Nyhetsarkiv för Kau.se

2000-08-29

Akademisk högtid för studenter

Nyheter » 2000-08-29
Lördagen den 16 september klockan 14.00 inbjuds studenter som uppfyller kraven för en högskole-ingenjörs-/magisterexamen och som avslutat sin utbildning under år 2000 till en examenshögtid på Carlstad Conference Center. Denna examenshögtid ingår i den Akademiska högtid som startar redan på fredagen med promovering av hedersdoktorer och doktorer samt installation av professorer – en historisk händelse för det nya Karlstads universitet.
2000-08-25

Nya prefekter utsedda

Nyheter » 2000-08-25
Den första juli började en nya mandatperiod för husets prefekter och det finns några nya namn på listan.
2000-08-17
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse har beslutat tilldela professor Lars-Arne Sjöberg, Institutionen för kemi, stiftelsens pris för framgångsrik kunskapsspridning. Priset är på 100 000 kr och kommer att delas ut vid en ceremoni under hösten i Karlstad. Lars-Arne Sjöberg är professor i teknisk kemi, och verksam vid Karlstads universitet sedan 17 år.
2000-08-16

Viktig säkerhetsinformation

Nyheter » 2000-08-16
Reducerade utrymningsvägar och NY återsamlingsplats för ALLA. Eftersom många av universitetets utgångar är blockerade eller stängda på grund av de omfattande byggnadsarbeten som pågår, uppmanas besökare, studenter och personal att se över vilka utrymningsvägar som är aktuella. Läs mer
2000-07-24

Alla studenter försäkrade

Nyheter » 2000-07-24
Enligt ett avtal mellan kammarkollegiet och Centrala Studiestödsnämnden, CSN, är sedan den 1 juli i år samtliga studenter vid statliga universitet och högskolor i Sverige personskadeförsäkrade. Regeringen godkände den 27 april avtalet som innebär att alla studenter vid statliga universitetet och högskolor får en personskadeförsäkring.
2000-06-29
Den treåriga mandatperioden för uppdragen som prefekt och proprefekt löper ut den 30 juni och från 1 juli får vi se några nya namn på listan.
2000-06-20
Idag fattade Högskoleverket beslut om vilka av de sex universitet och högskolor som ansökt om rätten att examinera civilingenjörer, som uppfyller alla kvalitetskrav. Endast utbildningen vid Karlstads universitet uppfyller helt kvalitetskraven. - Det är oerhört glädjande att vi nu får rätt att examinera civilingenjörer.
2000-06-16
Gymnasieelever från Karlstad och Hammarö deltar i en sommarforskarskola vid Karlstads universitet under vecka 24 till 26. Eleverna, som studerar på naturvetenskapliga program, får varje dag en forskaruppgift som ska lösas och sedan presenteras för de andra på ett bra sätt. Syftet med forskarskolan är framförallt att öka intresset för naturvetenskap och teknik hos eleverna.
2000-06-06

Förnyad lärarutbildning

Nyheter » 2000-06-06
Torsdag den 25 maj presenterade regeringen sitt förslag till en förnyad lärarutbildning för riksdagen. Regeringens förslag går i korthet ut på en ny sammanhållen lärarutbildning och kraftigt ökade resurser till forskning och forskarutbildning. En ny samlad lärarexamen föreslås ersätta åtta av de nuvarande lärarexamina och omfatta 120 till 220 poäng.
2000-05-23

Hur mår värmlänningarna?

Nyheter » 2000-05-23
Långtidssjukskrivningarna ökar och utbrändhet är en vanlig diagnos i Värmland. Problemet är större här än på andra håll i landet och just nu håller forskare vid universitetet på att reda ut varför det är så. Hösten -99 startades ett projekt vid CFF, Centrum för folkhälsoforskning, vid Karlstads universitet. Projektet som i första hand sträcker sig till hösten 2001 kallas för OVAL vilket betyder: Ohälsan i Värmlands ArbetsLiv.
2000-05-09
Fredagen den 24 mars hölls ett symposium om språkdidaktik vid universitetet. Dagen var uppkallad efter Rigmor Eriksson, doktor i engelska, som under lång tid varit verksam vid Karlstads universitet. Rigmor Eriksson, som är ett av de ledande namnen i Sverige vad gäller språkinlärning i skolan tror på eleverna. Hon anser att de själva kan och måste och ta ansvar för sitt lärande, men att det inte är enkelt.
2000-05-09

