Nyheter

 • 2020-09-28

  Karin Wahl-Jörgensen nästa Ander Visiting Professor vid Karlstads universitet

  Med installationsföreläsningen ”Community journalism in the coronavirus pandemic: The importance of places and platforms in covering local news” inleder Karin Wahl-Jörgensen sin tid som Ander Visiting Professor of Geomedia studies på Karlstads universitet.

  Karin Wahl-Jörgensen är professor på Cardiff School Of Journalism, Media and Cultural Studies, och hennes föreläsning bygger på djupintervjuer med brittiska samhällsjournalister och fokuserar på deras erfarenheter av att arbeta under pandemin samt hur deras professionella praxis samtidigt förändrades.

  - Lokala nyhetsorganisationer har drabbats hårt av den pågående pandemin. Det tomrum som har skapats har fyllts av samhällsjournalister som kännetecknas av småskaliga entreprenörer som ofta arbetar under en sträng budget, säger Karin Wahl-Jörgensen.

 • 2020-09-25

  Medialisering studeras vidare

  Forskningsprojektet Mått på medialisering lanserades 2016 med stöd av Ander-stiftelsen. Nu har projektet, som genomförs vid institutionen för geografi, medier och kommunikation (GMK), fått utökad finansiering och inleder fas 2 under våren 2021.

  I forskningsprojektets första del studerades olika aspekter av medialisering - hur människor upplever att deras vardag är beroende av medieteknik och i vilken grad har de blivit mer eller mindre beroende av dem. I studien användes enkätmetoder med nationella representativa urval. Samma metod användes till att belysa i vilken grad medier är viktiga för grundläggande behov samt när människor upplever att digital frånkoppling är viktig.

 • 2020-09-24

  Ikea toppar Svenskt innovationsindex - det mest innovativa företaget 2019

  För andra året i rad rankas Ikea som Sveriges mest innovativa företag. Det visar Svenskt innovationsindex där forskare vid CTF, Centrum på tjänsteforskning vid Karlstads universitet, låtit kunder bedöma innovationsgraden hos företag och organisationer på den svenska marknaden. Spotify och MTR Express kommer på en andra respektive tredje plats.

  - Gemensamt för Ikea och andra som rankas högt, eller som kraftigt avancerat sedan vår första mätning, är att de lyckats anpassa sig efter förändringar på marknaden. De har introducerat nya tjänster, som kunderna uppskattat, och genomfört förändringar i sin verksamhet som kunderna märker på daglig basis, säger Lars Witell, professor i företagsekonomi vid CTF. Att lyssna på kunden och kunna fånga upp och förutse hur marknaden förändras är en viktig nyckel till ökad innovationsförmåga och framgång.

 • 2020-09-22

  Clear river racing-bilen blir elbil

  Formula Student vid Karlstads universitet bjöd in samarbetspartners till en träff för att presentera årets team och nya bil. Utbildningsprojektet har flera företag som samarbetspartners och det ger studenterna stora möjligheter till praktisk erfarenhet och näringslivskontakter.

  Formula Student är ett årligt projekt där studenter från olika universitet runt om i världen bygger ensitsiga formulabilar från grunden och tävlar mot varandra. Karlstads universitets team, Clear River Racing, har funnits sen 2008. Projektet har utvecklats under åren och bilarna och projektet i sin helhet har blivit alltmer komplext. Tävlingsmässigt har Karlstads universitet lyckats mycket bra trots hård konkurrens från universitet med betydligt större budget än Karlstads universitet.

 • 2020-09-22

  Hallå där Jörgen och Torgny...

  på analytisk kemi, ni har publicerat en artikel om analys av hur coronaviruset för Covid-19 fäster i människokroppen. Ni framför att befintlig forskning på området har dragit felaktiga slutsatser på grund förenklade beräkningsmetoder. Hur kom ni på att göra detta?

  - Vi var intresserade av att använda vår nya avancerade beräkningsmetod av interaktioner på ytor, som Patrik Forssén, doktor i databehandling, utvecklat i samarbete med oss för att bidra till en bättre förståelse av Covid-19 infektionsmekanismerna, säger Torgny Fornstedt, professor i analytisk kemi. Men vi hade inte möjlighet göra Covid-19 experiment på kort varsel inklusive att ta hänsyn till alla säkerhetsaspekter, dessutom behövde vi ett testfall till ansökningar.

 • 2020-09-21

  Budgetpropositionen ger goda förutsättningar för Karlstads universitet

  Idag mottog universitet och högskolor i Sverige budgetpropositionen från regeringen.
  - Den ger oss stabila förutsättningar när det gäller att ta ansvar och fortsätta vara en del av lösningen på de samhällsutmaningar som coronapandemin orsakar, säger rektor Johan Sterte. Vi kommer kunna ta emot fler som vill studera vid Karlstads universitet, oavsett var i livet de befinner sig.

  Karlstads universitet får ökat anslag och när det gäller den del som rör utbildning ska det framförallt användas till tre saker.

  1. Fler platser på utbildning på avancerad nivå och
  yrkeslärarutbildning- finansiering av nya satsningar.

  2. Fler platser på bristyrkesutbildningar och behörighetsgivande utbildningar samt livslångt
  lärande- förlängning av satsningar från vårändringsbudgeten och den extra
  vårändringsbudgeten.

@KAU

Så sprider sig coronaviruset i kroppen. Torgny Fornstedt, professor i analytisk kemi på Karlstad universitet, förkl… https://t.co/tmPYrkDzDe