Nyheter

 • 2023-05-31

  REAL –forskningsledare fortbildas för framtiden

  I en gemensam satsning mellan Karlstads universitet, Mälardalens universitet, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet utbildas framtidens forskningsledare inom ledarskapsprogrammet REAL, Research Leader Initiative Programme. Genom kursen rustas kommande forskningsledare med viktiga lärdomar och utbyter erfarenheter över ämnes- och lärosätesgränserna.

  Syftet med ledarskapsprogrammet REAL är att introducera ledarskap i ett forskningssammanhang, som en förberedelse för framtida uppdrag som forskningsledare. Deltagarna har tagits ut genom en nomineringsprocess internt på respektive institution.

  Efter avslutat program kommer deltagarna att kunna:

 • 2023-05-31

  Nordisk konferens för doktorandhandledare

  Hösten 2024 arrangeras på Karlstads universitet en nordisk konferens för doktorandhandledare. Den första i sitt slag.

  - En sån här konferens har länge varit efterfrågad och nu ska den första bli av här hos oss på Karlstads universitet, säger Roger Renström, universitetslektor i miljö- och energisystem och arrangör av konferensen. Den första konferensen arrangeras i samarbete mellan Pilenheten på Göteborgs universitet och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

 • 2023-05-30

  Hållbara förpackningar utvecklas i synergi med industri

  MultiBarr är ett forskningsprojekt för funktionella och hållbara förpackningar för livsmedel, hygienprodukter inom hälsovård med mera.

  - Vår forskning fokuserar på hela produktens livscykel, från skogsråvaran till en funktionell produkt och dess återvinning, säger Beko Mesic, docent i kemiteknik och projektledare för MultiBarr projektet.

 • 2023-05-29

  Kulturvetenskaplig forskning bryter ny mark

  Det mer än mänskliga är ett område inom skönlitteratur, poesi, film, teater och konst där ny forskning nu växer fram. Kufo, kulturvetenskapliga forskargruppen vid Karlstads universitet, är med och bryter ny mark. Den 16-17 maj hölls ett internationellt symposium just med titeln ”More than human studies”.

  Bortom det mänskliga, där det jordiska möter det utomjordiska, där växt-och djurrikets varelser antar mänskliga former – eller om det är tvärtom? Här utforskas bland annat organismer som kommunicerar på ett okänt och oväntat sätt, till exempel svampar, träd eller encelliga organismer på havets botten som i den högaktuella tv-serien ”The swarm”. På Kufo:s symposium presenterades och prövades idéer och utkast till ny forskning om dessa kulturella uttryck.

 • 2023-05-29

  Konferens med fokus på lärarutbildningens utveckling

  Den 8-10 maj arrangerade nätverket The Teacher Education Policy in Europe, TEPE, en internationell konferens vid Karlstads universitet. Konferensen, med 90 deltagare, lyfte styrkor och utmaningar kopplat till lärarutbildningen.

  – Fokus den här konferensen har varit på hur vi kan anpassa och utveckla lärarutbildningen när samhället och ämnen förändras, säger Nina Kilbrink, docent i pedagogiskt arbete, och en av initiativtagarna bakom konferensen som dessutom sitter i styrelsen för TEPE.

 • 2023-05-26

  Hur miljövänlig är egentligen vattenkraft?

  Vattenkraft har sedan industrialiseringens början försett det svenska samhället och industrin med en unik kombination av säker, kostnadseffektiv och en lågutsläppsproduktion av förnybar elektricitet. Men hur miljövänliga är egentligen vattenkraften? Det undersöker nu flera forskare från Karlstads universitet tillsammans med Svenskt centrum för hållbar vattenkraft.

  - Vi forskar för att kunna ta fram verktyg för att göra det bättre för naturen, säger Eva Bergman, professor i biologi och en av forskarna i centrumet. Vår forskning inkluderar passagelösningar, det vill säga bättre fiskvägar för uppströms- och nedströmsvandrande fiskar med hänsyn till fler fiskarter än lax och ål.