Nyhetsarkiv för "Student"

2020-04-16
Psykologprogrammet på Karlstads universitet erbjuder en föreläsningsserie om sömn via onlineverktyget Zoom. Intresserad? Anmäl dig senast på måndag den 20 april. Föreläsningarna fokuserar på problem med att somna in eller somna om och ger information, råd och tips utifrån dessa typer av problem. Föreläsningarna hålls av psykologstudenter på sin åttonde termin som genomgått utbildning i evidensbaserade tekniker för att förbättra sömnen.
2020-04-16
Den senaste tiden har media rapporterat om säkerhetsbrister i Zoom världen över. Den instans av Zoom som Karlstads universitets leverantör SUNET tillhandahåller är dock inte, i samma utsträckning, påverkad av de nämnda säkerhetsbristerna. – Som anställd eller student vid Karlstads universitet kan vi känna oss trygga med att använda Zoom, säger Monika Allöv Andersson, Zoomansvarig vid IT-avdelningen vid Karlstads universitet.
2020-04-16
I coronakrisens spår har universitet och högskolor i Sverige fått fler utbildningsplatser och intresset för högre utbildning har ökat nu när arbetsmarknaden blivit tuffare. Ansökningarna till Karlstads universitet har ökat med 23 procent jämfört med 2019. Totalt ansökte 38 599 personer till Karlstads universitets program och kurser, vilket är en kraftig ökning från de 31 190 som sökte 2019.
2020-04-08

Nästan bäst i Sverige!

Nyheter » 2020-04-08
Karlstads kommun har i samarbete med Karlstads universitet och Karlstad Studentkår sökt till årets studentstad 2020/2021. Nu har beskedet kommit – och det blev ingen vinst, men pallplats! Med det vill vi skicka ett stort tack till alla studenter som gör Karlstad till just Karlstad. Stort grattis Borås till titeln Årets studentstad! Karlstad och Kau kom på en hedrande pallplats och det är ett kvitto på den goda studentstaden vi är.
2020-03-23
Den pågående coronapandemin utgör en samhällsrisk med mycket stor påfrestning för samhället från global nivå ner till enskilda individer. Ett samhälles förmåga att hantera kriser och breda samhällsrisker är av central betydelse för hur krisen utvecklas och vilka de mer långtgående konsekvenserna blir. Det är i nuläget för tidigt att göra välgrundade bedömningar av dessa konsekvenser.
2020-03-18
Spridningen av coronaviruset har fått konsekvenser som ingen av oss kunde ana i januari när de första rapporterna kom från Kina. Arbetet med att begränsa smittspridningen och skydda gamla och personer med underliggande sjukdomar, är en angelägenhet för hela samhället. Så även för Karlstads universitet. Många är naturligtvis oroliga, både för hälsan och för vilka konsekvenser åtgärderna i samhället får.
2020-03-17
I höst startar Masterprogrammet i innovation och tjänsteutveckling vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Programmet kombinerar innovation med ett fokus på tjänster och affärsskapande, en kombination som är den första av sitt slag i Sverige. – Den tillverkande industrin idag söker allt mer efter nya affärsmodeller där de kan utveckla och tjäna pengar på tjänster, säger Antti Sihvonen, lektor i företagsekonomi och programledare för den nya utbildningen.
2020-03-17

Två centrum blir ett

Nyheter » 2020-03-17
Karlstads universitet ligger i framkant inom klimat- och personsäkerhetsforskning. För att möjliggöra större forskningsprojekt samt fler internationella samarbeten blir nu Centrum för klimat och säkerhet, CCS och Centrum för personsäkerhet, CPS, istället Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR. I ett samhälle där risk- och säkerhetsfrågor blir alltmer komplexa och samhällsviktiga har Karlstads universitet bra möjligheter att vara i framkant.
2020-03-16
- Tusen tack! Det känns så klart helt fantastiskt att bli uttagen, speciellt så här tidigt. Det förenklar satsningen mot spelen på många sätt. Sen ger det såklart lite extra motivation att ta sig igenom de tuffaste passen. Mitt mål med detta spel är att simma snabbare än jag någonsin gjort, även med två ben. Det har varit mitt mål sen jag amputerade benet för tre år sedan, och jag kan inte tänka mig en bättre arena att göra det på än i Tokyo Aquatics Centre.
2020-03-09

