Nyhetsarkiv för "Student"

2019-10-24
Forskare vid Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York har funnit att exponering för blandningar av kemikalier under graviditeten kan kopplas till lägre kognitiv förmåga hos barn vid sju års ålder. Kemikalier av betydelse kommer bland annat från vanliga hushållsartiklar, plaster, bekämpningsmedel och mat.
2019-10-22
Från och med hösten 2020 ändras terminstiderna vid Karlstads universitet. Den främsta anledningen är att följa Sveriges universitets- och högskoleförbunds, SUHFs, rekommendation om när terminsstarten bör infalla, för att bland annat öka möjligheten till mobilitet mellan lärosäten. Karlstads universitet har haft samma terminstider under många år, men i våras diskuterade den utbildningsadministrativa styrgruppen frågan om att eventuellt ändra terminstiderna.
2019-10-21
Nu är slutrapporten från Treklöverns kvalitetsutvärdering av utbildningar inom humaniora klar. För Karlstads universitet omfattas utbildningar i svenska språket och litteraturvetenskap Rapporten lyfter både fram goda exempel och sådant som behöver åtgärdas. Det är högskoleexamen samt kandidat- och magisterexamen i svenska språket samt högskoleexamen, kandidat-, magister- och masterexamen i litteraturvetenskap som omfattas vid Karlstads universitet.
2019-10-21
I vår kommer en ny tjänst som ersätter Min sida. Mitt Kau knyter ihop system och erbjuder studenter en personifierad digital tjänst. Uppgifter som att skapa Kau-Id, kursregistrering och att hitta rätt schema betyder idag att studenterna vid Karlstads universitet behöver besöka flera system för att få information. Mitt Kau är den nya digitala tjänsten som ska förenkla för studenterna. Mitt Kau är platsen där information samlas och dessutom gör den personlig.
2019-10-17

Avtal med Github klart

Nyheter » 2019-10-17
Handelshögskolan vid Karlstads universitet har tecknat ett partneravtal med Github - ett online Community och dotterbolag till Microsoft - för att erbjuda studenter och lärare möjlighet att kostnadsfritt samarbeta och bidra till olika IT-projekt. Vid all utveckling och förvaltning av system är versionshantering av källkoden mycket viktig. GIT är ett system för versionshantering som är utvecklat av Linux skapare Linus Torvalds.
2019-10-16
Socionomprogrammet vid Karlstads universitet har flest sökande inför vårterminen 2020. 262 personer har sökt till programmet i första hand. - Det är glädjande att programmet är populärt. Utbildningen är en akademisk yrkesutbildning och verksamhetsfältet är brett.
2019-10-16
Startskottet för höstens högskoleprov går på söndag den 20 oktober klockan 08.10. Karlstads universitet anordnar högskoleprovet i Värmland och norra Dalsland och provet kan skrivas i Karlstad, Arvika, Kristinehamn, Torsby och Åmål. 1126 personer skriver provet på de orter som Karlstads universitet har hand om. - Vi tycker det är roligt att många tar chansen och skriver provet.
2019-10-15

Golvbyte i delar av hus 21

Nyheter » 2019-10-15
Golvet på plan 1 i delar av hus 21 D och 21 E ska bytas ut. Ett antal kontorsrum berörs och flyttas tillfälligt till Studenternas hus. Troligen beror det på ett handhavandefel när golvet anlades som orsakar förhöjda värden av alifatiska kolväten i inomhusluften. English version below. - Utifrån de värden som uppmätts har vi diskuterat om det räcker att öka ventilationen, vilket redan har gjorts.
2019-10-15
Nu är slutrapporten klar för kluster 3, där sociologi, arbetsvetenskap, genusvetenskap samt ledarskap och organisation granskats. Treklöversamarbetet för kvalitetsutveckling vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet lämnar varsin rapport för respektive lärosäte.
2019-10-14

