Nyheter

 • 2018-10-19

  Karlstads bästa programmerare är korade

  Den 6 oktober hölls Karlstadmästerskap i programmering där studenter, alumner och representanter från lokala IT- och teknikföretag deltog. Efter avslutad tävling stod det klart att lag Bug repellent, med Dan Wolff från Altran, Marcus Söder från Sogeti och Niclas Fredriksson, student inom datavetenskap vid Karlstads universitet, vunnit med fyra lösta uppgifter.

  – Det var mycket roligt att vara med, säger Marcus Söder från Sogeti. Eftersom det var min första tävling var det bra att vara i samma lag som Dan som varit med tidigare. Det gjorde att vi kunde hoppa över många nybörjarmisstag och direkt fokusera på problemlösningen tillsammans.

  Tio lag med max tre deltagare fick elva programmeringsproblem av varierande svårighetsgrad att lösa på fem timmar. Till sin hjälp hade de endast en dator, litteratur och så de egna kunskaperna.

 • 2018-10-18

  Lyckad nationell konferens om verksamhetsförlagd utbildning för vårdutbildningar

  Dagens och framtidens vård ställer allt högre krav på välutbildade och kompetenta sjuksköterskor som på ett patientsäkert sätt kan möta patienter med komplexa vårdbehov i ett allt högre tempo och med minskade resurser. Pedagogiska modeller och organisationen av studenternas VFU, verksamhetsförlagd utbildning, behöver utvecklas för att tillgängliga personella och strukturella resurser ska kunna användas effektivt.

  Den 10-11 oktober samlades 730 handledande sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, chefer, kliniska lärare och forskare för att ta del av det senaste inom utbildning, utveckling och forskningen inom området. Konferensen "Verksamhetsförlagd utbildning – att förbereda professioner för framtidens vård", blev mycket uppskattad och positivt utvärderad. Programmets upplägg med föreläsningar av hög kvalité, tillsammans med den varma stämningen och middagen med fartfylld underhållning beskrevs som framgångsfaktorerna av deltagarna.

 • 2018-10-17

  ”Man måste vara frisk för att vara sjuk”

  Sjukförsäkringen är ett av fundamenten i den svenska välfärden, då människor ska känna trygghet när de blir sjukskrivna och inte får lön från sin arbetsgivare. Men för den som är sjuk idag gäller det att vara aktiv i sitt ärende för att allt ska löpa på hos Försäkringskassan. Sjukskrivna medborgare måste arbeta för att tillsammans med Försäkringskassans handläggare få ärendet utrett och tillgång till försäkringen. Det menar Johan Kaluza, i sin avhandling ”Sjukskrivnas arbetsbörda. Arbetande medborgare möter en kundorienterad byråkrati”.

  Varje år nyttjar cirka 650 000 människor den svenska sjukförsäkringen och Försäkringskassan betalar ut cirka 33 miljarder kronor i sjukpenning. Detta gör sjukförsäkringen till ett centralt välfärdsområde och en angelägen välfärdstjänst att studera. Till skillnad från exempelvis föräldrapenning eller pensionen, måste handläggare vid Försäkringskassan göra enskilda bedömningar om hur medborgarens diagnos påverkar förmågan att utföra sitt arbete.

 • 2018-10-16

  Stort intresse för magisterprogrammet i projektledning på Handelshögskolan vid Karlstads universitet

  Inför vårterminen 2019 har 257 personer sökt till magisterprogrammet i projektledning på Handelshögskolan vid Karlstads universitet i första hand. Utbildningen startar åter till våren efter att ha pausat antagningen av nya studenter ett år.

  - Det känns jättekul att det är så många sökande. Vi startar programmet igen för att många har hört av sig och efterfrågat programmet, säger programledaren Henrik Bergman.

  Utbildningen är helt på distans, även tentor görs på distans och det verkar tilltala studenterna. Henrik Bergman bedömer att mer än hälften av de som går utbildningen nu är yrkesverksamma som arbetar med projekt inom olika branscher.

 • 2018-10-16

  Livet tio år efter uppsägningen

  Vilka är de långsiktiga konsekvenserna när industriarbetare sägs upp vid en omstrukturering? Vad händer med individer och familjer? Hur ser det ut efter tio år efter uppsägningen? Och hur effektiva är stödprogram och arbetsmarknadsåtgärder i ett längre perspektiv? Det är några av de frågor som forskare på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, Malmö universitet, Högskolan Dalarna och Försvarshögskolan söker svaren på i ett nytt forskningsprojekt.

  Projektet ”En komparativ studie av de långsiktiga erfarenheterna av omstrukturering: strukturell påverkan på framgångsrika övergångar till ett hållbart arbetsliv”, har nyligen beviljats fem miljoner kronor av Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Projektet handlar om de långsiktiga konsekvenserna av industrins omstrukturering, både ur ett individuellt och samhälleligt perspektiv.

 • 2018-10-15

  Nytt forskningsprojekt om makt och genus i mötet mellan kund och serviceanställd

  Anna Fyrberg Yngfalk och Markus Fellesson, Handelshögskolan vid Karlstads universitet har nyligen tilldelats drygt 2,5 miljoner kronor för projektet ”Kunder med ”förmåner” - #MeToo, makt och genus i kundinteraktivt tjänstearbete”. Forskningsprojektet handlar om att skapa mer kunskap om arbetsmiljön i serviceorganisationer genom att fokusera på kunders sexuella trakasserier, som är både mer omfattande och frekventa inom service och handel jämfört med andra branscher. Projektet kommer att bedrivas inom CTF, Centrum för tjänsteforskning.

  I projektet ska forskarna undersöka hur ideal om kundorientering samverkar med bredare makt- och könsstrukturer i samhället och vilka konsekvenser det har för arbetsmiljön.

@KAU

Öppen föreläsning den 18 oktober: "Farliga kemikalier. Hur kan vi skydda hälsan och miljön, i Sverige och EU?" Läs… https://t.co/5CBgRevZIz