Kurser i Svenska språket

Inom universitetsämnet svenska står det svenska språket med dess uttrycksmöjligheter, variation och förändring i centrum. Här ryms även frågor som gäller människans språkinlärning och kommunikation i allmänhet, såsom barns tillägnande av skriftspråket och skillnaden mellan talad och skriven kommunikation. Inom ämnet diskuteras de normer och attityder som finns kring olika typer av språkbruk och de samhällsfaktorer som påverkar språkanvändningen.

Studier i svenska ger både ökade teoretiska insikter och finslipade praktiska färdigheter. Ämnet fungerar därmed väl både som kärna i en språklig eller pedagogisk utbildning och som komplement till andra studier och yrken.

Inom Svenska språket studeras det svenska språkets uppbyggnad i sig och i jämförelse med andra språk. Ett tydligare kontrastivt perspektiv, både språkligt och kulturellt, finns i Svenska som andraspråk.

Kontakt Studie- och karriärvägledare Lärarprogrammen.
Mail: fraga.lararutbildningen@kau.se