Distanskurser

Här presenteras alla distanskurser inom ämnet, både på grundnivå och avancerad nivå. Observera att vissa kurser erbjuds både för campus och distans - välj rätt utbildningsform på kurssidan.

Titel
Akademiskt skrivande 7.5 HP
Andraspråksutveckling och inlärarspråk 7.5 HP
Barns läs-, skriv- och matematiklärande 30.0 HP
Barns läs-, skriv- och matematiklärande - Arbetsintegrerad variant 22.5 HP
Bedömning samt läs- och skrivsvårigheter 7.5 HP
Det interkulturella klassrummet och skolämnet svenska som andraspråk 7.5 HP
Dialekter i Sverige 7.5 HP
Examensarbete Grundlärarprogrammet - Svenska språket 30.0 HP
Flerspråkighet och andraspråksutveckling 7.5 HP
Innehåll, arbetssätt och bedömning 7.5 HP
Introduktion till metoder i flerspråkighetsforskning 7.5 HP
Litteracitet i ett andraspråksperspektiv 7.5 HP
Litteraturdidaktik i flerspråkig kontext 7.5 HP
Läsutveckling och läsundervisning 7.5 HP
Ord och uttryck 7.5 HP
Retorik III 7.5 HP
Självständigt arbete 7.5 HP
Självständigt arbete 15.0 HP
Självständigt arbete för magisterexamen i ämnesdidaktik 15.0 HP
Skriva och tala 7.5 HP
Skrivutveckling och skrivundervisning 7.5 HP
Språk och samhälle 7.5 HP
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever 7.5 HP
Språkhistoria och nordiska språk 7.5 HP
Språkvård 7.5 HP
Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 30.0 HP
Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 II 15.0 HP
Svenska som andraspråk A 30.0 HP
Svenska som andraspråk för lärare åk 1-6 15.0 HP
Svenska språket A 30.0 HP
Svenska språket B 30.0 HP
Svenska språket C 30.0 HP
Svenska språket i samspel med estetiska ämnen - arbetsintegrerad variant 7.5 HP
Svenska språkets uppbyggnad 7.5 HP
Svenskan i tvärspråkligt perspektiv 7.5 HP
Systematisk ämnesdidaktisk forskningsöversikt 7.5 HP
Textanalys 7.5 HP
Tidig läs- och skrivutveckling 7.5 HP
Tidigt läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet 30.0 HP
Verksamhetsförlagd utbildning III - grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15.0 HP
Vetenskapliga metoder I 7.5 HP