Nyheter

 • 2024-06-24

  Prisregn till forskarteam inom journalistik vid Karlstads universitet

  ICA Journalism Studies Division Book Award har tilldelats Henrik Örnebring och Michael Karlsson, båda professorer i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet, för boken Journalistic Autonomy: The Genealogy of a Concept.

  Även artikeln ”Recoding Journalism: Establishing Normative Dimensions for a Twenty-First Century News Media” har nått framgång och tilldelats The Bob Franklin Journal Article Award. Artikeln är skriven tillsammans med Raul Ferrer-Conill, biträdande lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet.

 • 2024-06-19

  Internationell konferens lyfter frågor om utanförskap

  Med 100 registrerade besökare från 10 olika länder arrangeras The Nordic Conference of Religious Education (NCRE) på universitetet 17 – 19 juni.

  Temat för konferensen är ”den andre”, vilket belyser olika perspektiv kring minoriteter och utanförskap. 

 • 2024-06-18

  Hallå där, Indra Nielsen och Elin Emanuelsson, studenter på programmet konstnärlig kandidat musiker...

  … ni kommer att spendera hösten på Kulturhuset Spira i Jönköping på uppsättningen av Carmen. Och med självaste Rickard Söderberg i huvudrollen. Spännande! Vad ska ni göra?

  - Vi har blivit erbjudna en praktikplats för att sjunga rollerna som Frasquita (sopran) och Mercédès (mezzosopran) - Carmens nära vänner. Det kommer att vara en konsertversion med sceniska inslag. Vi kommer att spendera tre intensiva veckor med repetitioner i Jönköping fram till de tre föreställningarna den 12/9, 14/9 och 15/9. En alumn från Ingesund, Arvid Emilsson kommer att delta som Remendado (tenor).

 • 2024-06-18

  Förståelsen av IT-system handlar inte bara om teknik – hur de uppstår är lika viktigt

  Demokratisering av IT-systemdesignprocesser har länge varit en brännpunkt inom fältet deltagande design. Malin Wik, nybliven doktor i informatik vid Handelshögskolan, har i sin avhandling ”Prototyping with purpose: Increasing participatory design with malleable interactive prototypes” undersökt användares deltagande i systemdesign.

  Malin Wik, förklara vad demokratisering av IT-systemdesignprocesser innebär

 • 2024-06-17

  Didaktisk forskning i praktiken

  Den 13 juni arrangerades Ämneslärardagen. Dagen är en återkommande mötesplats för diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan lärare i skolan och forskare vid Karlstads universitet. I år var temat ”Didaktiska modeller”. Cirka 300 lärare inom gymnasieskolans olika ämnen fick fördjupa sig i sin ämnesundervisning under ledning av universitetets främsta forskare inom ämnesdidaktik.

  – Didaktiska modeller handlar om sätt att tänka kring hur didaktiska kunskaper kan användas av lärare i praktiken, säger Torodd Lunde, lektor i kemi med inriktning mot didaktik och en av dem som var med och arrangerade dagen. I stället för att tänka att forskningens roll är att ta fram evidens för vad som fungerar, så tänker man sig att den didaktiska forskningens roll är att ta fram kunskaper som lärare kan använda som stöd. Didaktiska modeller kan därmed ses som redskap för att utveckla undervisning.

 • 2024-06-14

  Birgitta Persdotter vann pris för hälsoinnovation

  Birgitta Persdotter, docent i socialt arbete vid Karlstads universitet har mottagit priset DigitalWell Award i kategorin Data & digital teknik. Priset fick hon för sitt arbete med att utveckla och implementera en digital process för att stötta insamling och analys av data för att öka jämlikheten inom socialtjänsten.

  – Det är jättekul! Det jag tycker är roligt är att det också blir en bekräftelse. För även om jag är forskare inom socialtjänst, så tangerar det också den tekniska utvecklingen och digitaliseringen, som är supercentral och viktig framåt för socialtjänstens omställning.

  Nästan 2 000 personer var med och röstade fram årets vinnare av DigitalWell Awards som lyfter fram personer som bidrar till framtidens hälsoinnovationer. Birgitta Persdotter blev den allra första forskaren att motta utmärkelsen.