Regeringen ger 13,5 miljoner kr till Karlstad för Nätuniversitetet

 2002-01-11