Kurser i Svenska språket

Inom universitetsämnet svenska står det svenska språket med dess uttrycksmöjligheter, variation och förändring i centrum. Här ryms även frågor som gäller människans språkinlärning och kommunikation i allmänhet, såsom barns tillägnande av skriftspråket och skillnaden mellan talad och skriven kommunikation. Inom ämnet diskuteras de normer och attityder som finns kring olika typer av språkbruk och de samhällsfaktorer som påverkar språkanvändningen.

Studier i svenska ger både ökade teoretiska insikter och finslipade praktiska färdigheter. Ämnet fungerar därmed väl både som kärna i en språklig eller pedagogisk utbildning och som komplement till andra studier och yrken.

Inom Svenska språket studeras det svenska språkets uppbyggnad i sig och i jämförelse med andra språk. Ett tydligare kontrastivt perspektiv, både språkligt och kulturellt, finns i Svenska som andraspråk.

Kontakt Studie- och karriärvägledare Lärarprogrammen.
Mail: fraga.lararutbildningen@kau.seKurser på grundnivå

Akademiskt skrivandeUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GAS1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Andraspråksutveckling och inlärarspråk Utbildningstillfällen

Kurskod: S2GB20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Bedömning samt läs- och skrivsvårigheterUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GDK4

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Det interkulturella klassrummet och skolämnet svenska som andraspråkUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GA10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Dialekter i SverigeUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GAS2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–36
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Flerspråkighet och andraspråksutvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GA30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Innehåll, arbetssätt och bedömningUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GA40

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Introduktion till metoder i flerspråkighetsforskning Utbildningstillfällen

Kurskod: S2GB50

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Litteracitet i ett andraspråksperspektivUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GB30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Litteraturdidaktik i flerspråkig kontext Utbildningstillfällen

Kurskod: S2GB40

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Läsutveckling och läsundervisningUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GDK3

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Ord och uttryckUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GB11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Retorik IUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GAR1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Kväll)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Kväll)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Retorik IIUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GAR2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Kväll)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Retorik IIIUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GAR3

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Kväll)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Självständigt arbete Utbildningstillfällen

Kurskod: S1GB14

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Självständigt arbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GC30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Skriva och talaUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GB13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Skrivutveckling och skrivundervisningUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GDK2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Språk och samhälleUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GA12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga eleverUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GLU1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
Sommar-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 24–28
Svenska
 Fristående kurs
Sommar-25
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 25–29
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Språkhistoria och nordiska språkUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GB12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
SpråkvårdUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GA13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Svenska - grundlärare i fritidshemUtbildningstillfällen

Kurskod: LFGG13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 51–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3Utbildningstillfällen

Kurskod: LPGG04

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 IIUtbildningstillfällen

Kurskod: LPGG17

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–13
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–13
Svenska
Programkurs
15 HP
Svenska för grundlärare i årskurs 4-6Utbildningstillfällen

Kurskod: LPGG25

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Svenska som andraspråk AUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GA60

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Svenska som andraspråk för lärare åk 1-6Utbildningstillfällen

Kurskod: S2GA15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 36–23
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Svenska som främmande språk IUtbildningstillfällen

Kurskod: SFGA01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Svenska språket AUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GA10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Svenska språket BUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GB10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Svenska språket CUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GC10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Svenska språkets uppbyggnadUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GA11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Svenskan i tvärspråkligt perspektivUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GA20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
TextanalysUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GA14

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Tidig läs- och skrivutvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GDK1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Tidigt läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhetUtbildningstillfällen

Kurskod: S1GK30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP

Kurser på avancerad nivå

Barns läs-, skriv- och matematiklärandeUtbildningstillfällen

Kurskod: LPAF61

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Barns läs-, skriv- och matematiklärandeUtbildningstillfällen

Kurskod: LPAF62

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Barns läs-, skriv- och matematiklärande - Arbetsintegrerad variantUtbildningstillfällen

Kurskod: LPAF88

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-25
Distans  (Karlstad)
75% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
22,5 HP
Examensarbete Grundlärarprogrammet - Svenska språketUtbildningstillfällen

Kurskod: LXAG75

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
75% (Dag)
v. 11–49
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Självständigt arbete för magisterexamen i ämnesdidaktikUtbildningstillfällen

Kurskod: DIA108

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
15 HP
Svenska språket i samspel med estetiska ämnen - arbetsintegrerad variantUtbildningstillfällen

Kurskod: LPAF77

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
75% (Dag)
v. 48–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Systematisk ämnesdidaktisk forskningsöversiktUtbildningstillfällen

Kurskod: DIA105

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Verksamhetsförlagd utbildning III - grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3Utbildningstillfällen

Kurskod: LPAG04

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–50
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–50
Svenska
Programkurs
15 HP
Vetenskapliga metoder IUtbildningstillfällen

Kurskod: DIA106

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP