssnarens upplevelse genom interaktiva effekter. Det har blivit verklighet genom ett samarbete mellan dramatikern Amanda Fromell och datateknikstudenter vid Karlstads universitet.
2019-01-31
Nu har starten gått för kvalitetsgranskningen av utbildningar för examina inom juridik, rättsvetenskap och skatterätt. Granskningen är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Karlstads universitet, där Karlstad är samordnare för området. Kvalitetsgranskningen görs inom Treklöversamarbetet och är ett sätt för lärosätena att regelbundet granska de utbildningar som inte utvärderas av Universitetskanslersämbetet.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Student"