Per Fredriksson utreder förutsättningarna för universitetets holdingbolag

 2002-01-17