2,4 miljoner kr från KK-stiftelsen till tvåårigt CTF-projekt

 2002-01-30