Nyheter

 • 2020-02-21

  Handelshögskolan är ett steg närmare en ackreditering

  Handelshögskolan har blivit godkänd för en slutgiltig granskning av AACSB, en icke-vinstdrivande organisation som arbetar med kvalitetsutveckling och ackreditering av handelshögskolor världen över. Granskningen kommer att ske i form av ett platsbesök i slutet av 2020 eller i början av 2021.

  – Jag är otroligt stolt över den kvalitetsresa som vi har gjort tillsammans mot en ackreditering de senaste åren, säger Martin Löfgren, prefekt vid Handelshögskolan. Nu återstår att sammanställa en slutrapport och förbereda platsbesöket så att vi på bästa sätt kan berätta vilka vi är, vad vi gör och vad vi uppnått i vårt kvalitetsarbete sedan 2015 då arbetet enligt AACSB:s standarder påbörjades.

  Platsbesöket kommer att pågå under tre dagar då ett internationellt AACSB team ska bedöma om Handelshögskolan når upp till ackrediteringskraven.

 • 2020-02-20

  Universitetsstyrelsen: God grund för satsningar på lärosätet

  Det visar årsredovisningen för 2019 som styrelsen för Karlstads universitet idag beslutade om. Verksamhetsutfallet för 2019 uppgick till 10,8 miljoner kronor.
  - Att vi hamnar så nära noll är i grunden positivt, säger rektor Johan Sterte. Det visar att vi använder våra pengar till utbildning och forskning.

  - En stabil ekonomisk situation gör också att vi kan satsa mer på att rekrytera spetskompetens och doktorander, säger Johan Sterte. Det ligger i linje med vår strategi som innebär att vi ska vara ett hållbart universitet med mer forskning och samverkan. I sin tur stärker det vår attraktionskraft i konkurrensen om studenter och medarbetare.

 • 2020-02-20

  Prestigefullt pris till professor i datavetenskap

  Javid Taheri, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet, har tilldelats priset ”Award of excellence” av IEEE Technical Committee on Scalable Computing (TCSC). Priset får han för sitt bidrag till forskningen inom molntjänster och artificiell intelligens.

  – Jag är väldigt glad över att ha fått det här priset. Det motiverar mig att jobba ännu hårdare och förhoppningsvis få större påverkan inom mitt område och andra angränsande områden, säger professor Javid Taheri.

  Priset baseras bland annat på publikationer och framgångsrika forskningsansökningar och ges varje år till tre framstående och inflytelserika personer inom området för skalbar databehandling.

 • 2020-02-19

  UKÄ-granskning av ämneslärarprogrammet klar

  Hösten 2018 startade Universitetskanslersämbetet, UKÄ, utvärderingen av alla ämneslärarutbildningar i landet. Nu har beslutet kommit. Drygt hälften av utbildningarna får omdömet hög kvalitet och knappt hälften ifrågasatt kvalitet. Karlstads universitet får både beröm och kritik.

  I utbildningsutvärderingarna av lärarutbildningen granskas kvaliteten på alla förskollärar- och grundlärarutbildningar, ämneslärarutbildningar på grundskolans och gymnasieskolan samt yrkeslärarutbildningar. Hösten 2018 startade utvärderingen av ämneslärarutbildningen och för Karlstads universitets del har beslut nu kommit om ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan för undervisningsämnena idrott och hälsa, matematik, musik, samhällskunskap samt svenska.

 • 2020-02-19

  Folkhälsoutmaningar temat för Värmlands största forskningskonferens

  Alla värmlänningar blir äldre och med det ökar risken för sårbarhet i våra kroppar, men det behöver inte medföra nedsatt livslust eller livskvalitet. Årets Forum Värmland handlade om rörelseapparaten, det vill säga våra leder, muskler och vårt skelett. Här samlades forskning som fördjupar kunskapen kring människans rörelseförmåga som är en intressant folkhälsoutmaning.

 • 2020-02-18

  Kau-studenter nådde semifinal i nationell cybersäkerhetstävling

  Torsdagen den 6 februari arrangerades tävlingen Cyber Challenge av Försvarshögskolan och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 14 lag med universitetsstuderande tävlade om vilka som bäst kunde agera experter på nationell säkerhet. Karlstadlaget TrollControl gjorde bra ifrån sig och tog sig till semifinal.

  – Det var en rolig erfarenhet där vi verkligen utmanades med att fatta viktiga beslut på en kort tid, säger Michaela Padden, doktorand i statsvetenskap och en av deltagarna i TrollControl. Men, jag tycker att vi klarade av det bra och att vi hade en bra kommunikation inom laget.

@KAU

UKÄ-granskningen av ämneslärarprogrammet är klar. Karlstads universitet får både beröm och kritik, https://t.co/teB5fXchHw