Ny professor i konst

Nyheter » 2000-05-09
Hans-Olof Boström är nybliven professor i konstvetenskap. Hans liv genomsyras av konst och hans stora intresse de senaste åren har varit ett gammalt skåp. Hans-Olof Boströms arbete för att hålla ämnet konstvetenskap på en hög akademisk nivå är väl känt och hans önskan för framtiden är att få ytterligare en lektor till ämnet. Hans-Olof Boström har varit anställd som universitetslektor och ämnesföreträdare i konstvetenskap hos oss sedan 1993.
2000-04-26

Professor med fokus på fisk

Nyheter » 2000-04-26
Larry Greenberg är professor vid biologiämnet och forskar huvudsakligen om sötvattensfisk. Han vill veta mer om hur olika fiskarter lever, vad de behöver och hur de påverkar varandra. - Jag har alltid forskat om sötvatten och fiskar, säger Larry Greenberg. I mitt avhandlingsarbete tittade jag närmare på konkurrensförhållandena mellan olika små abborrfiskarter.
2000-04-26

Prestigefyllt pris

Nyheter » 2000-04-26
Karlstad Studentkårs Pedagogiska Akademi har valt årets tre lärorikaste lärare och universitetets mest serviceinriktade administratör. Lärarna väljs inom de tre områdena utbildning, N/T och H/S. De vinnande lärarna i år är: Bengt Alm, matematik, Bengt Garpe, rättsvetenskap och Sören Dalevi, religionsvetenskap. Den vinnande administratören heter Kajsa Fritiofsson och är institutionssekreterare på ämnet rättsvetenskap. I år är nionde året i rad som priset delas ut.
2000-03-13

Så gick 1999

Nyheter » 2000-03-13
Årsredovisningen och bokslutet är nu klart. Året som gick av ett underskott för Karlstads universitet på drygt 20 miljoner kronor. Populärversionen av årsredovisningen trycks just nu och snart kan vi alla ta del av innehållet i den. Men det kan vara svårt att förstå vad alla siffror och torra fakta egentligen innebär. Jag träffade prorektor BengtOve Gustavsson och frågade honom: hur gick 99? - Förra året var vårt första som universitet och det har kostat.
2000-03-13

Bygg ett jämställt universitet!

Nyheter » 2000-03-13
De nya universiteten har en unik möjlighet att skapa en akademisk miljö präglad av jämställdhet och den möjligheten ska ni ta till vara. Det sa utbildningsminister Thomas Östros när han var på blixtvisit i Karlstad och hade ett seminarium med doktoranderna. Det var på den internationella kvinnodagen som Thomas Östros besökte Karlstad. Han passade på att bjuda in doktoranderna till seminarium på temat Kvinnors karriär i en akademisk värld.
2000-03-13

Så gick 1999

Nyheter » 2000-03-13
Årsredovisningen och bokslutet är nu klart. Året som gick av ett underskott för Karlstads universitet på drygt 20 miljoner kronor. Populärversionen av årsredovisningen trycks just nu och snart kan vi alla ta del av innehållet i den. Men det kan vara svårt att förstå vad alla siffror och torra fakta egentligen innebär. Jag träffade prorektor BengtOve Gustavsson och frågade honom: hur gick 99? - Förra året var vårt första som universitet och det har kostat.
2000-02-15
Vägvalets mentorprojekt är värt att stödja tycker Sparbanksstiftelsen Alfa, som onsdagen den 9 februari överlämnade en check på 600 000 kr till Vägvalet. Pengarna ska användas till att fortsätta arbetet med mentorskap. Projektets idé är att ge studenter en personlig kontakt på ett värmländskt företag eller organisation. Mentorskapet ses mycket positivt från alla håll.