Nyhetsarkiv för "Student"

2019-04-16
Jurist är den utbildning vid Karlstads universitet som har flest sökande till höstterminen 2019. Totalt har 3 008 personer sökt utbildningen, varav 306 i första hand. En utbildning som ökar stort i antalet sökande är ämneslärarprogrammet som har en ny inriktning. - Det är glädjande att juristutbildningen för tredje året i följd är det mest sökta programmet på Karlstads universitet.
2019-04-16
Förskollärarutbildningen vid Karlstads universitet får kritik av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, vid senaste granskningen som publiceras idag den 16 april. UKÄ:s sammanvägda bedömning är att förskollärarutbildningen möjliggör, men inte fullt ut säkerställer, måluppfyllelsen av examensmålen i kunskapsformen ”kunskap och förståelse”.
2019-04-12
Under torsdagens regiontävling i Teknikåttan kämpade sex värmländska åttondeklasser med både teoretiska och praktiska utmaningar. I slutändan segrade Engelska skolan i Karlstad. Teknikåttan är en riksomfattande tävling i teknik och naturvetenskap som arrangeras av universitet och högskolor i landet.
2019-04-03
Nu är mentorprogrammet 2019 igång på Karlstads universitet. Adepter och mentorer har träffats för första gången. Det är 28 stycken par som är igång. Daniel Karlsson studerar teknisk fysik på fjärde året och Henrik Jackman arbetar på Cell Impact som tillverkar flödesplattor till bränsleceller. De är ett av paren. - Jag ser en framtid där jag jobbar som ingenjör och vill få reda på mer om hur det funkar i arbetslivet.
2019-04-01
Det här var universitetets aprilskämt 2019. Under ett antal år hängde konstverk av Lars Lerin i Karlstads universitets aulafoajé. Efter att dessa lämnades tillbaka till konstnären 2018 har väggen gapat tom. Men inte så länge till. Efter påsk kommer väggen att prydas av en stor väggmålning av streetkonstnären Sky Ban. Tio tavlor lånades av konstnären Lars Lerin i universitetets ungdom. Dessa har hängt på den östra väggen i aulafoajén.
2019-03-29
Nu finns en ny programvara för bildbehandling, illustration och layout som är gratis för studenter vid Karlstads universitet. Den heter Affinity och finns för både Windows och Mac. - Med den här programvaran kan alla studenter som vill redigera foton, göra illustrationer och layout, säger Anders Nyqvist, IT-avdelningen.
2019-03-28
På Karlstads universitet byggs en forskningsmiljö upp, som ska öka kompetensen inom en hållbar skogsbaserad bioekonomi. Under det senaste året har miljön förstärkts genom flera internationella rekryteringar av postdoktorer. Karlstads universitet har fått finansiering genom Region Värmland och Tillväxtverket för att bygga upp en forskningsmiljö inom skogsbaserad bioekonomi med kopplingar till regionala testbäddsmiljöer.
2019-03-26
Cocktaileffekten, den blandning av kemikalier, som vi utsätts för i vår vardag innebär hälsorisker som nuvarande riskbedömningar förbiser. Det framkommer av det EU-finansierade internationella forskningsprojektet EDC-MixRisk som nu presenterar sina resultat, där SELMA-studien från Karlstads universitet har en stor del. I vår vardag är vi utsatta för ett stort antal konstgjorda kemikalier.
2019-03-21
Nu har Karlstads universitet skickat in ansökan om examenstillstånd för den nya treåriga tandhygienistutbildningen. Ett omfattande arbete har föregått ansökan och nu pågår rekryteringar och ett fortsatt utvecklingsarbete med att få allt klart för att förhoppningsvis kunna anta nya studenter tidigast höstterminen 2020. - Det har varit ett intensivt arbete och det känns nu väldigt positivt att vi kommit så här långt, säger Anita Boström, programledare.
2019-03-20
Proteinsyntesen har en central roll för att förstå livets mekanismer och är en hörnsten inom de molekylära livsvetenskaperna som biologi- och kemivetenskaper. Området har som alla ämnesspecifika områden ett gemensamt språk, men mycket lite forskning finns om undervisning och lärande om proteinsyntesen. Tills nu, när Sara Wahlberg, adjunkt i kemi, skrivit en licentiatavhandling i ämnet. Proteiner är livsnödvändiga. Inga proteiner - inget liv.
2019-03-19
Den 14-16 maj arrangeras Includekonferensen vid Karlstads universitet med temat Inkluderande pedagogik och digitalisering. Föreläsningar, seminarier och workshops om att alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde och genomförande av högre utbildning. Den inledande föreläsningen hålls av Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som pratar om vägar till breddat deltagande.
2019-03-13
Senaste forskningen från ämnet biologi vid Karlstads universitet visar att grågåsen har stor betydelse för spridning av växter bland öarna i Östersjön. Spridning av växtarter sker i huvudsak på tre olika sätt, med hjälp av vinden, med hjälp av vatten och med hjälp av djur.
2019-03-07
Har du svårt att sova ibland? Det är du inte ensam om. Sömnsvårigheter kan bero på många saker men går ofta att påverka med ändrade vanor och nya tankesätt. För att komma till bukt med sömnproblem på ett tidigt stadium erbjuder Vårdcentralen Kronoparken och Forshaga vårdcentral, Region Värmland och studenter på psykologprogrammet vid Karlstads universitet en sömnskola. Samarbetet mellan psykologprogrammet och primärvården ger dubbel vinst.
2019-03-07
Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi och docent i sociologi vid Stockholms universitet, är känd för sin tvärvetenskapliga forskning om arbete, organisation och makt. Inte minst för sina studier kring maktstrukturer i Djursholm. Centrum för tjänsteforskning, CTF, bjuder in till en föreläsning med Mikael den 12 mars. Mikael Holmqvist ägnar sig åt tvärvetenskaplig och etnografisk forskning om arbete, makt och organisation.
2019-03-05

