Student vid Elitidrottsuniversitetet tog guld i styrkelyft i junior-EM

 2024-05-27