Nyhetsarkiv för "Student"

2019-09-05
Två studenter från Tokyo Institute of Technology avslutar i dagarna sin utbytesperiod här på Karlstads universitet. De har studerat hur man kan använda batterier i kombination med solenergi och därmed öka lönsamheten. Chihiro Kato och Tomohiro Oka har snart tillbringat tre månader på Karlstads universitet där de gått en projektkurs inom elektroteknik under sommaren. En del av tiden har också tillbringats på Glava Energy Center där de utfört sina studier.
2019-09-03
Forskare vid Karlstads universitet utvecklar avancerade kontrollmetoder baserad på biologiskt inspirerade principer för att optimera flexibla och robusta energisystem. Forskningen ingår i det internationella projektet ACES, Adaptive Control of Energy Storage. Det långsiktiga målet är att möjliggöra en högre andel förnybar elproduktion. Forskningen om effektiva solceller går framåt, men när det inte är soligt är det viktigt att kunna lagra energin.
2019-08-30
Doktoranden Mohamed Sadek mottog pris för sitt paper vid ICM-13, International Conference on the Mechanical Behaviour of Materials, i Melbourne Australien. Han är doktorand i materialteknik vid Karlstads universitet och närmar sig nu disputationen. - Det var inte väntat från min sida att jag skulle få pris för mitt paper på konferensen, säger Mohamed Sadek, doktorand i materialteknik.
2019-08-30
Nu är arbetet i gång. Studenttorget, ytan mellan Café Gläntan och Livskraft, ska få en parkinspirerad miljö med ny marksten och belysning, två större grönskande planteringsoaser med sittbänkar runt samt en caféyta med bord och stolar. Eftersom Studenttorget grävs upp stängs delar av ytan stundtals av med staket. Livskraft håller öppet som vanligt, men vill man gå och träna är det bra att hålla koll på skyltar och pilar som visar vilken väg man ska ta.
2019-08-28
Nu har kvalitetsgranskning av flera programområden startat och ämnena börjar arbetet med sina självvärderingar. I slutet av januari är det dags för platsbesök och bedömargruppernas slutrapporter väntas i maj.
2019-08-26
Regeringen har utsett Beatrice Högå, att tillsammans med Sture Nordh, vara nomineringsperson. Beatrice Högå har studerat vid Karlstads universitet och har varit ordförande i Karlstad studentkår. Nomineringspersonernas uppdrag kan liknas vid en valberednings och går ut på att föreslå regeringen styrelsemedlemmar, så att styrelsen vid Karlstads universitet kan utveckla lärosätet så bra som möjligt. Beatrice Högå är idag verksamhetschef för Agera Värmland.
2019-08-23
Boken Housing samlar studier med nya perspektiv från olika geografiska områden och kan användas för arkitektur och stadsplanering samt i undervisning. Boken Sustainable Cities har skrivits för att belysa effektiva tillämpningar av hållbarhet i stadsområden. - Housing, är en ny open access, peer-reviewed kunskapssamling som jag är medredaktör till, säger Asaad Almssad, docent i byggteknik på Karlstads universitet.
2019-08-22
Höstterminen startar måndag den 26 augusti. Den första tiden är det fler studenter än vanligt på plats och parkeringsplatserna räcker inte alltid till. Har du möjlighet så välj annat transportmedel under terminens första veckor. Behöver du ta bilen så håll koll på förändrade parkeringszoner så att du slipper kontrollavgifter. De flesta utbildningar har någon form av uppstart och många personer samlas därför vid samma tidpunkt.
2019-08-16
Värmland Pride är ett färgsprakande event med aktiviteter och föreläsningar av olika slag på flera orter i Värmland. I år deltar Karlstads universitet på flera sätt. Lämna synpunkter till kommunen - på universitetet Karlstads kommun har en av fem Pridebrevlådor på Karlstads universitet. Där kan studenter och invånare lämna förslag på hur Karlstads kommun kan bli en mer HBTQ-vänlig kommun. Kommunen samlar in synpunkter mellan den 16 augusti och 9 september.
2019-08-16

De prisades av studenterna

Nyheter » 2019-08-16
Karlstad studentkår passade på att överraska några lärare som studenterna ville ge extra beröm vid vårterminens slut. "Hylla en lärare" hette kampanjen som pågick under hela våren och den 19 juni tillkännagavs resultatet på studentkårens Instagram. Både enskilda studenter och föreningar var välkomna att skicka in nomineringar via videor, som publicerades på kårens Instagram.
2019-07-11
Idag får 13 803 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det är en ökning med 2,7 procent jämfört med förra året och något större än ökningen för landet som helhet, som ligger på 1,5 procent jämfört med hösten 2018. Idag, den 11 juli, får de som sökt till utbildningar som startar i höst på landets högskolor och universitet besked om de har antagits, placerats som reserver eller strukits efter första urvalet.
2019-07-04

Forskare i Almedalen

Nyheter » 2019-07-04
Flera forskare från Karlstads universitet deltar i olika seminarium under Almedalsveckan. En av dem är Annika Fredén, universitetslektor i statsvetenskap. På fredag, den 5 juli, finns hon i Expressens tält och talar om opinionsläget samt deltar som expertkommentator i TV4:s ”Heta stolen” inför Socialdemokraternas tal. - Jag vill sprida ny forskning och kunskap som bygger på systematiska undersökningar och hoppas kunna bidra med nya infallsvinklar.
2019-06-27

Studenttorget rustas upp

Nyheter » 2019-06-27
Studenttorget, ytan mellan Café Gläntan och Livskraft, ska bli en grönskande oas med gott om sittplatser. Arbetet startar direkt efter semestern och beräknas ta några månader. Under vissa perioder är delar av ytan avstängd, men det kommer alltid att finnas möjlighet att ta sig till Livskraft för att träna. Studenttorget består idag mestadels av betongsten och några få sittbänkar.
2019-06-26
En globaliserad värld som förändras i allt snabbare takt ställer krav på snabba innovationsprocesser. En nyligen publicerad avhandling beskriver hur samarbeten genom öppna innovationsprocesser i nätverk kan vara ett alternativ som gör resan från idé till kommersialisering kortare. Konstant utveckling av ny teknologi i en snabbt föränderlig och globaliserad värld förkortar produkters livscykler.
2019-06-24
36 universitet och högskolor har tagit fram ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. De höjda ambitionerna rymmer både sänkta egna utsläpp och större effekt på samhällets omställning.
2019-06-19

Hallå där Lina Watz…

Nyheter » 2019-06-19
…du kom nyligen tvåa i Vinnarskallar på TV4. Grattis! Hur kändes det att vara med där och hur har det gått att kombinera med studierna vid sjuksköterskeprogrammet? Tusen tack! Jo, det har varit kämpigt att kombinera inspelningen av Vinnarskallar med att plugga. En inlämning skulle göras under de tre veckorna jag var borta och jag och en studiekompis fick göra uppgiften på bara några dagar och jobbade dygnet runt när jag kom hem från inspelningarna.
2019-06-19
Jubileumsfonden för Värmland har delat ut stipendium till Carina Vikström, tidigare student vid ämnet idrottsvetenskap. Hon prisas för sin c-uppsats om hur värmländska föreningsledare arbetat med inkludering av flickor med flyktingbakgrund i sina verksamheter.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Student"