Nyhetsarkiv för Kau.se

2000-06-06

Förnyad lärarutbildning

Nyheter » 2000-06-06
Torsdag den 25 maj presenterade regeringen sitt förslag till en förnyad lärarutbildning för riksdagen. Regeringens förslag går i korthet ut på en ny sammanhållen lärarutbildning och kraftigt ökade resurser till forskning och forskarutbildning. En ny samlad lärarexamen föreslås ersätta åtta av de nuvarande lärarexamina och omfatta 120 till 220 poäng.
2000-05-23

Hur mår värmlänningarna?

Nyheter » 2000-05-23
Långtidssjukskrivningarna ökar och utbrändhet är en vanlig diagnos i Värmland. Problemet är större här än på andra håll i landet och just nu håller forskare vid universitetet på att reda ut varför det är så. Hösten -99 startades ett projekt vid CFF, Centrum för folkhälsoforskning, vid Karlstads universitet. Projektet som i första hand sträcker sig till hösten 2001 kallas för OVAL vilket betyder: Ohälsan i Värmlands ArbetsLiv.
2000-05-09
Fredagen den 24 mars hölls ett symposium om språkdidaktik vid universitetet. Dagen var uppkallad efter Rigmor Eriksson, doktor i engelska, som under lång tid varit verksam vid Karlstads universitet. Rigmor Eriksson, som är ett av de ledande namnen i Sverige vad gäller språkinlärning i skolan tror på eleverna. Hon anser att de själva kan och måste och ta ansvar för sitt lärande, men att det inte är enkelt.
2000-05-09

Ny professor i konst

Nyheter » 2000-05-09
Hans-Olof Boström är nybliven professor i konstvetenskap. Hans liv genomsyras av konst och hans stora intresse de senaste åren har varit ett gammalt skåp. Hans-Olof Boströms arbete för att hålla ämnet konstvetenskap på en hög akademisk nivå är väl känt och hans önskan för framtiden är att få ytterligare en lektor till ämnet. Hans-Olof Boström har varit anställd som universitetslektor och ämnesföreträdare i konstvetenskap hos oss sedan 1993.
2000-04-26

Professor med fokus på fisk

Nyheter » 2000-04-26
Larry Greenberg är professor vid biologiämnet och forskar huvudsakligen om sötvattensfisk. Han vill veta mer om hur olika fiskarter lever, vad de behöver och hur de påverkar varandra. - Jag har alltid forskat om sötvatten och fiskar, säger Larry Greenberg. I mitt avhandlingsarbete tittade jag närmare på konkurrensförhållandena mellan olika små abborrfiskarter.
2000-04-26

Prestigefyllt pris

Nyheter » 2000-04-26
Karlstad Studentkårs Pedagogiska Akademi har valt årets tre lärorikaste lärare och universitetets mest serviceinriktade administratör. Lärarna väljs inom de tre områdena utbildning, N/T och H/S. De vinnande lärarna i år är: Bengt Alm, matematik, Bengt Garpe, rättsvetenskap och Sören Dalevi, religionsvetenskap. Den vinnande administratören heter Kajsa Fritiofsson och är institutionssekreterare på ämnet rättsvetenskap. I år är nionde året i rad som priset delas ut.
2000-03-13

Så gick 1999

Nyheter » 2000-03-13
Årsredovisningen och bokslutet är nu klart. Året som gick av ett underskott för Karlstads universitet på drygt 20 miljoner kronor. Populärversionen av årsredovisningen trycks just nu och snart kan vi alla ta del av innehållet i den. Men det kan vara svårt att förstå vad alla siffror och torra fakta egentligen innebär. Jag träffade prorektor BengtOve Gustavsson och frågade honom: hur gick 99? - Förra året var vårt första som universitet och det har kostat.
2000-03-13

Bygg ett jämställt universitet!

Nyheter » 2000-03-13
De nya universiteten har en unik möjlighet att skapa en akademisk miljö präglad av jämställdhet och den möjligheten ska ni ta till vara. Det sa utbildningsminister Thomas Östros när han var på blixtvisit i Karlstad och hade ett seminarium med doktoranderna. Det var på den internationella kvinnodagen som Thomas Östros besökte Karlstad. Han passade på att bjuda in doktoranderna till seminarium på temat Kvinnors karriär i en akademisk värld.
2000-03-13

Så gick 1999

Nyheter » 2000-03-13
Årsredovisningen och bokslutet är nu klart. Året som gick av ett underskott för Karlstads universitet på drygt 20 miljoner kronor. Populärversionen av årsredovisningen trycks just nu och snart kan vi alla ta del av innehållet i den. Men det kan vara svårt att förstå vad alla siffror och torra fakta egentligen innebär. Jag träffade prorektor BengtOve Gustavsson och frågade honom: hur gick 99? - Förra året var vårt första som universitet och det har kostat.
2000-02-15
Vägvalets mentorprojekt är värt att stödja tycker Sparbanksstiftelsen Alfa, som onsdagen den 9 februari överlämnade en check på 600 000 kr till Vägvalet. Pengarna ska användas till att fortsätta arbetet med mentorskap. Projektets idé är att ge studenter en personlig kontakt på ett värmländskt företag eller organisation. Mentorskapet ses mycket positivt från alla håll.
2000-02-15

Universitetet nav för tillväxt

Nyheter » 2000-02-15
Vid ett seminarium tisdagen den 15 februari överlämnade landshövding Ingemar Eliasson det regionala tillväxtavtalet till statssekreterare Dan Andersson. Tillväxtavtalet är en gemensam värmländsk satsning och målet är ökad tillväxt i regionen. Målet ska nås genom att ta tillvara den kompetens och de resurser som finns i Värmland. Nyckelordet är partnerskap.
2000-02-15
Nu har universitetet haft sin första docentföreläsning. Det var Mohamed Abdel Rehim som den 3 februari föreläste under titeln ”Kvantitativ bioanalys: en utmaning inom analytisk kemi”. Föreläsningen handlade om en biomedicinsk metod som man kan använda för att ta reda på vad som händer i kroppen när man tar mediciner. Mohamed Abdel Rehim jobbar på Astra Zeneca och har bland annat handlett examensarbeten vid kemiämnet hos oss. Han hade nu ansökt om att få bli oavlönad docent i analytisk kemi.
2000-01-31

Studentkåren om rapporten

Nyheter » 2000-01-31
– Det är glädjande att universitetsledningen visar att de förstår vikten av god studentomsorg.