Nyheter

 • 2024-02-26

  Att skapa lekvärldar genom musikaliskt lekande

  Forskningsstudien ”Att skapa lekvärldar genom musikaliskt lekande” studerar pedagogers uppfattning kring musik och lek i fritidshem. Ett av resultaten är att de vuxna kan behöva släppa på kontrollen och själva leka. Studien beskrivs närmare i en ny poddserie som är publicerad på Pedagog Värmland.

  Mona Persson Aronson, filosofie doktor i musikpedagogik, och Inga-Lill Emilsson, adjunkt i pedagogiskt arbete, båda Karlstads universitet, står bakom forskningsstudien ”Att skapa lekvärldar genom musikaliskt lekande”.

 • 2024-02-23

  Yrkesresan rullar vidare

  Yrkesresan är det nationella konceptet för yrkesintroduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. FoU Välfärd Värmland ansvarar för genomförandet i länet och har nu kickat i gång resan: Funktionshinder för utförare.

  Målgruppen för Yrkesresan: Funktionshinder för utförare är medarbetare som ger brukarnära stödinsatser inom exempelvis personlig assistans, daglig verksamhet och boendestöd. Johanna Elfgren, adjunkt i socialt arbete, är projektledare för denna resa, och fakultetsadministratör Martina Magnusson, är administratör för samtliga resor, båda arbetar på Karlstads universitet.

 • 2024-02-21

  Förskollärarstudenters erfarenheter av utbytesstudier

  Karlstads universitet har ett samarbete med Victoria University (VU) i Melbourne, Australien, gällande utbytesstudier. Det innebär att förskollärarstudenter kan välja att studera termin fem på plats i Australien. Nu har några av studenterna som genomfört en termins utbytesstudier deltagit i en film för att berätta om sina upplevelser och erfarenheter.

  – Det bästa med att studera på Victoria University är att lärarna är väldigt hjälpsamma och att skolan har ett väldigt bra arrangemang för att utbytesstudenter ska känna sig välkomna, berättar en av studenterna i filmen.

 • 2024-02-21

  Värmlänningar fick svaret på hälsogåtan

  På alla hjärtans dag samlades experter och forskningsentusiaster på Karlstad CCC för konferensen Forum Värmland, som firade sitt 10-årsjubileum. Detta årliga forum för hälsoforskning är ett resultat av det mångåriga samarbetet mellan Region Värmland och Karlstads universitet, där fokus ligger på att stärka värmlänningarnas hälsa.

 • 2024-02-19

  Spel ska sudda ut landsgräns vid händelse av klimatkris

  För att förbättra samhällets säkerhet och beredskap i relation till klimatkriser ska arbetsmetoder och verktyg med fokus på spel utvecklas för beredskapsaktörer på båda sidor om den svensk-norska gränsen.

  Emelie Hindersson, koordinator på Centrum för forskning om samhällsrisker, och Peter Bellström, lektor i informatik vid Handelshögskolan, tar emot i RiskLab® på Karlstads universitet. Utmaningar i samhället vid en kris är påtagliga i lokalen. På bordet finns en översvämningsmodell som visar hur vattnet tar över centrala Karlstad om kraftverksdammen i Höljes skulle rämna och på golvet finns en matta där grunderna i samhällsplanering kan studeras.

 • 2024-02-16

  Forskarna och kommunen möttes i Almen

  Karlstads universitet och Karlstads kommun har ett tätt samarbete. I veckan utvecklades det ytterligare med en ny form av träff – Forskarna i Almen.
  – Ett spännande koncept som känns spänstigt, säger prorektor Patrik Larsson.

  Tillsammans med övriga universitetsledningen och fyra representanter för ämnet statsvetenskap vid Karlstads universitet träffade han på tisdagskvällen politikerna i kommunstyrelsen och kommunens ledande tjänstepersoner i kvarteret Almen.