Nyhetsarkiv för "Student"

2018-04-17
Intresset för höstens nya sätt att utbilda sig till lärare vid Karlstads universitet är stort. 193 personer, varav 110 i första hand, har sökt till de 30 utbildningsplatserna på den nya utbildningen. Det nya Grundlärarprogrammet: Verksamhetsintegrerat program 4-6 vänder sig till dem som vill arbeta som lärare i grundskolan för årskurs 4-6.
2018-04-17

Nytt utbytesavtal med SSE i Riga

Nyheter » 2018-04-17
SSE Riga, Handelshögskolan i Stockholms filial, är en ny internationell partner till Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Amos Friedman och Alexandra Mets, studenter på Handelshögskolan, skickades ut på spaningsresa till Riga under förberedelserna inför utbytesavtalet. Alexandra Mets läser Internationella affärer och ska själv ut på en utbytestermin nästa vår.
2018-04-16
Lars Nyberg är sedan den 1 mars 2018 ny professor i risk- och miljöstudier. Hans forskning handlar framför allt om risker som uppstår genom extrema väderhändelser, hur samhället drabbas och hur man kan minska de risker som vårt klimat utsätter oss för. - Min forskning handlar om att förstå ett komplext samspel mellan samhälle och natur, säger Lars Nyberg, professor i risk- och miljöstudier.
2018-04-13
En studie från CPS, Centrum för personsäkerhet, på Karlstads universitet visar att risken av dö under långdistanslopp i Sverige mellan åren 2007 och 2016 är mycket låg jämfört med tidigare studier. Löpning har blivit allt mer populärt i Sverige. Under det senaste årtiondet har intresset för att springa långt, såsom maraton, fått en ökad popularitet. Att springa ett långlopp är en stor utmaning och att fullfölja loppet är en lika stor prestation.
2018-04-03
Tillströmningen av nya och lättillgängliga droger på internet är större än någonsin. Samtidigt är kunskapen om preparaten och användarna bristfällig. En ny avhandling vid Karlstads universitet pekar på att större kunskap om drogkulturen på nätet och droganvändarnas drivkrafter, attityder och upplevelser kan effektivisera prevention och vård. Marknaden för droger är i förändring.
2018-04-01
​Karlstads universitets nya rektor Johan Sterte fattar i dagarna beslut om en kraftig neddragning på det han kallar ”trivseltrams”. Bland annat kommer det inte att förekomma några fler aprilskämt. Det här var universitetets aprilskämt 2018, som många snabbt listade ut. Johan Sterte har hittills haft en avvaktande profil när det gäller studentinriktade aktiviteter på Karlstads universitet. Nu tar han bladet från munnen.
2018-03-28

Forskning inspirerar examination

Nyheter » 2018-03-28
På kursen Advanced service management på Handelshögskolan är en del av examinationsuppgiften att göra en poster om sitt arbete, ungefär som på forskningskonferenser. Ett sätt för studenterna att visa sina kunskaper- och ett sätt att använda forskningens metoder i undervisningen. Liksom tidigare ställdes alla postrar ut i Handelshögskolan, hus 11.
2018-03-22
Forskarutbildningen i psykologi vid Karlstads universitet håller hög kvalitet. Det meddelade Universitetskanslersämbetet, UKÄ, igår och beslutet är en glädjande läsning för universitetet. UKÄ granskar ungefär en fjärdedel av alla forskarutbildningar i Sverige mellan 2017 och 2022. Psykologi är ett av de ämnen som nu har granskats och där tio utbildningar bedöms ha hög kvalitet, medan kvaliteten ifrågasätts på två utbildningar.
2018-03-13
I januari 2018 startade Karlstads universitet sina två första internationella och onlinebaserade spetsutbildningar inom ramen för ett projekt finansierat av KK-stiftelsen. Nu har universitetet beviljats ytterligare finansiering för att utveckla fler kurser. Under 2018 kommer kurser inom datakommunikation och materialteknik att arbetas fram.
2018-03-12
Forskare från Karlstads universitet har under åren 2012-2016 arbetat med projektet "Målarmusslans återkomst" och i och med det bidragit till att ha förbättrat vattenkvaliteten och ökat fisk- och musselproduktionen i tolv sydsvenska vattendrag och i Östersjön på sikt – till nytta för den biologiska mångfalden och oss människor. Den tjockskaliga målarmusslan valdes ut som symbol för naturvårdsprojektet "Målarmusslans återkomst".
2018-03-09
Mattias Eriksson valde att läsa sin fria termin vid Wilfrid Laurier university i Kanada. Det blev en rolig och mycket lärorik upplevelse, där han dessutom fick chansen att uppfylla en dröm. - Jag kände att jag ville komma iväg och se mig omkring i världen när jag hade chansen.
2018-03-09
CPS utgör ett samlat sektorsövergripande stöd för personsäkerhetsarbetet i samhället på mångvetenskaplig grund genom forskning, utredning och utveckling. Idén bakom CPS är att erbjuda ett samlat vetenskapligt stöd för detta breda fält utifrån en kombination av medicinska, samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga perspektiv.
2018-03-06
Nu är det utbildningar inom medie- och kommunikationsvetenskap som kvalitetsgranskas inom samarbetet Treklövern, där Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet ingår. I mitten av maj är det dags för platsbesök och bedömargruppens rapport väntas i september. I februari hade bedömargruppen för klustret med journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap uppstartsträff tillsammans med utbildningsansvariga för berörda utbildningar inom ämnena.
2018-03-02

Dags för Informationsdagarna!

Nyheter » 2018-03-02
Den 7–8 mars är det dags för de årligen återkommande Informationsdagarna. Under dagarna kommer universitetet att besökas av drygt 2 500 gymnasieelever. Observera att det kan bli lite trångt på universitetet under dessa dagar. Under Informationsdagarna - som pågår mellan klockan 08.30-14.00 den 7 och 8 mars - erbjuds de cirka 2 500 besökande gymnasieungdomarna att gå på programinformationspass, seminariepass, samt en mindre utbildningsmässa.
2018-02-28

Studentiaden närmar sig

Nyheter » 2018-02-28
Boka in Kristi himmelfärdshelgen – då är det dags för studentidrottsfest i Karlstad. - Det blir folkfest i tre dagar, säger Erik Myr, projektledare för Studientiaden. Studientiaden är Sveriges största studentidrottsevenemang som arrangeras på olika platser i Sverige varje år – och 2018 har turen kommit till Karlstad och Karlstads universitet.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Student"