Nyheter

 • 2021-02-24

  DAMI4.0 – ny centrumbildning samlar expertis inom glödhett område

  Ångmaskiner, elektrifieringen inom industrin och CNC – alla tre viktiga markeringar inom industrins historia. Idag ställer digitaliseringen inom industrin nya krav. Med centrumbildningen DAMI4.0 ska Karlstads universitet vara redo att möta branschens efterfrågan på ny teknik.

  Frustande ångmaskiner och svetsande robotar har betytt mycket för utvecklingen inom industrin. 2021 står vi på tröskeln till den fjärde industriella revolutionen med olika teknologier som kommer att kunna generera en mer hållbar produktion och bygga bort mänskliga felfaktorer.

 • 2021-02-24

  Vilka utmaningar möter offentliga organisationer i sin strävan att skapa samhällsnytta?

  Den frågan har Sara Davoudi undersökt i sin avhandling - ”What happened with the leviathan of the Public Sector?: The challenges of vertical coordination in regional public organizations and its effect on public value”.

  Sara Davoudi, ekonomie doktor i företagsekonomi, berätta om din forskning.
  - Min avhandling handlar om vertikal koordination, som enkelt kan beskrivas som den kommunikation som aktörer inom offentlig sektor har med varandra, och dess utmaningar. Det är många olika aktörer, både privata och offentliga, som är med på olika nivåer och jag har tittat på om de kan prata med varandra på det sätt som behövs för att skapa den skattefinansierade samhällsnytta som de finns till för.

 • 2021-02-24

  Ersättningskemikalien BPF kan kopplas till barns kognitiva utveckling

  Forskare vid Karlstads universitet, Uppsalas universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York har funnit att exponering för bisfenol F, BPF, under tidig graviditet kan kopplas till sämre kognitiv förmåga hos barn vid 7 års ålder.

  Det har sedan länge varit känt att BPA är en hormonstörande kemikalie, och den har till exempel visats kunna påverka barns neurologiska utveckling, samt öka risken för infertilitet och hormonrelaterad cancer. Därför finns det sedan 2011 ett förbud inom EU mot att använda BPA i exempelvis nappflaskor och barnleksaker. Den nu publicerade studien visar emellertid att även ersättningskemikalien BPF kan vara riskfylld.

 • 2021-02-23

  Moa Tunström blir ny föreståndare för CRS i vår

  Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring, CRS, får en ny föreståndare från den 1 april. Moa Tunström, lektor i kulturgeografi sedan drygt ett år, efterträder Margareta Dahlström som trappar ned inför kommande pensionering.

  Moa Tunström disputerade 2009 vid Örebro universitet med avhandlingen "På spaning efter den goda staden: om konstruktioner av ideal och problem i svensk stadsbyggnadsdiskussion", i ämnet kulturgeografi och inom forskarskolan Urbana och regionala studier. Hon har tidigare varit forskare vid Institutionen för Samhällsplanering och miljö på KTH och på Nordregio, där hon specialiserade sig bland annat på stadsutvecklingsfrågor och social hållbarhet.

 • 2021-02-23

  Intensivvårdssjuksköterskornas utmaningar under pandemin

  Forskare vid Karlstads universitet, Region Värmland och Luleå tekniska universitet har fått projektmedel för att studera intensivvårdssjuksköterskors introduktion och handledning av medarbetare och studenter och vilka utmaningar de har för lärande och teamarbete vid vård av svårt sjuka patienter i pandemins framfart.

  Svårt sjuka patienter under pandemin gjorde att vården behövde omorganisera och fördela om personal och respiratorer. Kohortvård, långa arbetspass, hög arbetsbelastning och skyddsutrustning orsakade ökad arbetsbelastning parallellt med att intensivvårdssjuksköterskor, IVA-sjuksköterskor, skulle introducera nya medarbetare och handleda specialistsjuksköterskestudenter inom IVA.

 • 2021-02-19

  CriseIT 2 hjälper företag öva på kris under pandemin

  Många undersökningar som har gjorts runt om i landet visar hur pandemin påskyndat digitaliseringen hos svenska företag. Visionen för projektet CriseIT 2 stämmer väl överens med den digitalisering som nu sker i rekordfart. Att utveckla ett lättillgängligt, kostnadseffektivt och flexibelt krisövningskoncept som skapar säkerhet, nu och i framtiden, ligger helt rätt i tiden.

  Den 14 och 15 december försvann fjärrvärmen på ett stort sjukhus…
  Det var i alla fall scenariot för ett par övningar som genomfördes med CriseIT 2, där två avdelningar hos företaget Locum, som förvaltar flera sjukhus, fick öva på med det övningskoncept som utvecklats inom CriseIT. Här var det kombinerat med samtidig videokonferens i Teams.

@KAU

Ersättningskemikalien BPF kan kopplas till barns kognitiva utveckling https://t.co/8L3JTKZchB