Nyheter

 • 2018-01-18

  MeToo#Värmland – vad händer nu?

  Under hösten 2017 har samhället upplevt något som kan liknas vid en revolution. Kvinnor från många delar av samhället har vittnat om sexuella övergrepp och trakasserier. Onsdag den 31 januari är Centrum för genusforskning värd för ett offentligt samtal om vad som händer nu och vad Metoo innebär för våra arbetsplatser.

  Det som började i sociala medier med hashtaggen #MeToo har spridit sig: #imaktenskorridorer, #ickegodkänt, #teknisktfel, #påvåravillkor och #akademiuppropet är några exempel.

  CGF, Centrum för genusforskning, anordnar ett offentligt samtal om vad som händer nu. Vad innebär #MeToo-upproret på våra arbetsplatser? Kommer det att bli någon förändring? Vad kan män göra och hur ska de förhålla sig till #MeToo? Det är några av de frågor samtalet kommer att handla om.

 • 2018-01-18

  Anställda i öppna kontorslandskap mår sämre och är mer missnöjda med sina arbeten

  De blir allt vanligare att anställda får dela arbetsplats med sina kollegor i stora, öppna kontorslandskap. På så sätt vill företag och organisationer spara pengar men också underlätta interaktionen mellan de anställda. En ny studie från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, visar dock på det motsatta förhållandet. Ju fler som delar arbetsplats desto mindre nöjda är de anställda och desto svårare anser de det vara att ha en bra dialog med sina kollegor.

  Många företag och organisationer har anammat konceptet med öppna kontorslandskap där de anställda fått lämna sina egna kontor för att sitta tillsammans i stora öppna kontorslandskap. Vanliga argument för denna typ av investering är att skapa en kostnadseffektiv och flexibel arbetsmiljö som ska underlätta interaktion bland de anställda och leda till ökad prestation och produktivitet.

 • 2018-01-17

  Sebastian Mohr ny föreståndare för CGF

  Han har studerat europeisk etnologi, sociologi och kulturvetenskap vid Humboldtuniversitetet i Berlin, skrev sin avhandling vid Köpenhamns universitet och har undervisat i pedagogisk sociologi vid Aarhus universitet. Sedan årsskiftet är Sebastian Mohr ny föreståndare för CGF - Centrum för genusforskning.

  Just nu håller han på att lära känna Karlstad och leta bostad, och om två veckor är det dags för kursen i svenska. Tjänsten som föreståndare för Centrum för genusforskning vid Karlstads universitet väckte Sebastian Mohrs intresse:

  - Jag kände till forskningen vid Centrum för genusforskning, Ulf Mellström och inriktningen mot maskulinitet och teknologi. Det ligger i linje med mitt intresseområde, så jag blev glad och stolt över att få tjänsten som föreståndare, säger Sebastian Mohr.

 • 2018-01-16

  Kan hjärngympa förbättra minnet och öka mängden dopamin hos Parkinsonpatienter?

  Parkinsons sjukdom drabbar årligen drygt 2000 personer i Sverige. De flesta är över 55 år. Vanliga symptom är långsamma rörelser, stelhet och skakningar men även kognitiva förmågor drabbas. De motoriska symptomen kan idag behandlas framgångsrikt med hjälp av läkemedel, men behandling mot kognitiva svårigheter saknas fortfarande. Det vill forskare vid Karlstads universitet och Umeå universitet ändra på i ett nytt forskningsprojekt.

  Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom. De första symptomen uppträder vanligen efter 55 års ålder och är något vanligare hos män. Orsakerna är ännu inte helt klarlagda, men förmodligen samverkar flera faktorer. Sjukdomen kan vara ärftlig i vissa sällsynta former.

 • 2018-01-12

  Barn som själva tar sig till skolan är mer nöjda och presterar bättre

  Skolresan handlar inte bara om att ta sig från hemmet till skolan. En ny doktorsavhandling från Karlstads universitet visar hur valet av transportsätt och aktiviteter under resan påverkar barns välmående och prestation i skolan.

  Jessica Westman, doktor i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har i sin avhandling studerat hur olika faktorer som färdsätt och aktiviteter påverkar barns välmående och prestation i skolan och varför föräldrar istället väljer att skjutsa sina barn.

 • 2018-01-11

  4,6 miljoner till forskning om tjänstefiering

  Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har beviljats 4,6 miljoner kronor från KK-stiftelsen för forskning om tjänstefiering hos tillverkande företag. I projektet ska forskarna utveckla en referensmodell för att skapa en bättre förståelse för hur tjänstefiering går till i praktiken.

  Globalisering och ökad konkurrens har gjort att många tillverkande företag ökat sina tjänsteerbjudanden, inte minst när det gäller avancerade tjänster. Begreppet tjänstefiering används för att beskriva denna process, det vill säga när tillverkande företag ändrar fokus och börjar erbjuda tjänster kopplade till sina produkter och på så sätt skapar nya värden för sina kunder. För företag med en traditionell produktlogik innebär det en rad utmaningar och för att lyckas krävs ett nytt synsätt som genomsyrar hela organisationen.

@KAU

Kan hjärngympa förbättra minnet och öka mängden dopamin hos Parkinsonpatienter?
https://t.co/5gGaFBknl1