Hallå där...

Nyheter » 2019-03-05
Jenni Koivisto, nydisputerad universitetsadjunkt i risk- och miljöstudier! Naturkatastrofer orsakar stora förluster och kan snabbt motverka utvecklingsinsatser i ett land.
2019-03-04

Dags för Informationsdagarna!

Nyheter » 2019-03-04
Den 6-7 mars är det dags för de årligt återkommande Informationsdagarna. Under dagarna kommer universitetet att besökas av drygt 2500 gymnasieelever. Observera att det kan bli lite trångt på universitetet under dessa dagar. Under Informationsdagarna – som pågår mellan klockan 09.00-14.00 den 6 och 7 mars – erbjuds de cirka 2500 besökande gymnasieungdomarna att gå på programinformationspass, föreläsningspass, samt en mindre utbildningsmässa.
2019-02-26
Den 13 mars i Aula Magna går Kommunikatörsdagen av stapeln. I år presenteras åtta föreläsare som under sju talarpass kommer föreläsa om framtidens kommunikation. Det är en heldag där även nätverksmöjligheter, tävlingar och mat inkluderas. Vill du veta mer om hur kommunikation kan göra oss jämställda? Eller hur vi genom kommunikation kan lyfta svensk assimilation?
2019-02-26
Vi söker nu 10 studenter från civilingenjörsprogram eller högskoleingenjörsprogram vid Karlstads universitet som vill delta på den internationella konferensen ”Engineering a Better World – the Next 100 Years” som i år arrangeras i Stockholm av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Karlstads universitet har fått möjligheten att bjuda in 10 studenter som helt kostnadsfritt får delta på konferensen.
2019-02-26
Måndag 11 mars besöks Arvika av 2018 års mottagare av Polarpriset, Dr Ahmad Sarmast, grundaren av Afghanistan National Institute of Music samt Zohra Orchestra. Studenter från Musikhögskolan Ingesund kommer att spela tillsammans med orkestern i en av bara tre konserter på svensk mark. Konserten inleds med ett samtal (c:a 30 min) där vi får möta grundaren själv, Dr Ahmed Sarmast och dirigenten Negin Khpalwak.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Student"