Stanna kvar på marken

Nyheter » 2020-03-09
Två faktorer är avgörande för att minska flygresorna. Det handlar om politiska och sociala incitament samt att människor tar till sig lärdomar från utbildning i klimatförändringar. Flygresor står för en stor andel av de enskilda växthusgasutsläppen.
2020-03-06
Informationen uppdaterades den 6 mars. Karlstads universitet har som huvudprincip att följa UD:s rekommendationer kring resor till områden drabbade av Coronaviruset. Karlstads universitet följer också Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer och har även kontakt med Smittskydd Värmland för att få lokal information. In English below. This information has been updatade March 6. UD avråder sedan 6 mars från resor till Italien.
2020-03-03

Dags för Informationsdagarna!

Nyheter » 2020-03-03
Den 4-5 mars är det dags för de årligt återkommande Informationsdagarna. Under dagarna kommer universitetet att besökas av drygt 2500 gymnasieelever. Observera att det kan bli lite trångt på universitetet under dessa dagar. Under Informationsdagarna – som pågår mellan klockan 09.00-14.00 den 4 och 5 mars – erbjuds de cirka 2500 besökande gymnasieungdomarna att gå på programinformationspass, föreläsningspass, samt utbildningsmässa.
2020-03-02
En virtuell pappersmaskin innebär möjligheter att testköra och optimera driften utan dyra produktionsstopp i industrin. Ny forskning från Karlstads universitet som sparar både pengar och miljö. - Det är nu möjligt att köra pappersprocessen helt virtuellt, utan dyr utrustning, för att ta fram varje pappersmaskins optimala inställningar, säger Björn Sjöstrand, som nyligen disputerat i kemiteknik vid Karlstads universitet.
2020-02-28

Samverkansfinalisterna är klara!

Nyheter » 2020-02-28
Vilken student har bäst samarbetat med näringslivet och kommer få ta emot Karlstads universitets samverkanspris? De tre finalisterna är nu klara – och svaret kommer på 100 grader Karlstad-galan den 20 mars! Under vintern har det kommit in många nomineringar för vilken, eller vilka, studenter som är värda Karlstads universitets samverkanspris. Konkurrensen har varit hård – och nu är de tre finalisterna klara.
2020-02-27
Det enkla svaret är att utbildning inte är öppen. Antagningen är relativt hårt reglerad och universiteten bestämmer i förväg vem som får tillgång till högre utbildning och inte. Open Education Week är ett sätt att visa upp nyttan av öppen utbildning för undervisning och lärande globalt. Med öppen utbildning menas att de utan särskilda förkunskapskrav ska kunna ta del av utbildningsmaterial, verktyg och metoder.
2020-02-21
Treklöverns bedömargrupp för huvudområdena industriell organisation och ekonomi, kvalitetsteknik samt kvalitetsledning träffades nyligen för intervjuer av medarbetare och studenter. Besöket är tredje delen av utvärderingen där rapporten beräknas bli klar i slutet av vårterminen. Under hösten har programmen arbetat med sina självvärderingar som tillsammans med självständiga studentarbeten är grunden för granskningsarbetet.
2020-02-19
Hösten 2018 startade Universitetskanslersämbetet, UKÄ, utvärderingen av alla ämneslärarutbildningar i landet. Nu har beslutet kommit. Drygt hälften av utbildningarna får omdömet hög kvalitet och knappt hälften ifrågasatt kvalitet.
2020-02-18
Torsdagen den 6 februari arrangerades tävlingen Cyber Challenge av Försvarshögskolan och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 14 lag med universitetsstuderande tävlade om vilka som bäst kunde agera experter på nationell säkerhet.
2020-02-17
Under morgonen den 17 februari har ett antal affischer med bild och brottshistorik på en tidigare dömd student vid Karlstads universitet suttit uppe på campus. Vederbörande har avtjänat sitt straff och har rätt att studera vid vilket universitet som helst i Sverige, precis som vilken annan student som helst.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Student"