Distanskurser

Här presenteras alla distanskurser inom ämnet, både på grundnivå och avancerad nivå. Observera att vissa kurser erbjuds både för campus och distans - välj rätt utbildningsform på kurssidan.

Titel
Akademiskt skrivande 7.5 ECTS credits
Andraspråksutveckling och inlärarspråk 7.5 ECTS credits
Barns läs-, skriv- och matematiklärande 30.0 ECTS credits
Barns läs-, skriv- och matematiklärande - Arbetsintegrerad variant 22.5 ECTS credits
Bedömning samt läs- och skrivsvårigheter 7.5 ECTS credits
Det interkulturella klassrummet och skolämnet svenska som andraspråk 7.5 ECTS credits
Dialekter i Sverige 7.5 ECTS credits
Examensarbete Grundlärarprogrammet - Svenska språket 30.0 ECTS credits
Flerspråkighet och andraspråksutveckling 7.5 ECTS credits
Innehåll, arbetssätt och bedömning 7.5 ECTS credits
Introduktion till metoder i flerspråkighetsforskning 7.5 ECTS credits
Litteracitet i ett andraspråksperspektiv 7.5 ECTS credits
Litteraturdidaktik i flerspråkig kontext 7.5 ECTS credits
Läsutveckling och läsundervisning 7.5 ECTS credits
Ord och uttryck 7.5 ECTS credits
Retorik III 7.5 ECTS credits
Självständigt arbete 7.5 ECTS credits
Självständigt arbete 15.0 ECTS credits
Självständigt arbete för magisterexamen i ämnesdidaktik 15.0 ECTS credits
Skriva och tala 7.5 ECTS credits
Skrivutveckling och skrivundervisning 7.5 ECTS credits
Språk och samhälle 7.5 ECTS credits
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever 7.5 ECTS credits
Språkhistoria och nordiska språk 7.5 ECTS credits
Språkvård 7.5 ECTS credits
Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 30.0 ECTS credits
Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 II 15.0 ECTS credits
Svenska som andraspråk A 30.0 ECTS credits
Svenska som andraspråk för lärare åk 1-6 15.0 ECTS credits
Svenska språket A 30.0 ECTS credits
Svenska språket B 30.0 ECTS credits
Svenska språket C 30.0 ECTS credits
Svenska språket i samspel med estetiska ämnen - arbetsintegrerad variant 7.5 ECTS credits
Svenska språkets uppbyggnad 7.5 ECTS credits
Svenskan i tvärspråkligt perspektiv 7.5 ECTS credits
Systematisk ämnesdidaktisk forskningsöversikt 7.5 ECTS credits
Textanalys 7.5 ECTS credits
Tidig läs- och skrivutveckling 7.5 ECTS credits
Tidigt läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet 30.0 ECTS credits
Verksamhetsförlagd utbildning III - grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15.0 ECTS credits
Vetenskapliga metoder I 7.5 ECTS credits