Kurser i Svenska språket

Inom universitetsämnet svenska står det svenska språket med dess uttrycksmöjligheter, variation och förändring i centrum. Här ryms även frågor som gäller människans språkinlärning och kommunikation i allmänhet, såsom barns tillägnande av skriftspråket och skillnaden mellan talad och skriven kommunikation. Inom ämnet diskuteras de normer och attityder som finns kring olika typer av språkbruk och de samhällsfaktorer som påverkar språkanvändningen.

Studier i svenska ger både ökade teoretiska insikter och finslipade praktiska färdigheter. Ämnet fungerar därmed väl både som kärna i en språklig eller pedagogisk utbildning och som komplement till andra studier och yrken.

Inom Svenska språket studeras det svenska språkets uppbyggnad i sig och i jämförelse med andra språk. Ett tydligare kontrastivt perspektiv, både språkligt och kulturellt, finns i Svenska som andraspråk.

Kontakt Studie- och karriärvägledare Lärarprogrammen.
Mail: fraga.lararutbildningen@kau.seÖvriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.

Barns läs-, skriv- och matematiklärande 30 HP
Barns och ungas språk och läsande i utveckling 15 HP
Examensarbete I - grundlärare 15 HP
Examensarbete II - grundlärare 15 HP
Examensarbete inom lärarprogrammet 15 HP
Examensarbete inom lärarprogrammet (språk) 15 HP
Examensarbete och VFU III - grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 45 HP
Grammatik och fonologi 7,5 HP
Grundläggande perspektiv på den vetenskapliga modersmålsdidaktiken 15 HP
Leka, skriva, läsa - kulturellt samlärande (Ingår i lärarfortbildningen) 15 HP
Läs- och skrivprocessen ur språkpsykologiskt perspektiv 7,5 HP
Praktisk svenska: Skrivande i arbetslivet 7,5 HP
Praktisk svenska: Skrivande på högskola och universitet 7,5 HP
Skriva och tala 7,5 HP
Språk i samhället 7,5 HP
Språk och språkbeskrivning 15 HP
Språk och text 15 HP
Språkstruktur 7,5 HP
Svenska för blivande lärare 30 HP
Svenska för blivande lärare 30 HP
Svenska för grundlärare i årskurs 4-6 30 HP
Svenska för lärare åk 7-9, 30 hp (61-90). Ingår i Lärarlyftet II 30 HP
Svenska för lärare åk 7-9, 45 hp (46-90). Ingår i Lärarlyftet II 45 HP
Svenska för lärare åk 7-9, 60 hp (31-90). Ingår i Lärarlyftet II 60 HP
Svenska för lärare åk 7-9, 75 hp (16-90). Ingår i Lärarlyftet II 75 HP
Svenska för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II 90 HP
Svenska för lärare, åk 7-9 15hp (31-45) (Ingår i lärarfortbildningen) 15 HP
Svenska för lärare, åk 7-9, 15 hp (46-60). Ingår i Lärarlyftet 15 HP
Svenska för lärare, åk 7-9, 30hp (16-45) Ingår i lärarfortbildningen 30 HP
Svenska för lärare, åk 7-9, 30hp (61-90). Ingår i Lärarlyftet 30 HP
Svenska för lärare, åk 7-9, 45 hp (46-90). Ingår i Lärarlyftet. 45 HP
Svenska i tal och skrift 15 HP
Svenska med språkdidaktisk inriktning 30 HP
Svenska med språkvetenskaplig inriktning 30 HP
Svenska och matematik i barnens värld 2 30 HP
Svenska och matematik i samspel 30 HP
Svenska som andraspråk för lärare (Ingår i Lärarlyftet) 30 HP
Svenska språket 30 HP
Svenska språket 30 HP
Svenska, lärarinriktad kurs för grundskolans senare år samt gymnasieskolan 30 HP
Svenska, lärarinriktad kurs med språkdidaktisk inriktning 30 HP
Svenska, lärarinriktad kurs med språkvetenskaplig inriktning 30 HP
Textanalys 7,5 HP
Verksamhetsförlagd utbildning III - grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15 HP