En sommar i Tokyo

Nyheter » 2019-10-14
En lärorik sommar i Tokyo har högskoleingenjörsstudenten Gustav Andersson tillbringat. På utbyte inom Karlstads universitets samarbete Summer Exchange Reserarch Programme med Tokyo Institute of Technology. - Jag var nyfiken på Japan och den här sommaren har varit intressant och lärorik på många sätt, att få inblick i den japanska kulturen inte minst, säger Gustav Andersson. Vad jag inte var så förberedd på var värmen.
2019-10-10
Den 5 oktober hölls Karlstadmästerskap i programmering där studenter, alumner och representanter från lokala IT- och teknikföretag deltog.
2019-10-04
Den 25 oktober bjuder CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, in till en föreläsning med forskaren och cybersäkerhetsexperten Fredrik Blix från Stockholms universitet. Fredrik Blix är doktor i cybersäkerhet och universitetslektor i informationssäkerhet vid Stockholms universitet. Han är också Principal på det svenska IT-utvecklingsföretaget Cybercom. Fredrik Blix syns ofta i media där han förklarar komplexa cybersäkerhetsfrågor på ett enkelt sätt.
2019-10-02

Möt en forskare i höst

Nyheter » 2019-10-02
Hösten program för Möt en forskare bjuder på politik, hälsa och kemi. Nästa tillfälle gästas av Malin Stegmann McCallion, lektor i statsvetenskap vid Karlstads universitet, och har rubriken Brexit – hur hamnade vi här? Malin Stegmann McCallion menar att Storbritannien har haft ett ambivalent förhållande till den europeiska integrationsprocessen från dess start.
2019-10-01
Att en kandidatuppsats håller så hög kvalitet att den platsar på en internationell forskarkonferens hör inte till vanligheterna. Men, Jonatan Langlet, student på civilingenjörsprogrammet i datateknik, har bevisat att det går.
2019-09-25
Du kanske har undrat vad det är för apparat som blänker i solen utanför hus 21 här på Karlstads universitet? Det är en grupp forskare som testar en solkokare. Målet med solkokaren är att lagra solvärme för matlagning. - Vi jobbar med Solkokaren som är en innovation från ett företag i Arvika, säger Hampus Piehl, utvecklingsingenjör i fysik på Karlstads universitet.
2019-09-24
För att förbereda studenterna på vad universitetsstudier innebär ordnar grundlärarprogrammet en programstartsvecka. - Vi hoppas och tror att programstartsveckan ökar genomströmningen i programmet, säger Annelie Bodén, programledare för grundlärarprogrammet. Höstterminen är igång och det har varit en intensiv start för många studenter. Mycket information att ta in, nya människor och en ny miljö.
2019-09-23

Klimatstrejk blir panelsamtal

Nyheter » 2019-09-23
Forskare vid Karlstads universitet svarar på Fridays for Future-rörelsens uppmaning till strejk med panelsamtal i Gläntan fredag den 27 september.
2019-09-23

Rekord på examenshögtid

Nyheter » 2019-09-23
Höstens examenshögtid har firats i dagarna två och Karlstads universitet har i helgen delat ut 810 glasäpplen till förväntansfulla studenter som nu lämnar studietiden för arbetslivet. Under höstens examenshögtid fick det sättas in en extra ceremoni, vilket gjorde årets högtid till den största hittills vid universitetet. - Det är roligt att antal studenter på högtiden ökar varje år, säger Helena Persson, konferenskoordinator och projektledare för examenshögtiden.
2019-09-23
Akademisk högtid är en av årets största händelser vid Karlstads universitet och en tradition med gamla anor. Det är trevligt med traditioner, men för att bibehålla dem krävs inte bara tillbakablickar utan också visioner om framtiden och kraft att föra dem vidare. I dessa dagar pratar vi mycket om hållbarhet och hur vi ska värna om vår miljö och vår planet. Hur ska nya generationer kunna föra det gamla arvet vidare om vi inte agerar nu? Medan vi fortfarande kan?
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Student"